Rozpamiętujesz wiele sytuacji i zastanawiasz się, dlaczego to powiedziałeś? To schemat poszukiwania akceptacji i uznania

Czujesz potrzebę imponowania innym? Przełam schemat poszukiwania akceptacji i uznania.Zosia często wraca z pracy ze smutną miną. W jej głowie rozgrywa się powrót do rozmowy z szefem. Zastanawia się, po co mówiła, co myśli. Dlaczego tak, a nie inaczej formułuje zdania? Tymczasem jej przełożony nigdy nie zwrócił uwagi na to, jak ona mówi. Jej uwagi są dla niego cenne, choć nie jest on typem, który chwaliłby pracowników. Dlaczego zyskanie jego uznania jest dla niej tak ważne?

Na czym polega schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Wraz ze schematem podporządkowania i samopoświęcenia, poszukiwanie akceptacji i uznania stanowią IV obszar wczesnodziecięcych schematów dotyczący nakierunkowania na innych. Poszukując akceptacji i uznania wychodzimy z przekonania, że tylko w taki sposób jesteśmy akceptowani. Osoby z tym schematem bardzo skupiają się na tym, jak odbierane są przez innych. Od oceny otoczenia uzależniają poczucie własnej wartości.

Schemat ten dzielimy na poszukiwanie akceptacji, czyli dążenie do tego, by być lubianym i akceptowanym przez otoczenie oraz schemat uznania, czyli poszukiwanie pochwał i słów uznania ze strony innych osób. W drugim przypadku będzie to szło w parze ze schematem wielkościowości i roszczeniowości oraz będzie cechą osób narcystycznych.

Poszukiwanie akceptacji i uznania rozwija się na schematach: deprywacji emocjonalnej (chcę zdobyć uwagę, której nigdy nie dostałem), wadliwości (spełniając oczekiwania innych, zdobędę ich akceptację) oraz izolacji społecznej (nie czuję się dobrze w tej grupie, więc muszę się jej przypodobać).

Na czym polega schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Skąd bierze się schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Do rozwinięcia się tego schematu może dojść w domach, gdzie dziecko musi prezentować ustalony przez rodziców porządek (np. udawanie, że tato nie pije i nie bije) albo miłość okazywana jest warunkowo (mama kocha za piątki w szkole). Ale to nie koniec możliwości, poszukiwanie aprobaty rozwija się także w dzieciach rodziców nadopiekuńczych i kontrolujących oraz narzucających swoje zdanie.

Skąd bierze się schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Jak rozpoznać schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Osoby z aktywnym schematem poszukiwania akceptacji i uznania często analizują i rozpamiętują sytuacje, które już się wydarzyły. Jak Zosia ze  wstępu zastanawiają się, po co się odzywały i czy dobrze wyrażają myśli. Jako że szukanie aprobaty często rozwija się na deprywacji emocjonalnej, takie jednostki są wyczulone na sygnały odrzucenia (a interpretują tak nawet hasło "no co Ty" ze strony znaczącej dla siebie osoby), mogą nadmiernie koncentrować się na wyglądzie, by tylko podobać się otoczeniu, przy czym może to iść w parze z nierozsądnym wydatkowaniem funduszy. Z kolei podwaliny ze schematu izolacji społecznej mogą powodować lęk w sytuacjach konieczności kontaktu z innymi - będzie on skupiał się wokół możliwości urażenia rozmówcy. Jako że poszukiwanie uznania to cecha osób narcystycznych będą one miały także skłonność do chwalenia się i domagania się zachwytu.

W zależności od stylu radzenia sobie ze schematami można:

- poddać się mu i podporządkować swój wizerunek i zachowanie otoczeniu (Zosia);

- unikać osób, na których aprobacie mi zależy (bycie niewidzialnym znajomym czy pracownikiem);

- nadmiernie go kompensować poprzez wywoływanie dezaprobaty (osoba, która zawsze idzie pod prąd).

Jak rozpoznać schemat poszukiwania akceptacji i uznania?

Jak uwolnić się od schematu poszukiwania akceptacji i uznania?

Dzięki przełamaniu schematu poszukiwania akceptacji i uznania człowiek może swobodnie i bez poczucia winy wyrażać siebie! Dlatego warto zacząć zauważać schemat. Pomocna będzie analiza swojej potrzeby bycia podziwianym i akceptowanym. Czujesz, że musisz komuś zaimponować? Brakuje Ci pochwał? Rozpamiętujesz minione wydarzenia?

Jeśli już wiesz, że mowa o Tobie, to zastanów się, jak wiele rzeczy, na które nie miałeś ochoty, zrobiłeś, by zdobyć uznanie. Czy było warto? Zacznij zauważać schemat i kiedy się w Tobie odzywa, tłumacz sobie, że Twoje poczucie własnej wartości nie jest zależne od oceny innych osób. Możesz zapisać to na karteczce i czytać, ilekroć wiesz, że odzywa się w Tobie potrzeba poszukiwania akceptacji i uznania.
blog
Zobacz również