Techniki poprawnej komunikacji - poznaj je i zobacz, jak zmienią Twoje relacje z rodziną i pracownikami

Jak ważna jest w naszym życiu komunikacja interpersonalna? Służy do budowania i podtrzymywania relacji społecznych. Jest równie istotna w pracy w zespole, co w życiu prywatnym. Znajomość jej technik i ich stosowanie, podnoszą satysfakcję z życia oraz niewyobrażalnie je ułatwiają. Poznajcie tajniki skutecznej komunikacji.O tym, jak istotną rolę w życiu pełni sposób porozumiewania się z innymi ludźmi przekonuje się coraz więcej par (problemy komunikacyjne są najczęstszą przyczyną rozstań) i pracodawcy oraz pracownicy, którzy mają problem ze współpracą w grupie i rozwiązywaniem ewentualnych konfliktów.

Narzędzia poprawnej komunikacji

By im zapobiec wystarczyłoby znać i stosować zasady poprawnej komunikacji, tym bardziej, że nie są one sekretne tajne. Dzisiaj zdradzimy Ci techniki, które wprowadzone w życie ułatwiają relację z innymi ludźmi. 

Aktywne słuchanie

Kluczem sukcesu w kontaktach międzyludzkich jest aktywne słuchanie sprowadzające się do okazywania rozmówcy uwagi, szacunku, życzliwości i empatii oraz jednoczesne powstrzymywanie się od własnych sądów, oskarżeń oraz dawania rad.

Kilka słów o dawaniu rad. Najlepszą metodą jest ich udzielanie tylko wówczas, gdy jesteś o nie proszony. Wychodzenie z założenia, że wiesz najlepiej, co powinien zrobić rozmówca, nie musi mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. W końcu to, co odpowiada Tobie, nie musi pasować całemu światu.

Wracając do aktywnego słuchania, w skupieniu uwagi na komunikacie nadawanym przez rozmówcę pomagają:

- podtrzymywanie kontaktu wzrokowego,

- zwrócenie się ciałem do rozmówcy,

- podtrzymywanie rozmowy przez zachęcanie do jej kontynuowania,

- nieprzerywanie rozmówcy,

- potakiwanie i wysyłanie gestów świadczących o tym, że słucha się rozmówcę,

- stawianie otwartych pytań,

- powstrzymanie się od oceniania i nadinterpretacji,

- otwarte wyrażanie własnych potrzeb i oczekiwań.

Jak skupić się na wypowiadanych przez rozmówcę słowach? Sekretem jest intencja i zaangażowane. A teraz lecimy z technikami aktywnego słuchania.

ZobaczJak radzić sobie z partnerem z syndromem Piotrusia Pana?

Parafraza

Parafraza to powtórzenie własnymi słowami, tego co zrozumieliśmy z wypowiedzi rozmówcy. Może zaczynać się od słów:

Z tego, co zrozumiałam...

Twierdzisz, że...

Chcesz przez to powiedzieć, że...

Dlaczego warto stosować parafrazę? 

Daje pewność, że dobrze zrozumiało się partnera, przez co zapobiega się złości i nieporozumieniom; uporządkowuje rozmowę i pomaga zapamiętać informacje oraz likwiduje lub zmniejsza ewentualne bariery. Dodatkowo potwierdzenie, że słucha się i rozumie drugą osobę pozwala zdobyć jej sympatię i szacunek.

Precyzowanie

Gdy na którymś etapie rozmowy pojawi się kwestia, która dla odbiorcy komunikatu nie jest jasna, należy ją doprecyzować, czyli zadać takie pytania, które pomogą uzyskać jej pełniejszy obraz. Precyzowanie pomaga wyjaśnić wątpliwości i wysyła sygnał rozmówcy, że odbiorca jest zainteresowany tym, co mówi.

Zatrzymajmy się przy temacie...

Co rozumiesz przez...

Zobacz: Komunikacja interpersonalna - co to jest i jak z niej korzystać?

Klaryfikacja

Technika aktywnego słuchania, którą jest klaryfikacja, pozwala na uporządkowanie istotnych elementów rozmowy. Umożliwia rozmówcom upewnienie się, że ich rozważania dotyczą tego samego. Daje możliwość zobaczenia najważniejszych elementów rozmowy w przejrzystej formie.

Jeśli dobrze cię rozumiem, to...

Zbierzmy wszystkie najważniejsze informacje...

Podsumowanie

Gdy rozmowa dobiega końca, pora zweryfikować, czy dwie osoby jednakowo odebrały komunikaty oraz zebrać w jednym zdaniu najważniejsze ustalenia. Jest to przydatna technika w trakcie negocjacji w związku czy pracy.

Podsumowując, ustaliliśmy, że...

Umawiamy się na...

Zachęta, dowartościowanie, nazywanie uczuć

W trakcie rozmowy warto okazywać swoje zainteresowanie słowami rozmówcy poprzez potakiwanie i używanie zwrotów jak "aha" oraz zachęcanie do kontynuowania tematu - "opowiedz mi coś więcej", "mów dalej". Dzięki dowartościowaniu, czyli podkreśleniu i docenieniu niektórych kwestii, rozmówca czuje, że wysiłek włożony przez niego w konwersację, nie idzie na marne ("mówisz o ważnych rzeczach", "to istotny problem", "cieszę się, że mi to mówisz"). Odzwierciedlenie jest natomiast pokazaniem, że rozumiesz, co czuje rozmówca. Można porównać ją do lustra - partner widzi, że ma w Tobie oparcie ("słyszę radość w twoim głosem, gdy to mówisz").

ZobaczBrakuje mi wiary we własne możliwości. Jak budować poczucie własnej wartości?

Pamiętaj również o tym, żeby zawsze mówić o swoich uczuciach i powstrzymywać się od sformułowań typu "ty zawsze" i "ty nigdy".

Prawidłowa komunikacja interpersonalna potrafi zmienić atmosferę w związku i miejscu pracy. Dzięki niej można budować satysfakcjonujące relacje i sprawiać, że codzienność staje się łatwiejsza.


Zdjęcia:

Photo by Etienne Boulanger on Unsplash

Photo by Joshua Ness on Unsplash

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Photo by NEW DATA SERVICES on Unsplash

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Photo by Kenan Buhic on Unsplashblog
Zobacz również