Jak władza zmienia człowieka? Czyli czym jest Hubris?

Hubris to termin odnoszący się do procesu zmieniania się człowieka, który jest u władzy. Dotyczy osób zajmujących kierownicze stanowiska oraz związanych z polityką.Znasz osoby, które zmieniły się po objęciu kierowniczego stanowiska? A zmiana ta odnosi się do okazywania dumy, popadania w skrajną pewność siebie i lekceważący sposób odnoszenia się do innych osób? Wydaje się, że wszyscy wiemy, o czym mowa. Proces ten na tapetę wzięli były polityk David Owen i psychiatra Jonathan Davidson. Panowie przeanalizowali, co poczucie mocy robi z człowiekiem i stworzyli termin "Hubris", zwany również syndromem pychy czy nadmiernej władzy.

hubris objawy

Hubirs, czyli zepsucie władzą

Dodajmy od razu, że neurolodzy nie znaleźli dowodów na to, że u osób, które doszły w swoim życiu do władzy pojawiły się fizjologiczne zmiany. Te jednak dostrzegą psycholog i psychiatra. Terminu hubris nie można również traktować jako nazwy zaburzenia, jest to syndrom, który określa przesadne poczucie władzy. Odnosi się on do poczucia nadmiernej dumy, która pojawia się, gdy osoba jest u władzy. Brak trzeźwości umysłu i pokory zastępują u niej pycha, bezczelność i pogarda. Wydaje się, że żywi się ona własną pozycją, uważa się z kogoś uprzywilejowanego i traci kontakt z potrzebami innych ludzi.

Co ciekawe, syndrom ten zauważono już w starożytnej Grecji. Z kolei autorzy terminu potwierdzili istnienie tego stanu na podstawie analizy zachowania ministrów. Dla Owena, który sam był związany z polityką, hubris to nieoczekiwane poszerzenie własnej pewności siebie, odbierane przez innych jako arogancja i bezczelność. Dla otoczenia taka osoba zaczyna być sceptyczna, cyniczna i traci zdrowy rozsądek. Dlatego Owen uznaje hubris za specyficzne zaburzenie osobowości, które rozwija się u liderów przez pewien czas pełniących rolę przywódcy.

hubris co to jest

Jak rozpoznać hubris?

Owen i Davidson zebrali objawy, które ich zdaniem świadczą o tym, że osoba u władzy zaczęła żyć tylko nią. Jest to samouwielbienie napędzane swoją pozycją, obsesja na punkcie swojego wizerunku, nadmierna pewność siebie połączona z pogardą dla rad od innych osób i niezdolność do przyjęcia krytyki, lekkomyślność i impulsywność, które świadczą o poczuciu bezkarności. Co ciekawe, niektóre z tych objawów pokrywają się z sygnałami świadczącymi o narcystycznym zaburzeniu osobowości lub z tzw. ciemną triadą.

Owen i Davidson wskazali nawet na polityków, których ich zdaniem ten syndrom dotknął. To choćby John Kenndedy, Richard Nixon, George W. Bush, Winston Churchil, Margaret Thatcher czy Tony Blair.

Syndrom pychy dotyczy osób, które doszły w swoim życiu do władzy, czyli kierowników czy polityków. Wniosek jest jeden, że poczucie mocy, wpływu i kontroli potrafią zniszczyć nawet uczciwych ludzi. Chcąc uniknąć zepsucia, należałoby pracować nad własną samoświadomością i nieustannie być obserwatorem swojego zachowania z boku, dlatego osoby, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za innych, powinny rozmawiać o swoich odczuciach i emocjach ze specjalistą.

jak władza zmienia człowieka


Zdjęcia:

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Photo by Lopez Robin on Unsplash

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Photo by Jehyun Sung on Unsplashblog
Zobacz również