Na czym polega demencja? Objawy, przyczyny i leczenie zespołu otępiennego

Otępienie zwane również demencją jest wynikiem uszkodzeń mózgu spowodowanych chorobami neurodegeneracyjnymi, które prowadzą do zwyrodnienia tkanki nerwowej. Jakie są jej przyczyny, objawy i szanse na wyleczenie?Choć otępienie kojarzy się nam z dolegliwościami towarzyszącymi życiu starszych osób, nie jest normalnym objawem starzenia się. Powoduje problemy z funkcjami poznawczymi i towarzyszą mu zaburzenia zachowania, zaburzenia psychotyczne i wahania nastroju. Może pojawić się w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, zakaźnych i naczyniowych. W tym za największą ilość przypadków odpowiada Alzheimer.

Otępienie - definicja

Otępieniem czy demencją nazywamy obniżenie sprawności umysłowej o różnym natężeniu. Według WHO i klasyfikacji ICD-10 pod terminem zespół otępienny kryje się zespół dolegliwości wywołanych przewlekłą lub postępującą chorobą mózgu, której cechą charakterystyczną są zaburzenia funkcji poznawczych jak pamięć, orientacja, rozumienie, liczenie, myślenie, czytanie itd. Towarzyszą im także zaburzenia emocjonalne, zachowania i świadomości (te ostatnie stanowią odrębną kategorię diagnostyczną).

W klasyfikacji DSM-IV otępieniem nazywa się zespół objawów zaburzeń procesów poznawczych, które prócz pamięci obejmują przynajmniej dwa z następujących zaburzeń funkcji poznawczych: afazja (zaburzenia mowy), apraksja (zaburzenia aktywności ruchowej), agnozja (rozpoznawanie przedmiotów), zaburzenia motywacji, kontroli i funkcji wykonawczej. By rozpoznać demencję powyższe trudności muszą zaburzać aktywność zawodową i codziennie funkcjonowanie chorego.

otępienie

Otępienie - przyczyny

Jak zostało to powiedziane na wstępie, przyczyną demencji są uszkodzenia mózgu spowodowane chorobami jak: Alzheimer, Pic, Huntington, neuroborelioza oraz zakażeniem HIV lub chorobą AIDS, nadużywaniem alkoholu, awitaminozą B12, udarem czy nadczynnością tarczycy.

Zobacz: Konfabulacje - co to jest i jakie są ich przyczyny?

otępienie

Otępienie - objawy

Głównymi objawami demencji są problemy z pamięcią krótkotrwałą przy pamiętaniu starszych zdarzeń, w miarę postępu choroby zaniknąć mogą i one. Osoby z zespołem otępiennym mają problem z przypomnieniem sobie imion bliskich osób lub nazw przedmiotów, których codziennie używają. Do tego dochodzą problemy z mową i komunikacją interpersonalną. Z czasem chory uzależnia się od codziennej pomocy innych osób.

otępienie

Otępienie - leczenie

By doszło do rozpoznania zespołu otępiennego, lekarz musi wykonać szereg badań jak: tomografia i rezonans mózgu (które wykluczą ewentualne guzy), badania tarczycy, morfologia, badania wątroby i pozytonowa tomografia emisyjna. Później stosowana jest farmakoterapia mająca na celu poprawienie jakości życia pacjenta, nie istnieją bowiem leki, które są w stanie uzdrowić chorych. Równolegle stosuje się metody mające na celu stymulowanie mózgu poprzez ćwiczenia intelektualne (terapia kognitywna obejmująca trening pamięci), terapię reminiscencyjną (wywołanie wspomnień), zajęciową (poprawa aktywności), walidacyjną (poburzenie prawidłowych zachowań społecznych) i środowiskową (stworzenie bezpiecznego otoczenia).

Jakie są rokowania dla osób z demencją? U 10-15% chorych, u których chorobę wywołała kiła układu nerwowego, niedotlenienie, niedobór witaminy B12 i nadczynność tarczycy zmiany są nieodwracalne. Poprawie jakości życia nie sprzyja także późne rozpoznanie choroby. Jednak przy jej wczesnym zdiagnozowaniu można wprowadzać leczenie, które pomoże pacjentom w poprawie ich codziennego życia.

otępienie


Zdjęcia:

Photo by Matthew Bennett on Unsplash

Photo by Yannes Kiefer on Unsplash

Photo by Huy Phan on Unsplash

Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash

Photo by Elena Saharova on Unsplashblog
Zobacz również