Czym jest neurotyzm i jak rozpoznać neurotyka?

Neurotyzm to termin służący do określenia osobowości lub nadmiernej emocjonalności. Czym jest osobowość neurotyczna, skąd się bierze neurotyczność i jak ją rozpoznać?Bywa, że ta sama sytuacja zostanie szybko zapomniana przez jedną osobę i rozpamiętywana przez drugą. Jeśli łączy się to z tendencją do przeżywania negatywnych emocji, stanów lękowych i niską odpornością na stres, można brać pod uwagę neurotyczność. Czym jest neurotyzm i kim jest neurotyk?

Czym jest neurotyzm?

Neurotyczność to skłonność do przeżywania negatywnych doświadczeń i zamartwiania się. Neurotycy to osoby, które często chodzą przygnębione, co naraża je na psychiczne zaburzenia i uzależnienia. Dodajmy od razu, że neurotyzmu nie rozpatruje się w kategorii zaburzenia, a jako cechę osobowości. Jego przeciwieństwem będzie stabilność emocjonalna, czyli odporność na stres, wewnętrzny spokój i umiejętność radzenia sobie z trudnymi uczuciami.

czym jest neurotyzm

Jak rozpoznać neurotyzm?

Neurotycy częściej niż inni ludzie doświadczają lęku, smutku, poczucia winy czy zazdrości. Są także bardziej podatni na codzienny stres i nie radzą sobie z nim najlepiej. Te cechy mogą iść w parze z nieśmiałością oraz zaburzeniami nastroju, nerwicami, a nawet z fobiami. Ciężko byłoby włożyć wszystkie zachowania neurotycznych osób do jednego worka, ale można wyróżnić tutaj wspólny mianownik, a będzie nim poczucie frustracji i niepokoju. Do tego dodajmy jeszcze reakcje niewspółmierne do sytuacji np. reagowanie płaczem na każdą nieprzyjemną sytuację. Jest to wynik tego, że neurotyk nie potrafi obiektywnie ocenić sytuacji, w której się znalazł. Nie oddziela wyobrażeń od pragnień i emocji.

Neurotyzm często idzie w parze z perfekcjonizmem, jednak problemem jest tu nadmierny krytycyzm wobec własnej osoby, dlatego neurotyk nigdy nie jest zadowolony z efektów swojej pracy. Rozpamiętuje małe potknięcia i nadaje im zbyt duże znaczenie.

kim jest neurotyk

Skąd bierze się neurotyzm?

Ciężko jest umiejscowić przyczyny neurotyzmu w jednym miejscu, jest to wypadkowa wpływów biologicznych, społecznych i psychologicznych. W pierwszym z obszarów może chodzić o budowę systemu nerwowego (np. wysoka reaktywność układu współczulnego). Ważne jest także środowisko wychowawcze, w którym zachodzi proces naśladownictwa, jeśli rodzice są neurotyczni, mogą przekazać tę cechę swojemu potomstwu, przy czym zaznaczmy od razu, że częściej przypisuje się neurotyzm kobietom niż mężczyznom.

jak rozpoznać neurotyczność

Czy neurotyzm się leczy?

Tak, jak zostało to zaznaczone na wstępie - neurotyzm nie jest ani chorobą, ani zaburzeniem, dlatego nie można mówić o jego tradycjom leczeniu. Co innego o terapii, która pomoże określić jego nasilenie oraz wypracować zdrowe sposoby walki ze stresem, emocjami i nabierania psychologicznego dystansu, który skróci rozpamiętywanie niektórych wydarzeń. Taką opcję poleca się wszystkim osobom, którym neurotyczność utrudnia codzienne funkcjonowanie. Kluczowe w spotkaniach ze specjalistą będzie odnalezienie przyczyny neurotyczności - może są to wydarzenia z przeszłości.


Zdjęcia:

Photo by Eric Ward on Unsplash

Photo by Aliyah Jamous on Unsplash

Photo by Kristina Tripkovic on Unsplash

 blog
Zobacz również