Taneczna terapia

Taniec często jest wyrazem naszych emocji. Ruch kojarzy się nam z wolnością i sprawnością. Od wieków towarzyszy ludzkości w obrzędach, rytuałach, jako forma tradycji i kultury. Uruchamiając nie tylko nasze ciało ale i odczucia może być świetnym terapeutą.Wpływ tańca na nasze ciało

Jako dzieci radość wyrażamy podskakując z radości,  jako młodzież i dorośli spędzamy wieczory tańcząc w klubach. Lubimy to. Daje nam to ogromna satysfakcję i radość. Patrząc w historię taniec towarzyszy nam od wieków. Co szczególnego jest w połączeniu ruchu i muzyki, że ma tak relaksujące działanie na nasze ciało oraz  układ nerwowy?

Taniec jako jedna z form aktywności ruchowej pobudza nasze ciało do poruszania się w rytm muzyki. Angażując przy tym nie tylko ciało, ale również określone obszary kory mózgowej jak i głębszych struktur mózgowych, wpływając na wzajemna komunikacje pomiędzy obiema półkulami  i obszary odpowiedzialne za kontrolę ruchu oraz pamięć. Taniec jest również elementem integrującym nasze ciało z umysłem. Jest formą komunikacji poprzez uzewnętrznienie emocji i uczuć. Daje nam odprężenie, zmniejsza napięcia mięśniowe. Tańcząc wyrażamy euforię, smutek, radość, lęk czy gniew. Daje nam to możliwość rozładowania napięcia emocjonalnego nie tylko w umyśle, ale i w ciele.

Definicji tańca jest wiele. Najprościej określimy go jako rytmiczny ruch do muzyki. Dla innych to rodzaj sztuki oparty na określonych ruchach i gestach, powiązanych ze słyszanym rytmem i muzyką. Taniec to też wszechstronny ruch ciała, dający gamę przeżyć psychicznych, odczuwanych jako reakcja na połączenie gestów ciała z muzyką.

taniec i emocje

Choreoterapia co to jest?

Choreoterapia to metoda  leczenia tańcem, która poprzez ruch wpływa pozytywnie zarówno na ciało jak i poprawę stanu psychicznego człowieka. Choreoterapia prowadzona jest w dwóch formach. Jako praca indywidualna polegająca na improwizacji indywidualnej. Kolejna forma jest taniec integracyjny, gdzie praca odbywa się w grupie. Improwizacja indywidualna daje podstawę do własnej ekspresji. Jest zgodna z naturą jak i potrzebami tańczącego, nie ma tu wyuczonych kroków czy narzuconych rytmów. Terapia opiera się na płynięciu wraz potrzeba wyrazu, naturalnego rytmu oraz wyobraźni. Improwizacja w sesji tanecznej doskonale uwalnia z negatywnych emocji, dostarcza relaksu i świadomości swojego ciała.

Taniec integracyjny to praca z terapeutą, opiera się na partnerstwie, zrozumieniu, wzajemnym szacunku, tworząc zrozumienie. Daje dużo radości w szczególności osobom z niepełnosprawnością, dzięki niej uczą się przełamywać bariery, i opory związane z ruchem. Jest uzupełnieniem rehabilitacji oraz daje możliwość integracji  ze światem osób sprawnych. Jest to niewątpliwe zastrzyk pozytywnych emocji poprawiających samopoczucie psychiczne.

Funkcje terapeutyczne tańca

Wykorzystanie w terapii tańca, opiera się na złożeniu, że zmiany na poziomie neuromięśniowym podczas wykonywania rytmicznych ruchów, prowadzą nie tylko do zmian fizycznych, ale również psychicznych. Biorąc pod uwagę, że większość naszych małych i dużych stresów, niewyrażonych emocji blokuje się w mięśniach oraz układzie kostnym to ruch poprzez taniec wpływa na rozluźnienie poszczególnych partii mięśni niosąc ulgę.  Kolejna funkcją choreoterapii jest wzmocnienie i poprawa gibkości ciała, rozwój koordynacji ruchowej a także wzrost świadomości własnego ja. To w znaczącym stopniu wpływa na poprawę samopoczucia, wzrasta poczucie własnej wartości jak i ogólnej kondycji psychofizycznej organizmu. Podczas tańca uwalniają się endorfiny dając uczucie szczęścia, co jest ważnym elementem na przykład w leczeniu depresji. A przeprowadzone badania wpływu tańca z zakresu neurofizjologii przynoszą dane, że taniec prowadzi do zwiększonej ilości endorfin, odpowiada za zmiany w neurotransmiterach zmniejszając takie dolegliwości jak trzęsienie rąk czy drżenia. Oddziałuje na centralny układ nerwowy rozwijając połączenia mózgowe, oraz wspomaga takie układy naszego ciała jak układ krwionośny, oddechowy, napięcia mięśniowe czy ruchy jelit. Cale nasze ciało odczuwa pozytywne skutki tańca. Jako ważny element choreografii jest z pewnością rozbudowa i nawiązywanie relacji z uczestnikami w grupie terapeutycznej, poszerzenie horyzontów i zainteresowań oraz pobudzanie do eksploracji swoich emocji.

choreoterapia i jej funkcje

Choreoterapię możemy podzielić ze względu na zakres pomocy oraz grup korzystających z jej metod terapeutycznych:

 • Jako podstawowa choreoterapia strukturalna to nauka tańca, doskonalenie technik i rozwój umiejętności tanecznych,
 • Choreoterapia ogólnokondycyjna ma na celu  poprawę ogólnej sprawności kondycji oraz ma działanie profilaktyczne w utrzymaniu dobrego samopoczucia,
 • Choreoterapia psychologiczna, jest celem jest pomoc pacjentom  w nauce i odnajdywaniu się w różnych rolach, wyrażaniu emocji, przełamywaniu barier o charakterze psychospołecznym.
 • Choreoterapia sprawnościowa poprawiająca sprawność merytoryczną,
 • Choreoterapia specjalna dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,

Grupy osób korzystających danej terapii również, można podzielić jednak zaznaczyć należy, że taniec jest forma ruchu dla każdej grupy wiekowej oraz w większości nie ma przeciwskazań do stosowania tańca jako formy terapii. Dobre wyniki terapii tańcem osiąga się w pracy z osobami:

 • z chorobami psychicznymi min depresją, schizofrenią
 • z zaburzeniami osobowości np. borderline
 • dziećmi i młodzieżą z problemami wychowawczymi
 • seniorami
 • niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo,
 • po traumatycznych przejściach
 • z zaburzeniami typu psychomotorycznego (rak, astma, bulimia)
 • zdrowymi

Taniec to praca terapeutyczna z ciałem mająca na celu zmiany w ciele i sferze psychicznej człowieka. W tańcu mamy możliwość identyfikacji z samym sobą , a doświadczana radość i harmonia ciała z emocjami daje uczucie odprężenia i zadowolenia. Dzięki przeżywaniu emocji, uwalnianiu ich odzyskujemy spokój i harmonię.

Z pewnością nie raz rytm muzyki obudził w nas taneczną duszę. Pozostaje tylko poddać się mu i czerpać  radość z tańca, dla zachowania sprawności fizycznej oraz równowagi psychicznej.

 


Zdjęcia:

Zdjęcie: Rainier Ridao na Unsplash
Zdjęcie Gabby Orcutt na Unsplash
Zdjęcie: Ahmad Odeh na Unsplash
 blog
Zobacz również