Projekty UE

Lumine – internetowa platforma wsparcia usług psychoterapeutycznych

Celem projektu jest realizacja i rynkowe wdrożenie projektu Lumine, którego model biznesowy został opracowany w ramach działania 1.1.1 POPW. Lumine to projekt innowacyjnej internetowej platformy dedykowanej psychoterapeutom, która zawierać będzie narzędzia umożliwiające i wspierające prowadzenie psychoterapii przez internet. W efekcie powstaną funkcjonalności takie jak wideokonferencje, interaktywne tablice oraz przestrzeń do współdzielenia zadań oraz możliwość udostępniania psychoterapeutycznych materiałów VR.

Nr umowy o dofinansowanie: POPW.01.01.02-18-0005/19-00

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Wartość projektu: 1 124 147,80 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 905 896,00 PLN