Jakie są rodzaje schizofrenii?

Schizofrenia jest ciężką chorobą psychiczną, której przebieg jest kwestią indywidualną i zależną od pacjenta. Różnorodność objawów i manifestowania dolegliwości przyczyniły się do wyodrębnienia jej różnych postaci. Czym charakteryzują się schizofrenia paranoidalna, katatoniczna, hebefreniczna, prosta i rezydualna?Czym jest schizofrenia, jakie są jej objawy, przyczyny oraz możliwości leczenia zajęliśmy się wczoraj w artykule wprowadzającym do zagadnienia tej poważnej choroby psychicznej. Zaznaczyliśmy również, że mnogość objawów pozwoliła specjalistom na rozróżnienie typów schizofrenii. Przebieg choroby różni się w zależności od pacjenta i gdy jeden odczuwa urojenia prześladowcze, u innego można zauważyć przykładowo stupor. Właśnie dlatego możliwe stało się rozróżnienie rodzajów schizofrenii.

Schizofrenia paranoidalna

Schizofrenię paranoidalną uważa się za najczęściej spotykany rodzaj tego zaburzenia psychicznego. Dominującymi objawami są urojenia i omamy, przy czym ich charakter jest różny np.:

- urojenia prześladowcze,

- urojenia ksobne,

- urojenia odsłonięcia,

- urojenia zazdrości,

- urojenia oddziaływania.

Omamy w schizofrenii najczęściej przyjmują postać halucynacji słuchowych - pacjenci mogą słyszeć różne dźwięki i głosy. Te drugie zwykle mają negatywny i krytykujący charakter, nierzadko przybierają formę imperatywu do zrobienia jakiejś czynności.

jakie są rodzaje schizfrenii

Schizofrenia katatoniczna

Dominującymi objawami w schizofrenii katatonicznej są zaburzenia psychoruchowe. Mówimy zarówno o stuporze czy trwającym nawet kilka lat odcięciu się od świata przy jedynie częściowej świadomości tego, co może sie w nim dziać. W tym przypadku chodzi o hipokinetyczną postać schizofrenii katatonicznej. Natomiast w typie hiperkinetycznm chory wykonuje gwałtowne ruchy, charakteryzuje się psychoruchowym podnieceniem, a jego reakcje są nie tylko nieuzasadnione, ale mogą nosić także znamiona agresji.

Objawami, które pomagają w rozróżnieniu schizofrenii katatonicznej są także:

- giętkość woskowa, która pozwala na pozostawienie jednej części ciała w określonej pozycji przez długi czas np. podniesiona ręka,

- negatywizm, czyli opór stawiany, gdy pojawia się jakieś polecenie,

- zastyganie rozumiane jako pozostawienie przez długi czas w nietypowej i niekoniecznie komfortowej dla organizmu pozycji.

jakie są rodzaje schizofrenii

Schizofrenia hebefreniczna

Do charakterystycznych objawów schizofrenii hebefrenicznej należą zaburzenia afektywne. W przeciwieństwie do schizofrenii paranoidalnej, w hebefrenicznej nie występują urojenia czy omamy, a jeśli się pojawiają, ich nasilenie jest słabe. Chorzy wykazują natomiast tendencję do śmiania się bez powodu, rozdrażnienia, nietaktowności, a nawet bezczelności. Dla otoczenia ich zachowanie jest absurdalne i bezsensowne. Ten rodzaj schizofrenii zwykle dotyka młode osoby - miedzy 15. a 25. rokiem życia.

jakie są rodzaje schizofrenii

Schizofrenia prosta

Niby prosta, a jednak nie taka łatwa do zdiagnozowania. Przebieg schizofrenii prostej zwykle pozbawiony jest urojeń i omamów, przypomina natomiast objawy depresji, czyli obniżenie nastroju, zobojętnienie i wycofanie się z życia towarzyskiego. Choć chory na początku przebiegu choroby nie zaniedbuje swoich obowiązków, wykonuje je bez przekonania i chęci. Z czasem wycofanie i zamknięcie w sobie powodują pogorszenie funkcjonowania na gruncie zawodowym czy szkolnym. Podobieństwo do depresji sprawia, że schizofrenia prosta nie jest łatwa do rozpoznania.

jakie są rodzaje schizofrenii

Schizofrenia rezydualna

Schizofrenia rezydualna zwana inaczej przewlekłą charakteryzuje się występowaniem negatywnych objawów jak apatia, brak koncentracji, spowolnienie myślenia i ruchów czy wycofanie z życia społecznego. Mają one różne nasilenie. W początkowym etapie choroby mogą pojawić się urojenia i omamy, to właśnie różni schizofrenię rezydualną od jej prostej formy.

Powyższe rodzaje schizofrenii zostały uwzględnione w klasyfikacji ICD-10, co ciekawe w amerykańskiej klasyfikacji DSM-V nie wyróżnia się poszczególnych typów tej choroby. Dlaczego? Tamtejsi specjaliści uznają, że wyodrębnienie rodzaju choroby nie determinuje metody terapii, ani nie pozwala przewidzieć reakcji pacjenta na stosowane leczenie.

jakie są rodzaje schizofrenii


Zdjęcia:

Photo by Mikhail Elfimov on Unsplash

Photo by Riccardo Retez on Unsplash

Photo by Hans Eiskonen on Unsplash

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Photo by Mikhail Elfimov on Unsplash

Photo by JOSHUA COLEMAN on Unsplashblog
Zobacz również