Jak rozpoznać swój sposób nawiązywania relacji?

Erich Fromm wyróżnił trzy typy więzi międzyludzkich, które określają sposób, w jaki ludzie zawierają ze sobą relacje. Tylko jeden z nich jest zdrowy.Jeśli przeanalizujesz swoje związki międzyludzkie, zapewne zauważysz, że sposób, w który dajesz coś drugiemu człowiekowi i coś od niego oczekujesz, jest jak powtarzalny schemat. Możemy uznać, że to jest Twój indywidualny sposób nawiązywania relacji interpersonalnych. Erich Fromm wyodrębnił trzy typy wchodzenia w znajomości z innymi ludźmi. Już na wstępie podzielił je na nieskuteczne i skuteczne, czyli produktywne. Właściwie należałoby powiedzieć, że dwa są nieskuteczne, a tylko jeden skuteczny.

Jeśli jesteś ciekaw, jaki jest Twój sposób nawiązywania relacji interpersonalnych, odpowiedz sobie na pytania:

Czy w kontaktach z ludźmi odczuwasz potrzebę izolacji i ucieczki? Realizujesz ją przez tworzenie bardzo bliskiej i ciasnej znajomości z jedną osobą? Cały świat może dla Ciebie nie istnieć prócz tego jednego, jedynego?

Czy podsumowałbyś swoje nastawienie do świata jako wrogie? Czy ludzie wzbudzają w Tobie nienawiść i niechęć? Często wdajesz się w konflikty?

Czy potrafisz współczuć innym i wczuwać się w ich stany emocjonalne? Czy jest ktoś, komu mówisz, że go kochasz?

Więź symbiotyczna albo sadomasochistyczna

Więź symbiotyczna albo sadomasochistyczna

Więź symbiotyczna to takie funkcjonowanie obok ludzi, nie z nimi, ale obok. Szczegółowo omówiliśmy ją we wcześniejszym artykule. Tutaj przypomnijmy, że chodzi o sytuację, w której partnerzy wtapiają się w siebie, tracą swoje tożsamości na rzecz wspólnej. Przy czym jedno z nich wchodzi w rolę sadysty, który przywłaszcza sobie partnera, a ten drugi zajmuje miejsce tego przywłaszczanego. On z kolei jest masochistą, bo godzi się na związek z sadystą. Poświęca się, oddaje w pełni tyranowi. Jest uległy i zaspokaja tylko cudze potrzeby. Tym jest dla niego miłość. Sadysta kontroluje i dominuje, dla niego miłość to nadopiekuńczość i narzucenie komuś własnej woli. Dla osoby tak pojmującej związek, każdy sprzeciw i walka o nieznależność partnera uważane są jako chęć odejścia i nie jest w stanie tego znieść.

Wycofanie się jako bycie przeciw ludziom

Wycofanie się i bycie przeciw ludziom

Ten typ więzi charakteryzują dystans, wycofanie i destrukcja. Osoba, która w ten sposób nawiązuje relacje ze światem odcina się od ludzi, których uważa za zagrażających. I w teorii może to mieć sens, bowiem każdy z nas powinien unikać toksycznych relacji, jednak nie o to tu chodzi. W tym kontekście mówimy o wycofaniu w destrukcyjność, czyli odczuwaniu obojętności wobec świata przy jednoczesnej pogardzie dla niego. Mówiąc wprost, chodzi o osoby, które mają zawyżoną samocenę i z góry patrzą na świat.

Produktywna miłość, czyli bycie z ludźmi

Produktywna miłość, czyli bycie z ludźmi

I na sam koniec mamy więź produktywną, czyli życie w zgodzie z ludźmi i z samym sobą. Wyróżniają ją empatia, troska, odpowiedzialność i szacunek dla siebie oraz partnera. Takie osoby chcą rozwijać się same, ale i pragną tego dla drugiej połówki. Nie ma między nimi rywalizacji, jest poszanowanie cudzych zainteresowań oraz poglądów. Mówimy o dwóch odrębnych tożsamościach ludzi, którzy żyją w związku. Nie wchłaniają się, a budują wspólne "my", które składa się z dwóch różnych "ja". Ten rodzaj nawiązywania więzi można porównać do dojrzałej emocjonalnie osobowości.


Zdjęcia:

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Photo by Martin Guido on Unsplashblog
Zobacz również