Jakie są pozytywne postawy rodzicielskie?

Pozytywne postawy rodzicielskie uczą dziecka poszanowania praw innych i rozwijają samodzielność oraz prawidłową samoocenę. Co do nich zaliczymy?Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, która odciska piętno na człowieku do końca jego życia. To właśnie w dzieciństwie kształtują się poglądy, postawy, osobowość, samodzielność lub jej brak, zaradność czy jej przeciwieństwo. To jaki styl wychowawczy wyznają rodzice, będzie miało wpływ na tożsamość dziecka. Ostatnio omówiliśmy negatywne postawy rodzicielskie oraz rozłożyliśmy na czynniki pierwsze wpływ nadmiernie wymagających wychowawców na ich pociechę. Dzisiaj będzie przyjemniej, bo na tapetę bierzemy pożądane postawy rodzicielskie.

Jakie są pozytywne postawy rodzicielskie?

Pozytywne postawy rodzicielskie sprawiają, że dziecko dojrzewa w pełnej miłości i ciepła atmosferze, ma przestrzeń do rozwijania swoich możliwości, jest doceniane i wychowane w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. W przyszłości staje się niezależne, a jego samoocena jest ugruntowana i adekwatna do rzeczywistości.

pozytywne postawy rodzicielskie

Akceptacja dziecka

Rodzic, którego postawę rodzicielską można określić mianem akceptacji dziecka, zna jego potrzeby i stara się je zaspokoić. Jego pociecha jest kochana, obdarzona zrozumieniem i ciepłem. Nie oznacza to, że wychowawca patrzy na nią w sposób bezkrytyczny, wprost przeciwnie, rodzic docenia zalety i stara się pracować z dzieckiem nad jego wadami. Relacje w takiej rodzinie są pełne empatii i tolerancji. Prowadzone są otwarte rozmowy i bezpośrednio mówi się o swoich uczuciach.

Jak akceptacja dziecka wpływa na jego dojrzewanie? Dorasta ono w atmosferze bezpieczeństwa, potrafi wyrazić swoje uczucia, jest otwarte na świat i umie utworzyć zdrowy związek oparty na uczuciach.

Akceptacja dziecka

Współdziałanie z dzieckiem

Rodzic, który współdziała z dzieckiem chce uczestniczyć w jego życiu. Interesuję się zarówno jego stopniami jak i hobby. Z łatwością i przyjemnością włącza pociechę w funkcjonowanie rodziny np. poprzez stawianie adekwatnych wymagań i przydzielanie obowiązków. Relacje na linii wychowawca i wychowanek są partnerskie, ale rodzic nie traktuje dziecka jak swojego rówieśnika. Pozwala mu jednak grać w otwarte karty i wyrażać swoje opinie.

Jak współdziałanie wpływa na dziecko? Kształtuje w nim ufność oraz wytrwałość. Wychowanek wie, że ma wsparcie w bliskich, dlatego nie boi się podejmowania wyzwań. Ma adekwatną samoocenę i potrafi współpracować.

Współdziałanie z dzieckiem

Dawanie dziecku rozumnej swobody

Rodzic dający dziecku rozumną swobodę zna jego możliwości i pozwala mu na pewną rozsądną swobodę i samodzielność. Pociecha zna swoje obowiązki i są stawiane przed nią wymagania, szanuje jednak rodzica i uznaje jego autorytet.

Takie dzieci dojrzewają w atmosferze odpowiedzialności za siebie i swoje zachowanie, co sprawia, że w dorosłym życiu łatwo dostosują się do zmieniającej się rzeczywistości. Nie mają problemu ze współpracą i nawiązywaniem kontaktów z otoczeniem.

Dawanie dziecku rozumnej swobody

Uznanie praw dziecka

Jeśli rodzic uznaje prawa dziecka, daje mu pole do rozsądnego, samodzielnego działania i brania za niego odpowiedzialności. Wspólnie z pociechą ustala jej obowiązki i tłumaczy dobre i złe zachowanie, przy czym nie narzuca własnej woli i określonych postaw. Wychowawca szanuje pociechę, jej indywidualność i wspomaga rozwój.

Dziecko wychowujące się w atmosferze uznania jego praw, jest świadome siebie, wie, czego się od niego oczekuje i jak te oczekiwania spełnić. Nie boi się mówić, co myśli i robi to bez obrażania drugiej osoby. Szanuje prawa swoje i innych. Jest samodzielne, współpracujące i adekwatnie ocenia własne możliwości.

Pamiętaj, że postawy obydwu rodziców powinny być spójne, by do dziecka był kierowany jasny, jednoznaczny przekaz.


Zdjęcia:

Photo by National Cancer Institute on Unsplash

Photo by David Veksler on Unsplash

Photo by Andre Jackson on Unsplash

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Photo by Nikola Saliba on Unsplashblog
Zobacz również