Osobowość dyssocjalna - jak rozpoznać psychopatę?

Osobowość dyssocjalna, zwana także psychopatią, to zaburzenie psychiczne objawiające się brakiem empatii oraz lekceważeniem społecznych norm. Jakie są jego przyczyny, objawy i jak wygląda leczenie?Potocznie mówi się o nich psychopaci. Gdyby sięgnąć do etymologii tego słowa, napotkalibyśmy zlepek greckich słów, z których "psyche" odnosi się do "duszy", a "pathos" do cierpienia. Co nam wychodzi? Zaburzona dusza i właśnie tak można by podsumować psychopatów. To osoby o chorym systemie myślenia i odczuwania. Ale co musiało zajść w ich życiu, że stali się tym, kim są i czy jest dla nich szansa na wyleczenie?

Osobowość dyssocjalna - cechy

Osobowość dyssocjalna to jedno z zaburzeń osobowości, które idzie w parze z występowaniem cech jak chłód emocjonalny, agresja, skłonność do przemocy, brak empatii, zaspokajanie swoich potrzeb kosztem innych oraz nieprzestrzeganie obowiązujących norm społecznych. Przedmiotowe traktowanie innych i kierowanie się wyłącznie własnym zyskiem utrudnia psychopatom nawiązywanie relacji społecznych. Podobnie jak zaspokajanie własnych potrzeb kosztem innych.

Zobacz: Socjopata - kim jest i jak z nim żyć? Objawy, przyczyny i leczenie socjopatii

psychopata jak go poznać

Jak rozpoznać psychopatę?

Osoby z dyssocjalną osobowością nie liczą się ze zdaniem i uczuciami innych osób, nie istnieją dla nich autorytety oraz normy społeczne. Z tego powodu kłamią i celowo wprowadzają innych w błąd. Mówiąc wprost to wytrawni manipulatorzy, którzy zrobią wszystko, by osiągnąć korzyści. Z pewnością pomaga im w tym brak odczuwania lęku i strachu - zachowują zimną krew nawet w niesamowicie intensywnych emocjonalnie sytuacjach. Łamią zasady molarne i etyczne, czemu nie towarzyszą choćby najmniejsze wyrzuty sumienia. Są przekonani o własnej wyjątkowości. Nie znają czegoś takiego jak autorefleksja, co sprawia, że obca jest im także frustracja. To z kolei pociąga za sobą szybkie wpadanie w gniew i agresję.

osobowość dyssocjalna co to

Osobowość dyssocjalna - przyczyny

Skąd biorą się psychopaci? Specjaliści nie mają jednoznaczniej odpowiedzi na to pytanie, za to wskazują kilka możliwych źródeł tego zaburzenia. Przyczyn psychopatii można szukać w czynnikach środowiskowych, czyli mogą wywołać ją nieprawidłowe postawy rodzicielskie czy brak jednego z rodziców. Nie jest to oczywiście warunek konieczny bowiem, psychopata może dorastać w pełnej rodzinie, w której występują agresja, kłótnie, uzależnienia oraz patologicznie wzorce zachowań jak odrzucenie, manipulacja, oziębłość społeczna czy nadopiekuńczość.

Kolejną możliwością są czynniki fizjologiczne, jak nieprawidłowości w budowie układu nerwowego, urazy głowy, dysfunkcje układu limbicznego czy wrodzone wady mózgu. Istotną rolę odgrywa tutaj także układ hormonalny - rozwianie gospodarki serotoniny, kortyzolu i testosteronu może wywoływać antyspołeczne zachowania.

psychopata diagnoza

Osobowość dyssocjalna - diagnoza

Diagnozy osobowości dyssocjalnej dokonuje psychiatra na podstawie wywiadu klinicznego, obserwacji pacjenta oraz danych od jego bliskich. W rozpoznaniu psychopatii kieruje się posiadaniem przez diagnozowaną osobą cech jak: brak empatii, brak poczucia odpowiedzialności oraz winy, brak trwałych związków z innymi ludźmi, nieodczuwanie frustracji, wysoka agresywność oraz skłonność do manipulacji.

Zobacz: Skłonności do ryzyka i negatywne podejście do życia. Czym jest osobowość borderline?

Osobowość dyssocjalna - leczenie

Leczenie psychopatii jest bardzo trudne ze względu na fakt, że osoba z osobowością dyssocjalną nie będzie skłonna do poddania się leczeniu. Będzie oskarżać otoczenie o problemy, ale nie weźmie ich na klatę. Gdyby jednak pacjent chciał zmienić swoje życie, prowadzący go terapeuta pracowałby w nurcie poznawczo-behawioralnym, co pozwoli na pokazanie punktu widzenia otoczenia i zestawienie go z własnym, psychopatycznym.

psychopatia leczenie


Zdjęcia:

Photo by Alex Sheldon on Unsplash

Photo by Moses Vega on Unsplash

Photo by Maria Teneva on Unsplash

Photo by Carlos Arthur M.R on Unsplash

Photo by Jakob Rubner on Unsplashblog
Zobacz również