Czcionka:

A A+ A++

Kontrast:

Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE

zaburzenia osobowości

blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

12.01.2021

Adaptacja auodestrukcyjna odpowiedzią na pytanie, dlaczego tkwisz w relacjach, które Cię ranią

Bywa, że tkwisz w raniącej i niezdrowej sytuacji całymi latami, wmawiając sobie, że właśnie tak musi być. To właśnie sedno adaptacji autodestrukcyjnej. Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

11.01.2021

Jak rozpoznać osobowość autodestrukcyjną?
Osoby z osobowością autodestrukcyjną mają tendencje do wyrządzania krzywdy samemu sobie. Jakie są cechy tej osobowości? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

30.09.2020

Pasywno-agresywne zaburzenie osobowości - czym się charakteryzuje?
Osoby z pasywno-agresywną osobowością mają problemy z odpowiedzialnością, wyrażaniem swojego zdania i wiarą w swoje siły i możliwości. Jak rozpoznać to zaburzenie osobowości? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

30.09.2020

Czym jest osobowość chwiejna emocjonalnie?
Osobowość chwiejna emocjonalnie to typ zaburzenia osobowości sklasyfikowany jako choroba. Jak ją rozpoznać i jak leczyć? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

06.09.2020

Chcesz wejść głębiej we własną osobowość? Wykonaj test drzewa
Test Kocha to metoda analizy rysunku wykorzystywana w psychologii. Choć wielu badaczy uznaje ją za kontrowersyjną, nie brak tych, którzy ją stosują. Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

08.07.2020

Kiedy człowiek zmienia się o 180 stopni - czym jest dezintegracja osobowości?
Dezintegracją osobowości nazywa się stan, w którym rozpadają się umiejętności poznawcze, motywacyjne i emocjonalne, a osoba doświadczająca tego zaburzenia ma problem ze spójnością zachow... Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

07.07.2020

Co składa się na ludzką osobowość? Poznaj strukturę osobowości wg. Freuda
Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, stworzył koncepcję struktury osobowości człowieka. Budują ją id, ego i superego. Czym charakteryzuje się każde z nich? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

04.07.2020

Osobowość makiawelistyczna - jak żyć z ludźmi idącymi po trupach do celu?
Osobowość makiawelistyczna to zespół względnie stałych cech osobowości charakteryzujący się lekceważeniem i umniejszaniem wartości innych ludzi przy jednoczesnym manipulowaniu nimi. Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

05.06.2020

Osobowość dyssocjalna - jak rozpoznać psychopatę?
Osobowość dyssocjalna, zwana także psychopatią, to zaburzenie psychiczne objawiające się brakiem empatii oraz lekceważeniem społecznych norm. Jakie są jego przyczyny, objawy i jak wygląda leczenie? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

04.06.2020

Ciemna triada osobowości, czyli ile masz w sobie z psychopaty, narcyza i makiawelisty?
Ciemna triada osobowości to termin określający zespół cech osobowości obejmujących makiawelizm, narcyzm i psychopatię. Czym charakteryzują się osoby zaliczone do ciemnej triady? Czytaj więcej