Jakie są rodzaje autyzmu?

Autyzm można rozpatrywać w szerszym ujęciu jako całościowe zaburzenia rozwoju, co pozwala na wyodrębnienie jego rodzajów. Jakie są typy autyzmu i czym się charakteryzują?Czym jest autyzm, jakie są jego przyczyny i objawy wyjaśniliśmy we wcześniejszym artykule i zgodnie ze złożoną w nim obietnicą, dzisiaj zajmiemy się jego rodzajami. Autyzm możemy podzielić na dziecięcy (zwany inaczej zespołem Kannera) oraz atypowy. Natomiast jeśli spojrzymy na problem szerzej, będziemy mówić o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, do którego można zaliczyć więcej problemów i trudności niż w przypadku wcześniej wspomnianego podziału.

Choć ogólnie poprzez autyzm rozumiane jest zaburzenie komunikacji dziecka z otoczeniem połączone ze stereotypowymi zachowaniami i problemami w rozwoju, każdy dotknięty nim maluch wykazuje odmienne symptomy, co pozwoliło badaczom na wyodrębnienie różnych typów tego zaburzenia.

rodzaje autyzmu

Autyzm dziecięcy - zespół Kannera

Uważany jest za podstawową postać zaburzeń autystycznych. Charakteryzuje się problemami z komunikacją z ludźmi sprowadzającą się do zaburzeń mowy albo posługiwaniem się własnym językiem. Dzieci z zespołem Kennera mają trudność z rozpoznawaniem swoich i cudzych emocji oraz ich wyrażaniem. Wydają się obojętne i niezainteresowanie wchodzeniem w interakcje z otoczeniem, co przejawia się w braku nawiązywania kontaktu wzrokowego i preferowaniu samodzielnej niż wspólnej zabawy.

Zobacz: Derealizacja, czyli kiedy otaczający świat wydaje się choremu kompletnie nierealny

Uwagę powinna zwrócić również sama forma zabawy. Układanie zabawek w tej samej kolejności, powtarzanie tych samych ruchów i nadmierne zainteresowanie jedną zabawką są charakterystyczne dla zespołu Kennera. Łączy się to z kolejnym objawem autyzmu dziecięcego, czyli silną potrzebą działania według schematów. Jakiekolwiek złamanie rutyny może wywoływać w maluchu agresję.

Istotny w rozpoznaniu zespołu Kennera jest wiek dziecka - pierwsze objawy zaburzenia pojawiają się u niego przed ukończeniem 3. roku życia. Jeśli symptomy choroby pojawią się później, wówczas diagnoza dotyczy innego z typów zaburzeń autystycznych.

rodzaje autyzmu

Autyzm atypowy

Tutaj przechodzimy do wspomnianych objawów zaburzeń, które pojawiają się u dziecka po skończeniu przez niego 3. roku życia. Dzieci z autyzmem atypowym zaczynają mówić później od swoich rówieśników, wykazują większe zainteresowanie przedmiotami niż kontaktami z ludźmi, unikają wodzenia wzrokiem za przesuwającymi się przedmiotami i ogólnie kontaktu wzrokowego. Mogą przejawiać także brak wrażliwości na ból, a zaburzenie rytmu dnia i wprowadzenie do niego jakichkolwiek zmian, powodują u nich wybuchy agresji. Mogą powtarzać te same słowa lub bawić się w jeden, określony sposób. Mają także problem z dotykiem - nie lubią się przytulać i uciekają przed cielesnym kontaktem z innymi osobami.

Zobacz: Kiedy własne ciało staje się obce. Czym jest depersonalizacja?

rodzaje autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

ASD to skrót pochodzący od "autism spectrum disorders" oznaczającego zaburzenia ze spektrum autyzmu i odnosi się do różnych powiązanych z autyzmem trudności, do których można zaliczyć:

- zespół Aspergera, który omówimy w innym artykule,

- zespól Retta, czyli chorobę genetyczną występującą tylko u dziewczynek,

- dziecięce zaburzenie dezintegracyjne (dziecko rozwija się prawidłowo do 2. roku życia, a następnie traci nabyte wcześniej umiejętności np. mowę czy motorykę).


Zdjęcia:

Photo by frank mckenna on Unsplash

Photo by Jordan Rowland on Unsplash

Photo by Raisa Milova on Unsplash

Photo by Max Goncharov on Unsplashblog
Zobacz również