Trening umiejętności społecznych - komu jest polecany i jakie daje efekty?

Trening umiejętności społecznych uczy, jak reagować na swoje i cudze emocje oraz pomaga poprawnie komunikować się z otoczeniem. Metodę tę wykorzystuje się zarówno w pracy z dziećmi, jak i dorosłymi.

O treningu umiejętności personalnych pisaliśmy już wielokrotnie przy temacie leczenia różnych zburzeń psychicznych oraz poprawy jakości życia. Dzięki tej technice można nabyć umiejętności: rozpoznania cudzych i swoich emocji, asertywności, współpracy z innymi oraz rozwiązywania konfliktów. To tak w ogólnym zarysie, teraz przejdźmy do bardziej szczegółowego.

Trening umiejętności społecznych - co to jest?

Przez pojęcie trening umiejętności społecznych rozumiemy jedną z metod leczenia, którą wykorzystuje się w przypadku pacjentów z problemami z funkcjonowaniem psychiki. Jego głównym celem jest poprawa relacji społecznych. Zajęcia odbywają się zatem w niewielkich grupach, gdzie uczestnicy pod okiem terapeuty obserwują swoje oraz cudze zachowania. Analizują również interakcje, które między nimi zachodzą.

Zdarza się, że trening umiejętności społecznych rejestrowany jest na kamerach. Dlaczego tak się dzieje? O ile łatwo jest skupiać się na zachowaniu innych, o wiele ciężej jest analizować własne. Wówczas można wykorzystać nagrany materiał i pokazać uczestnikom, jak wygląda ich zachowanie w mniejszej grupie.

Zobacz: Skąd bierze się nerwica lękowa? Czy można leczyć ją samemu?

trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych - jak wygląda?

Zaznaczyliśmy już, że trening umiejętności społecznych odbywa się w małych grupach, a sesje mogą być rejestrowane. Podczas spotkań uczestnicy mają za zadanie wchodzić ze sobą w relacje i obserwować swoje zachowanie. Dlatego proszeni są o odgrywanie scenek, które pomagają wejść w określone role. Później odbywa się pogadanka z całą grupą, a jej celem jest rozmowa o zachowaniach, które były przedstawione.

Nie można oddzielić relacji społecznych od komunikacji, dlatego terapeuta analizuje język, którym posługują się jego pacjenci. Zwraca uwagę na to, kto stosuje agresywny, a kto pasywny styl wypowiedzi. Każdy z uczestników dostaje feedback na temat swojego zachowania. Jeśli jest ono nieakceptowane społecznie, przedstawia się poprawne "zamienniki".

Choć trening umiejętności społecznych to spotkania grupowe, każdy z uczestników ma zadanie domowe, a jest nim wdrożenie w życie poprawnych reakcji. Co ważne, metoda ta zakłada zmianę pojedynczych zachowań po kolei, nigdy nie wszystkich jednocześnie. Daje to większe szanse na naukę poprawnych relacji społecznych.

Zobacz: Komunikacja interpersonalna - co to jest i jak z niej korzystać?

Trening umiejętności społecznych - efekty

Co daje trening umiejętności społecznych? Jego celem jest poprawa relacji z otoczeniem. Jego efektami są:

- nabycie umiejętności inicjowania oraz prowadzenia rozmowy (nawet z nieznajomymi),

- nauka technik poprawnej komunikacji,

- nauka rozwiązywania konfliktów,

- umiejętność prowadzenia dyskusji,

- wyrażanie oraz przyjmowanie krytyki,

- nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami,

- nauka asertywności,

- nauka współpracy w grupie,

- rozpoznawanie uczuć innych.

trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych - dla kogo?

Trening umiejętności społecznych można wykorzystać u pacjentów w różnym wieku, zarówno tych dorosłych jak i dzieci. W drugim z przypadków poleca się go pacjentom z zespołem Aspergera, ADHD czy autyzmem. Technika ta polecana jest także dorosłym z następującymi problemami:

- zaburzenia osobowości,

- depresja,

- schizofrenia,

- zaburzenia nerwicowe.

Zobacz: Chore myślenie, czyli urojenia. Czym są zaburzenia urojeniowe i kiedy szukać pomocy?

Spójrzmy na efekty treningu umiejętności społecznych przez pryzmat praktycznych efektów. Dzieci z autyzmem dzięki spotkaniom, są w stanie nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, przy czym uczą się, jak ważny jest kontakt wzrokowy. Pacjenci z fobią społeczną uczą się tego, jak funkcjonować w większej grupie ludzi np. w pracy. Próbują inicjować kontakty i podtrzymywać rozmowy bez odczuwania lęku.

trening umiejętności społecznych

Oczywiście na tym nie zamyka się krąg osób, które mogą skorzystać z tej terapii. Nic nie stoi na przeszkodzie, by brały w niej  udział osoby, które nie przejawiają żadnych zaburzeń psychicznych, a po prostu chcą podnieść jakość swoich relacji społecznych.

Po jakim czasie można liczyć na efekty? Spotkania trwają do 2 godzin, a cały trening zamyka się po kilkunastu sesjach. Skład grupy zostaje taki sam. Uczestnicy po każdym spotkaniu mają za zadanie wdrożyć w życie nowe umiejętności.


Zdjęcia:

Photo by Austin Distel on Unsplash

Photo by Kylie Lugo on Unsplash

Photo by Jens Johnsson on Unsplash

Photo by Kimson Doan on Unsplash

Photo by Ben Duchac on Unsplash

blog
Zobacz również