Czcionka:

A A+ A++

Kontrast:

Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE

Blog

blog
Lęki / Nerwica

Redakcja Lumine

|

09.07.2020

Kiedy 2+2 =5. Czym jest zespół Gansera, zwany również otępieniem rzekomym

Zespół Gansera zwany również otępieniem rzekomym zaliczany jest do grupy zaburzeń dysocjacyjnych, którego objawem jest niezdolność do wykonywania najprostszych, codziennych czynności. Skąd się bierze i jak go leczyć? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

08.07.2020

Kiedy człowiek zmienia się o 180 stopni - czym jest dezintegracja osobowości?
Dezintegracją osobowości nazywa się stan, w którym rozpadają się umiejętności poznawcze, motywacyjne i emocjonalne, a osoba doświadczająca tego zaburzenia ma problem ze spójnością zachow... Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

07.07.2020

Co składa się na ludzką osobowość? Poznaj strukturę osobowości wg. Freuda
Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, stworzył koncepcję struktury osobowości człowieka. Budują ją id, ego i superego. Czym charakteryzuje się każde z nich? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

06.07.2020

Syndrom pustego gniazda - czym jest i czy można go uniknąć?
Syndrom pustego gniazda to uczucie pustki doświadczanej przez rodziców, których dzieci opuściły rodzinny dom. Czy czeka on wszystkie rodziny? Jakie są jego objawy i jak mu zaradzić? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

05.07.2020

Nie warto się starać, bo i tak nic nie wyjdzie - jeśli tak myślisz, poznaj temat syndromu wyuczonej bezradności
Wychodzisz z założenia, że nie warto podejmować się wyzwań, bowiem wszystkie kończą się porażką? Masz wrażenie, że nie masz wpływu na swoje życie, więc akceptujesz wszystko, co przyniesie Ci los? To s... Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

04.07.2020

Osobowość makiawelistyczna - jak żyć z ludźmi idącymi po trupach do celu?
Osobowość makiawelistyczna to zespół względnie stałych cech osobowości charakteryzujący się lekceważeniem i umniejszaniem wartości innych ludzi przy jednoczesnym manipulowaniu nimi. Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

03.07.2020

O emocjach zepchniętych do nieświadomości. Jak działa mechanizm wyparcia?
Wyparcie jest jednym z mechanizmów obronnych ego, które polega na usunięciu ze świadomości niechcianych i bolesnych wspomnień, pragnień i fantazji. Skąd się bierze i jak działa? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

02.07.2020

Dlaczego student przed egzaminem sprząta mieszkanie i idzie na imprezę? Na czym polega samoutrudnianie?
Samoutrudnianie to mechanizm obronny, którego celem jest utrzymanie dobrego mniemania o sobie. W praktyce sprowadza się do sabotowania własnego sukcesu. Na czym dokładnie polega?   Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

01.07.2020

Projekcja, czyli kiedy swoje uczucia i poglądy przypisujesz innym osobom
Projekcja jest jednym z niedojrzałych mechanizmów obronnych, które chronią ludzką świadomość przed zagrażającymi informacjami. Jak wygląda i na czym polega? Czytaj więcej
blog
Terapia

Redakcja Lumine

|

30.06.2020

Emocje w etapach choroby nowotworowej
Stawienie czoła chorobie nowotworowej wymaga determinacji i odwagi. Tymczasem w momencie usłyszenia diagnozy o chorobie emocjami, które odczuwamy jest strach, rozpacz i gniew. Jak ważne są emoc... Czytaj więcej