5 największych błędów komunikacyjnych w związkach
Redakcja Lumine

Jakie błędy komunikacyjne popełniamy najczęściej w związkach? Warto je poznać i zestawić  ze swoją codziennością.

Nie zdrady, nie kłamstwa i nie zanik motylków w brzuchu w pierwszej kolejności prowadzą do zakończenia związku. Na prowadzenie wysuwa się tutaj zupełnie coś innego, mianowicie - problemy z komunikacją. Powiedzmy sobie to wprost - my ludzie nie potrafimy komunikować się ze sobą ludzkim głosem. Rozmawiamy, ale nie komunikujemy się. Mówimy, ale nie tak, by zostać zrozumianym.

Jakie błędy komunikacyjne w związkach popełniamy?

1. Komunikacja a rozmowa

Pamiętasz różnicę między dyskusją a konwersacją? W komunikacji jest wiele granic, które przekraczamy. Przykładowo, wielu z nas wychodzi z założenia, że rozmawiać trzeba. Trudno nie przyznać im racji, jednak jeśli wejdziemy w temat głębiej, szybko odkryjemy, że to, że się mówi, nie oznacza, że się rozmawia i komunikuje. Są związki, w których partnerom nie zamykają się usta, ale także nie wypływa z nich konstruktywna treść, a sprawy ważne, jak emocje i uczucia, spychane są na dalszy plan. Plan, na który w teorii nie zagląda żaden z nich. Podobnie partnerzy mogą się godzinami kłócić, ale bez późniejszej rozmowy na temat problemu daleko nie zajdą. Jak zatem komunikować się w związku? Oczywiście wykorzystując techniki poprawnej komunikacji.

Jakie błędy komunikacyjne popełniamy najczęściej w związkach

2. Rozstrzyganie, a nie rozwiązywanie

Rozstrzygnięcie sporu czy konfliktu związane jest z narzuceniem komuś swojej woli - np. sąd obliguje strony do danego zachowania. Bywa też i tak w związkach, gdy jeden partner mówi drugiemu, jak zakończy się ich problem. On może i się godzi, ale czy to jest to mistyczne rozwiązanie sporu? Bynajmniej. Rozwiązanie ma to do siebie, że żadna ze stron z niczego nie rezygnuje, niczego sobie nie odmawia. To coś więcej niż kompromis. To sytuacja, w której dwójka ludzi znajduje drogę, którą w równym stopniu chcą podążać.

3. Bo Ty myślisz, że ja

Jak często wmawiałeś partnerowi, że wie, o czym myślisz i czym są podyktowane Twoje zachowania? Nie tędy droga. Pora przejrzeć na oczy. Ludzie myślą o sobie, przypisują innym swoje myśli (projekcja), ale prawdopodobieństwo, że zgadną co masz w głowie są nikłe. Żeby ktoś wiedział, co myślisz, musisz mu to powiedzieć.

błędy komunikacyjne w związkach

4. Domyśl się

To odwrócenie sytuacji opisanej powyżej. W wielu związkach padają słowa: "Domyśl się". Co się pod nimi kryje? Zwykle pragnienie tego, by faktycznie druga osoba myślała o tej pierwszej. Jeśli nawet frazę tę ktoś chciałby tłumaczyć jakimś wymuszonym romantyzmem, związkom służyć to nie będzie w przeciwieństwie do bezpośredniości, otwartości i konkretów.

5. Przerywanie wypowiedzi

Ten moment kiedy do głosu dochodzi Twoja niecierpliwość i przerywasz komuś wypowiedź. Zna to każdy z nas. W takiej sytuacji pokazuje się rozmówcy, że to, co właśnie mówi jest dla jego partnera mało istotne. Dla niego ważniejsze jest to, co sam chce przekazać.

Jakie błędy komunikacyjne popełniamy najczęściej w związkach


Zdjęcia:

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Photo by Annette Sousa on Unsplash

Photo by Carly Rae Hobbins on Unsplash

Photo by Chermiti Mohamed on Unsplash


Zobacz również:

Komunikacja interpersonalna - co to jest i jak z niej korzystać?

Jest podstawą wszelkich relacji społecznych. Na komunikację interpersonalną, bo o niej mowa, składają się wypowiadane słowa i gesty. Dzięki niej budujemy, albo i niszczymy związki z innymi ludźmi. Umożliwia porozumiewanie się, a także prowadzenie kon...

Czytaj więcej

Techniki poprawnej komunikacji - poznaj je i zobacz, jak zmienią Twoje relacje z rodziną i pracownikami

Jak ważna jest w naszym życiu komunikacja interpersonalna? Służy do budowania i podtrzymywania relacji społecznych. Jest równie istotna w pracy w zespole, co w życiu prywatnym. Znajomość jej technik i ich stosowanie, podnoszą satysfa...

Czytaj więcej

Jak odróżnić perswazję od manipulacji? Techniki perswazji

W Twoim życiu na pewno pojawił się moment, w którym chciałeś nakłonić kogoś do swoich racji lub skłonić go do określonego działania. Może to być mama chcąca, by jej dzieci posprzątały swój pokój albo handlowiec dokładający s...

Czytaj więcej