Motywacja w pracy. Jak motywować pracowników?

Odpowiednia motywacja do działania przekłada się na sukcesy, czy to na gruncie zawodowym czy osobistym. Jak pracodawcy powinni motywować pracowników?Zmotywowany pracownik to efektywny i wydajny pracownik, z kolei ten, u którego zapał do pracy kuleje, traktuje kolejne obowiązki jako przykrą konieczność i nie wykonuje ich z należytą precyzją i starannością. O ile motywowanie się do np. zrzucenia kilku kilogramów spoczywa na barkach jednostki, o tyle jego chęć do działania w pracy rozłożona jest zarówno na niego, jak i jego pracodawcę, który powinien stosować takie działania, które sprawią, że jego podopieczni będą entuzjastycznie wykonywać swoje zadania.

Motywacja do pracy

Czym jest motywacja do pracy? Są to wszelkie mechanizmy i procesy, które napędzają pracownika do działania zawodowego i jak najlepszego wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków. Jak nietrudno się domyślić, wpływa ona na efektywność jego pracy i co za tym idzie, ogólnie funkcjonowanie firmy. W praktyce oznacza ona nie tylko wewnętrzne motywy pracownika, ale i podejście do niego jego zwierzchnika, które rozumiane jest jako znajomość jego potrzeb i oczekiwań oraz zagwarantowanie mu korzystnych warunków pracy. Jak one wyglądają?

Zobacz: Co skłania nas do działania? Motywacja i jej rodzaje

jak motywować pracowników

Czynniki motywujące do pracy

Co motywuje pracownika do pracy? Oto czynniki, które podnoszą zapał do działania i wpływają na satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Zarobki

Nie da się ukryć, że pracujemy dla pieniędzy, dlatego zadawalające dla pracownika zarobki będą sprawiały, że sprawniej będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków, bowiem będzie zależeć mu na utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. Idąc tym tropem, do pracy motywują również wszystkie oferowane przez współczesne korporacje benefity - karnety na siłownie, bilety do kina, owocowe poniedziałki czy dopłaty do obiadów sprawiają, że zatrudniony czuje, że pracodawca dba o zaspokajanie jego potrzeb i nie chce się z nim rozstawać.

Stabilność

Stabilne zatrudnienie, czyli brak obaw o to, że jutro pozostanie się bez pracy i możliwe jest np. zaciągnięcie kredytu, podnoszą motywację do działania. Na tej podstawie, można stwierdzić, że typ posiadanej umowy wpływa na satysfakcję pracownika. Nie ulega wątpliwości, że najlepszą opcją jest dla niego umowa o pracę na czas nieokreślony.

motywacja pracowników

Atmosfera

Jeśli pracowałeś już w kilku firmach, wiesz, że co miejsce zatrudnienia, to inna atmosfera. I gdy jeden szef rozumie, że czasem trzeba wyjść z pracy 10 minut wcześniej, drugi nie dość, że nie będzie chciał Cię puścić, to jeszcze zażąda pisemnego wyjaśnienia, co będziesz robić przez ten czas. Jeśli pracujesz w zgranym zespole, dostajesz od szefa zrozumienie i pomoc, Twój zapał do pracy jest o wiele większy niż w sytuacji, w której jesteś monitorowany, szpiegowany i obgadywany przez innych pracowników.

Możliwość rozwoju

Współczesny pracownik nie chce stać w miejscu, tylko chce ciągle się rozwijać i piąć po szczeblach kariery. Jeśli umożliwi mu to pracodawca np. oferując różnego rodzaju kursy dokształcające, zyska podopiecznego, który swoim zaangażowaniem realnie będzie przyczyniać się do rozwoju firmy.

Zobacz: Automotywacja - jak zmotywować siebie do działania?

System nagród

Nie da się ukryć, że najlepszą motywacją są pieniądze, jednak to nie jedyna opcja. Jeśli pracownik nie słyszy od swojego przełożonego, że dobrze wykonał projekt, może czuć się niedoceniany i przy następnym nie da z siebie wszystkiego. Dlatego bardzo istotne jest, by dawać podopiecznym do zrozumienia, że zrobili coś dobrze.

czynniki wpływające na motywację w pracy

Samodzielność

Możliwość podejmowania decyzji, które mają wpływ na realne funkcjonowanie firmy podnosi nie tylko odpowiedzialność pracownika, ale i sprawia, że czuje się on ważny i co za tym idzie, chce sprostać postawionym przed nim wymogom.

Na zakończenie przypomnijmy, że motywacja może być pozytywna i negatywna. Powyższe czynniki godnie reprezentują tą pierwszą. Z kolei opieranie komunikacji w firmie na lęku, groźbach i obawach może zdemotywować ludzi do pracy. Podobnie jak brak możliwości rozwoju, niskie zarobki i toksyczna atmosfera.


Zdjęcia:

Photo by Husna Miskandar on Unsplash

Photo by Windows on Unsplash

Photo by Austin Distel on Unsplash

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplashblog
Zobacz również