Jakie schematy posiada narcyz?

Jakie schematy posiadają osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości?Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości wydają się pewne siebie, dumne z siebie i swoich osiągnięć, jednak pod tą maską kryje się bardzo skrzywdzone dziecko, które głośno krzyczy i tupie nogą wówczas, gdy czuje się bezradne, bezsilne i odrzucone. Narcyz walczy ze swoimi schematami poprzez ich kompensowanie, czyli tam, gdzie ma deficyt, tworzy fałszywy obraz siebie. A co chce ukryć? Z jakimi schematami walczy?

Lista schematów, które posiada osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości:

1. Schemat deprywacji emocjonalnej

Pochodzi on z dzieciństwa narcyza, a w nim mogło się dziać wiele - mógł być zaniedbywanym dzieckiem, które kompensuje sobie fakt, że było niekochane; możliwe, że nadopiekuńczy rodzice wmawiali mu, że jest stworzony do wielkich rzeczy i w ten sposób mały człowiek nauczył się, że miłość jest warunkowana jego oczekiwanym zachowaniem. W dorosłym życiu taka osoba odczuwa pustkę, czuje, że nikt jej nie pokocha, dlatego nie chce potrzebować innych ludzi.

2. Schemat nieufności i skrzywdzenia

Znowu odwołamy się tutaj do warunkowej miłości, w którą wierzy narcyz. Wydaje się mu, że nie ma bezinteresownej życzliwości, tylko że ludzie liczą zawsze na czyjąś wdzięczność, że mają oczekiwania i roszczenia. Tak się ich boi, że staje się wrogiem całego świata i odrzuca bliskich w obawie, że będą czegoś od niego chcieli.

schematy narcyza

3. Schemat wstydu i wadliwości

Choć ciężko to stwierdzić po zachowaniu narcyza, nieświadomie czuje się on niekochany i odczuwa ogromny wstyd, by jednak nie dopuścić go do głosu stosuje wszelkie mechanizmy obronne, które pomagają mu uzyskać fałszywe ja, które jest chwalone za osiągnięcia i podziwiane. Ta maska służy temu, by wewnętrzny wstyd nie doszedł go głosu.

4. Schemat podporządkowania

Zdziwiony, że posiada go narcyz? Ano tak. Teraz sięgnijmy sobie po style radzenia sobie ze schematami i kompensację i mamy cały obraz - narcyz sięga po kontrolę innych i w ten właśnie sposób podporządkowuje ich sobie.

5. Schemat nadmiernych wymagań i nadmiernego krytycyzmu

Jeden z bardziej rzucających się w oczy schematów narcyza, jest on nie tylko nadmiernie krytyczny i wymagający wobec siebie, ale i swojego otoczenia. On dąży do perfekcji i dążyć do niej powinni i jego bliscy.

jakie schematy posiada narcyz

6. Schemat roszczeniowości i wielkościowości

Roszczeniowość i wielkościowość to zdecydowanie najbardziej charakterystyczny dla narcyza schemat. Taka osoba czuje się lepsza od innych, uważa, że należą się jej szczególne przywileje i uprawnienia. Jest to jednak iluzja, maska, potrzebna po to, by do głosu nie doszło poczucie gorszości takiej osoby.

7. Schemat niedostatecznej kontroli i samodyscypliny

Narcyz ma małą podatność na frustrację, dlatego też ignoruje granice stawiane przez inne osoby. Po trupach idzie do celu. Jest niecierpliwy, nie chce czekać, swoje potrzeby zaspokaja tu i teraz.

8. Schemat poszukiwania akceptacji i uznania

Narcyz nieustannie szuka tzw. narcystycznego zaspokojenia, czyli aprobaty, pochwał, podziwu i uwagi ze strony otoczenia. Rekompensują mu one poczucie bycia gorszym, wadliwym i ułomnym.


Zdjęcia:

Photo by Alex Iby on Unsplash

Photo by Roland Samuel on Unsplash

Photo by Siavash Ghanbari on Unsplashblog
Zobacz również