Chcesz wejść głębiej we własną osobowość? Wykonaj test drzewa

Test Kocha to metoda analizy rysunku wykorzystywana w psychologii. Choć wielu badaczy uznaje ją za kontrowersyjną, nie brak tych, którzy ją stosują.Pamiętasz test Rorschacha, zwany również testem plam atramentowym? Dzisiaj zaprezentujemy Ci kolejną metodę poznawania własnej osobowości. Test Kocha lub test drzewa i wspomniana wcześniej metoda badawcza mają ze sobą wiele wspólnego - wielu specjalistów stawia ich wartość pod znakiem zapytania, lecz mimo to, ciągle znajdą się psycholodzy, którzy ich używają.

Twórcą tej techniki analizy rysunku jest Charles Koch. W latach 40. XX wieku zaproponował on metodę poznawania własnej osobowości za pomocą rysunku. Opierał się na wykorzystaniu symboliki drzew do analizy tożsamości. W końcu drzewa mają mitologiczną i totemiczną wartość w każdej kulturze. Dodatkowo rysując, człowiek zawsze pozostawia na papierze cząstkę swojej osobowości. Problemem jest stworzenie tej metody w oparciu o grafologię, która dzisiaj nosi miano pseudonauki. Ciężko zatem mówić o standaryzowanych i mierzalnych konkretną skalą testach, jeśli analizuje się je wykorzystując intuicję i własne wrażenia. Niemniej jednak test nadal jest stosowany, jednak może bardziej jako ciekawostka niż badanie faktycznie pozwalające namierzyć zaburzenia.

test drzewa

Na czym polega test drzewa?

Test Kocha polega na narysowaniu owocowego drzewa na czystej kartce papieru. W ten sposób badana osoba może przelać swoje wewnętrzne lęki, zaburzenia i ogólnie stan emocjonalny. Badany otrzymuje kartkę, kredki i gumkę. Jego zadaniem jest narysowanie drzewa z pniem i koroną. Następnie rysunek zostaje poddany analizie - może jej dokonać badana osoba, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, by test drzewa wykonać samodzielnie w domu lub osoba przeprowadzająca badanie.

test kocha

Jak interpretować test drzewa?

Umiejscowienie rysunku. Lewa strona ma świadczyć o bujaniu w obłokach i bogatej wyobraźni, z kolei lokalizacja na prawo ma być świadectwem aktywności i energiczności "artysty". Osoby, które narysują drzewo na środku mogą być rozchwiane emocjonalne lub posiadać złożoną osobowość.

Pień drzewa. Jeśli jest gruby, może być świadectwem egoizmu lub nadpobudliwości; średnia grubość będzie świadczyć o równowadze w życiu, a wąziutkie wątłe drzewo może zdradzać zaburzenia jak np. manipulacja. Z drugiej strony właśnie taki typ mogą wybrać osoby wrażliwe i delikatne. Proste linie mogą zdradzać zdolności abstrakcji, faliste skłonność do towarzystwa, a liczne zagłębienia lęki.

Korona drzewa ma świadczyć o interakcji ze środowiskiem fizycznym i wewnętrznym. Umiejscowienie jej po lewej stronie może wskazywać na trudności emocjonalne, po prawej na otwartość. Symetryczna korona to indywidualizm, poplątana równa się wewnętrznej agresji, a pusta wskazuje na lęki.

Gałęzie. Proste skierowane do góry z liśćmi i owocami to mocne poczucie kontroli, cienkie i wiotkie oznaczają labilność emocjonalną, a grube egoizm. Z kolei jeśli są odcięte, mogą wskazywać na traumę.

Dodatki w formie dziupli, drabinek czy sęków mogą sygnalizować traumy lub niezaspokojone potrzeby, owoce zaś egoizm.

jak interpretować test drzewa

Czytając tę interpretację faktycznie ciężko podporządkować cechy charakteru do rysunku, bowiem w przypadku każdego człowieka trzeba liczyć się z różnymi wpływami kulturowymi i tak np. huśtawka i dziupla w drzewie niekoniecznie świadczą o traumach, a może o pamięci do bajek. W każdym razie traktuj ten test jako ciekawostkę, a nie wyznacznik zaburzeń i typów osobowości. Te można poznać jedynie poprzez pracę ze specjalistą jak psycholog czy psychiatra.


Zdjęcia:

Photo by niko photos on Unsplash

Photo by Johann Siemens on Unsplash

Photo by Todd Quackenbush on Unsplash

Photo by veeterzy on Unsplashblog
Zobacz również