Pasywno-agresywne zaburzenie osobowości - czym się charakteryzuje?

Osoby z pasywno-agresywną osobowością mają problemy z odpowiedzialnością, wyrażaniem swojego zdania i wiarą w swoje siły i możliwości. Jak rozpoznać to zaburzenie osobowości?

Marcin zaprosił Jolę na kolację, jednak nie zjawił się u niej w domu o ustalonej porze. Gdy dziewczyna zadzwoniła do niego, rozmyślonym tonem odpowiedział, że zaraz zacznie się zbierać. Gdy w końcu się spotkali, wydawał się mieć zły humor. Pytany o to, co się stało, nie odpowiedział nic konkretnego, mówił, że wszystko w porządku. Jednak cały wieczór miał muchy w nosie. Tego dnia w jego życiu nie wydarzyło się nic, co mogłoby usprawiedliwić jego zachowanie. Tak naprawę takie w ogóle nie istnieje, bo problem tkwi w jego zaburzeniu osobowości.

Pasywno-agresywne zaburzenie osobowości

Czym jest pasywno-agresywne zaburzenie osobowości?

Pasywno agresywne zaburzenie osobowości, czyli w skrócie PAPD polega na przyjmowaniu pasywnej postawy wobec obowiązków i wymagań otoczenia. Osoba na nie chorująca za wszelką cenę unika odpowiedzialności, co przejawia się w nieotrzymywaniu terminów, spóźnianiu się na umówione spotkania i celowym zwlekaniem. Wszystkiemu temu towarzyszy bierność i wewnętrzna agresja, bowiem takie osoby nie potrafią powiedzieć wprost, z czym mają problem. Manipulują i uprzykrzają życie innym. Nie potrafią znieść krytyki, a jeśli ktoś wytyka im nieprawidłowe zachowanie, stosują milion wymówek, by nie przyjąć uwag do serca.

Czym jest pasywno-agresywne zaburzenie osobowości?

Po czym poznać osobę z pasywno-agresywną osobowością?

Cechą charakterystyczną osób z osobowością pasywno-agresywną jest kapryśność i zmienność nastrojów, wydają się być one niezadowolone, choć mówią, że wszystko jest w porządku. Między tym, co mówią, a robią istnieje spory rozrzut. Są ulegli, ale wewnątrz pełni agresji i gniewu. Problem w tym, że nie dają im upustu, ponieważ nie potrafią mówić o swoich emocjach w sposób dojrzały emocjonalnie. Dlatego mogą wydawać się obrażeni, ale udają, że nic takiego nie ma miejsca. Cały czas mają pouczcie, że są źle traktowani, przez co są cyniczni i uparci. Jak łatwo się domyślić, takie osoby nie przyciągają do siebie ludzi.

Jako wytrawni manipulatorzy, działają na szkodę otoczenia. Dlatego mogą oferować pomoc w pracy, a gdy przyjdzie wprowadzić plan w życie, odwracają kota ogonem. Nie znoszą presji i kontroli, dlatego za nic mają terminy i deadline'y. Nie można o nich powiedzieć, że są efektywnymi i wydajnymi pracownikami. Wprost przeciwnie, można umieścić ich po drugiej stronie. Zmyślają, kłamią, celowo nie przekazują istotnych informacji.

Skąd bierze się pasywno-agesywna osobowość?

Przyczyn zaburzeń osobowości należy szukać w czynnikach biologicznych i środowiskowych. Problemem może być wykorzystywanie, zaniedbanie lub stosowanie nadmiernych wymagań przez rodziców. Przyczynić się do powstania problemu mogą także stosowane w okresie dorastania używki, ADHD czy wystawienie na działanie stresu. Może to być także zaburzenie współwystępujące z innymi np. depresją czy chorobą afektywną-dwubiegunową.

Jak wygląda leczenie osobowości pasywno-agresywnej?

Osoby z pasywno-agresywną osobowością nie przyjmują do siebie żadnych krytycznych komentarzy, dlatego ciężko skłonić je do dostrzeżenia problemu czy wizyty u specjalisty. Ich otoczenie może nauczyć się rozpoznania manipulacji i zaciągnąć porady u specjalisty. Z kolei jeśli zgłosi się do niego sam oburzony tym typem osobowości pacjent, terapia będzie zmierzała w kierunku nauki strategii radzenia sobie z gniewem i frustracją oraz poprawnego wyrażania uczuć. Nie obejdzie się bez lekcji asertywności.


Zdjęcia:

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Photo by Raychan on Unsplash

Photo by Mikail Duran on Unsplash

Photo by Obie Fernandez on Unsplash

blog
Zobacz również