Jak aktywnie słuchać? Poznaj techniki aktywnego słuchania

Aktywne słuchanie jest jednym z elementów poprawnej komunikacji interpersonalnej, które wpływa na satysfakcję z kontaktów międzyludzkich. Jakie są jego techniki?Podczas każdej rozmowy - czy to na gruncie zawodowym, prywatnym czy urzędowym, chcesz zostać zrozumiany. Aby do tego doszło, nie tylko musisz przykładać wagę do wypowiadanych słów ale i faktu, jak zostaną odebrane przez rozmówcę. I tutaj pojawia się jeden z elementów komunikacji interpersonalnej zwany aktywnym słuchaniem.

Choć wydawałoby się, że skupianie się na tym, co mówi rozmówca, to rzecz naturalna, w praktyce wiele osób ma z nią problem i nawet, jeśli słucha, co się do nich mówi, niewiele z tego rozumieją i nie poświęcają uwagi kierowanym do nich słowom. Taka sytuacja sprawia, że między rozmówcami nie kształtuje się więź i zaufanie. Możliwym scenariuszem jest także ten, w którym to słuchacz tak bardzo skupia się na tym, co ma powiedzieć, że nie słucha tego, co mówią inni (wspominaliśmy o tym przy okazji burzy mózgów).

Aktywne słuchanie - czym jest?

Aktywne słuchanie to rodzaj komunikacji interpersonalnej wpływający na satysfakcję z kontaktów z innymi ludźmi. Jest to zaangażowanie i skupienie się na wypowiedzi nadawcy motywowane szczerą chęcią zrozumienia jego problemu. Jest to coś znaczenie więcej niż zainteresowanie jego wypowiedzią, a zagłębienie się w nią i zadawanie pytań wspierane komunikacją niewerbalną.

aktywne słuchanie

Jak aktywnie słuchać?

By słuchać aktywnie, musisz skupić całą swoją uwagę na wypowiedzi rozmówcy, co oznacza, że minimalizujesz hałas i rezygnujesz z wcześniej wykonywanych czynności. Jeśli jest to rozmowa na gruncie zawodowym, możesz robić notatki. Bardzo istotnym elementem aktywnego słuchania jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu wzorkowego utożsamianego z zainteresowaniem rozmówcą (nie rób tego jednak w nachalny i nienaturalny sposób). By osoba, z którą rozmawiasz była świadoma tego, że jest słuchana, reaguj na jej słowa - uśmiechem i mową swojego ciała. Stosuj także techniki aktywnego słuchania.

Zobacz: Komunikacja interpersonalna - co to jest i jak z niej korzystać?

aktywne słuchanie co to

Techniki aktywnego słuchania

Parafraza

Parafrazowanie to powtarzanie własnymi słowami tego, co mówi rozmówca. Przydaje się w sytuacjach, które wymagają uporządkowania, rozmawia się z osobami chaotycznymi i mającymi problem ze skupieniem lub w niezręcznych przypadkach. Pomaga ona uporządkować tematy i daje świadectwo tego, czy komunikat rozmówcy został odebrany zgodnie z jego intencją.

Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to...

Z tego, co mówisz wynika, że…

Klaryfikacja

Klaryfikacja to inaczej wyjaśnienie, doprecyzowanie. Przydaje się zatem w momentach, gdy jakaś poruszona w rozmowie kwestia wydaje się być niejasna.

Sprecyzuj proszę, co masz na myśli, mówiąc, że...

Podaj mi przykład...

aktywne słuchanie techniki

Odzwierciedlanie uczuć

W technice aktywnego słuchania zwanym odzwierciedleniem uczuć chodzi o pokazanie rozmówcy jego własnych emocji - Twoje słowa mają być w tym przypadku jak lustro. Musisz zatem powiedzieć komuś o tym, jakie Twoim zdaniem uczucia właśnie przeżywa. Taki zabieg pozwala na to, by druga osoba poczuła się komfortowo.

Widzę, że jesteś zdenerwowany.

Mam wrażenie, że mocno przejmujesz się tą sytuacją.

Jesteś szczęśliwy, kiedy o tym mówisz.

Zadawanie pytań

Pytania w aktywnym słuchaniu można podzielić na:

- główne: Opowiesz mi, co się stało?

- otwarte: Jak? Kiedy? Gdzie?

- zamknięte: odpowiedź na nie to tak lub nie.

Z kolei popularne "Dlaczego?" wydaje się nie być najlepszym pytaniem, które może paść w rozmowie ze względu na to, że osoba, do której jest kierowane, może przyjąć obronną postawę.

Zobacz: Techniki poprawnej komunikacji - poznaj je i zobacz, jak zmienią Twoje relacje z rodziną i pracownikami

jak słuchać uważnie

Dostrojenie się do rozmówcy

W tej technice chodzi o dopasowanie własnego stylu wypowiedzi do wypowiedzi rozmówcy, jego tonu i mowy ciała.

Zachęcanie

Zachęcanie to komunikaty, które dają rozmówcy do zrozumienia, że jest słuchany i sprawiające, że czuje się ośmielony do kontynuowania tematu. Sprowadza się do pokiwania głową, pochylenia w kierunku drugiej osoby i udzielania komentarzy jak:

Rozumiem.

To interesujące.

Powiedz mi o tym więcej.

Cieszę się, że mi o tym opowiadasz.

Jak się wtedy czułeś?

Aktywne słuchanie to bardzo ważny element w życiu i komunikacji interpersonalnej, pozwala na tworzenie wartościowych i pełnych zaufania relacji z innymi osobami - zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, a poznanie i wdrożenie w życie jego technik pozwala na unikanie wielu niepotrzebnych konfliktów.


Zdjęcia:


blog
Zobacz również