Terapia psychoanalityczna - jak przebiega i kto może z niej skorzystać?

Myślisz "terapia" i od razu widzisz pacjenta wyciągniętego na kozetce i terapeutę siedzącego w fotelu obok niego, który zapisuje swoje spostrzeżenia? Terapia psychoanalityczna idealnie odpowiada temu opisowi. Jak przebiega i kto powinien z niej skorzystać?Psychoanaliza to jeden z najpopularniejszych rodzajów terapii. Jej ojcem jest oczywiście Zygmunt Freud, który skupiał się na odkrywaniu nieuświadomionych przez człowieka konfliktów psychicznych, mogących komplikować mu nie tylko codzienność, ale i życie psychiczne.

Terapia psychoanalityczna - założenia

Podstawą psychoanalizy jest wyjście z przekonania, że umysł człowieka podzielony jest na trzy - zapewne znane Wam - części:

- id - odpowiedzialne za zachowania popędowe,

- ego - łączące składniki psychiki i odpowiadające za kontakt ze światem zewnętrznym,

- superego - odpowiadające za przestrzeganie norm i rozróżnianie dobra od zła.

W prawidłowych warunkach te trzy składowe ludzkiej psychiki współdziałają ze sobą. Jednak, kiedy równowaga ta zostaje zachwiana, pojawiają się zaburzenia psychiczne. W tym momencie może wkroczyć psychoanaliza, która pomoże w jej odzyskaniu.

Zobacz: Terapia online - jak przebiega i czy warto się na nią zdecydować?

Zwolennicy psychoanalizy zakładają, że konflikty emocjonalne, które są nieodłącznym elementem codziennego życia, mogą być przeżywane świadomie tylko w połowie, pozostała ich część rozpracowywana jest w nieświadomości, która chroni psychikę przed obciążeniami np. załamaniem nerwowym. Jednak może ona spowodować także różne zaburzenia. Dzieje się tak wówczas, gdy trafiają do niej ciężkie doświadczenia (traumy) i nie zostają właściwie przepracowane. Dla człowieka oznacza to ochronę przed rozsypką emocjonalną, ale i jednocześnie wystąpienie lęków, zaburzeń nastroju czy depresji.

psychoanaliza

Terapia psychoanalityczna - przebieg i cel

Celem psychoanalizy jest zatem wniknięcie do psychiki pacjenta i odkrycie jego nieuświadomionych konfliktów, co doprowadzi do trwałej zmiany jego osobowości. Ma to miejsce w trakcie sesji terapeutycznej, w której temat rozmowy nie jest narzucony, a zależy od woli pacjenta. Może opowiadać on zarówno o sprawach bieżących, traumach z dzieciństwa czy problemach w związku. Ważne jest, by przyjął komfortową dla siebie pozycję - stąd właśnie ta stereotypowa już kozetka.

Zobacz: Czym jest terapia ACT i w czym może Ci pomóc?

Jak zatem wygląda terapia psychoanalityczna? Zaczyna się od wstępnych spotkań, podczas których ustalane jest, jakie trudności chciałby przezwyciężyć pacjent. Następnie określa się, jak będzie wyglądała relacja między nim i terapeutą. A co dalej? Wiemy już, co robi pacjent, a jaka jest rola terapeuty? Przede wszystkim przyjmuje on postać uważnego słuchacza i analityka wyciągającego wnioski i pokazującego osobie na kozetce, jak doświadczenia z przeszłości wpływają na jej aktualne myśli i zachowania. Pozostaje także bezstronny i neutralny, co oznacza, że nie ocenia, a opisuje mechanizmy psychiczne, zaburzenia i konflikty psychologiczne, które mogą mieć wpływ na myśli i zachowania oraz, które powinny zostać przepracowane. Jak nietrudno się domyślić, uświadomienie sobie pewnych nieprzepracowanych trudności nie jest łatwe, dlatego w okresie terapii psychoanalitycznej pacjent pozostaje pod opieką specjalisty. Ostatecznie jednak skutkuje to poprawą jakości życia, funkcjonowania w codziennym życiu i radzenia sobie z problematycznymi dla psychiki sytuacjami.

psychoanaliza

Terapia psychoanalityczna - dla kogo?

Terapię psychoanalityczną wykorzystuje się do leczenia chorób psychicznych jak depresja, nerwice, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne i trudności w relacjach interpersonalnych. Nie można z góry założyć, ile będzie trwało, bowiem jest to zależne od stopnia problemów pacjenta oraz jego cech indywidualnych. Dla jednego może być to kilka miesięcy, dla drugiego kilka lat, jednak jeśli spojrzymy na terapię psychoanalityczną jako metodę, która wyzwala człowieka od psychicznych obciążeń, wydaje się być warta poświęcenia jej czasu.

psychoanaliza


Zdjęcia:

Photo by Dan Meyers on Unsplash

Photo by Simon Rae on Unsplash

Photo by Natasha Spencer on Unsplash

Photo by Tim Mossholder on Unsplashblog
Zobacz również