Co składa się na ludzką osobowość? Poznaj strukturę osobowości wg. Freuda

Zygmunt Freud, twórca psychoanalizy, stworzył koncepcję struktury osobowości człowieka. Budują ją id, ego i superego. Czym charakteryzuje się każde z nich?

Choć dzisiaj wiele teorii Zygmunta Freuda stoi pod znakiem zapytania, nikt nie ma wątpliwości co do jego wkładu w psychologię. To właśnie twórca psychoanalizy jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że nieświadome procesy rządzą ludzkim zachowaniem i są źródłem jego zaburzeń. Dzisiaj przyjrzymy się strukturze osobowości Freuda, którą tworzą id, ego i superego.

Jak wygląda struktura ludzkiej osobowości?

Zygmunt Freud uznał, że każdy z tych elementów ma własną dynamikę i pełni inne funkcje, jednak współdziałają one ze sobą tworząc całość i wpływając na ludzkie zachowanie.

Mimo krytyki nie ulega wątpliwości, że Freud zwrócił uwagę na istotę nieświadomości w naszym życiu, co sprawiło, że stała się ona przedmiotem wielu badań. Zdaniem badacza ludzki umysł można porównać do góry lodowej, z czego wynurzająca się ponad taflę wody świadomość jest jedynie jej najmniejszą częścią. Zawiera ona myśli, do których mamy dostęp. Później mamy przedświadomość, w której przechowywane są stłumione myśli. W wyjątkowych sytuacjach mamy do nich dostęp. Prawdziwa zabawa zaczyna się na dole, czyli w podświadomości, która gromadzi wszystko to, co wyparła świadomość. Dzięki wyparciu człowiek "radzi" sobie z tym, co dla niego niewygodne.

struktura osobowości góra lodowa

Nie zapominajmy jednak, że wypieranie, projekcja i racjonalizacja nie są dojrzałymi mechanizmami obronnymi, dlatego jednostka z zburzeniami musi uzyskać dostęp do wypartych zdarzeń i je przepracować. Podświadomość może być także obciążona konfliktami między id, ego i superego.

Zobacz: Jak rozpoznać narcyza i jak sobie z nim radzić?

Czym jest id?

Id to instynktowna i prymitywna część ludzkiej osobowości, której celem jest zaspokojenie popędów oraz ich reprezentacja. Poniekąd jest to przechowywana energia, którą trzeba rozładować. Id porównywane jest do wewnętrznego dziecka, które unika przykrości i bólu, a dąży do przyjemności.

struktura osobowości id

Czym jest ego?

Ego to pośrednik między id a superego, dzięki niemu człowiek komunikuje się ze światem zewnętrznym. Wie, co trzeba zrobić, by obniżyć poziom energii i osiągnąć zadowolenie. Pozwala na odróżnienie rzeczywistości od wytworów wyobraźni. Decyduje o tym, jak człowiek zareaguje na bodziec. Można porównać go do dorosłego.

Czym jest superego?

Superego reprezentuje zasady moralne i etyczne, przechowuje nakazy i zakazy społeczne. To właśnie ten element hamuje człowieka przed nieakceptowanym społecznie zachowaniem.

Zobacz: Jak stać się dojrzałą emocjonalnie osobą?

struktura osobowości ego

Jak współdziałanie tych trzech elementów struktury osobowości człowieka wygląda w praktyce? Powiedzmy, że człowiek odczuwa głód. Id chce jak najszybciej usunąć dyskomfort związany z burczeniem w brzuchu, zatem ego wysyła człowieka do lodówki, sklepu czy restauracji, tymczasem superego ma dopilnować, by zapłacił za jedzenie bądź przyrządził je i spożył w sposób społecznie akceptowany. Tak wyglądałaby współpraca tych elementów w dojrzałym emocjonalnie człowieku.

Nie ulega wątpliwości, że teoria struktury osobowości Freuda nadal zajmuje należne jej miejsce w psychologii, ale podobnie jak ma to miejsce z wieloma innymi teoriami tego badacza, nie jest ona wolna od kontrowersji.

struktura osobowości superego


Zdjęcia:

Photo by Etty Fidele on Unsplash

Photo by Sofia Kuniakina on Unsplash

Photo by Sheri Hooley on Unsplash

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Photo by Spitfire Photography on Unsplash

blog
Zobacz również