Czym są emocjonalne rany, zwane także matczyną raną? Jak im zaradzić?

W psychologii funkcjonuje termin rany emocjonalne. Co dokładnie się pod nim kryje?



Każdy z nas wyniósł z dzieciństwa emocjonalne rany, które wpływają na jego dorosłe życie i determinują jego zachowanie. Najbardziej są zauważalne w trakcie kłótni i sytuacji napięcia, kiedy to z człowieka wychodzą wszystkie konflikty, które zaczęły się w dzieciństwie. Jesteście ciekawi, jak wyglądają?

Czym są emocjonalne rany?

Emocjonalne rany to sytuacje z dzieciństwa, które sprawiły dziecku ból i przykrość. Przez to, że były powtarzalne, a nie incydentalne, maluch nauczył się na nie reagować oraz wypracował wobec nich jakąś postawę, której używa także jako dorosły człowiek. Niestety, z tym podejściem wchodzi się w dorosłość i są one przyczyną większości konfliktów interpersonalnych.

Strach przed odrzuceniem

Potrzeba bliskości i czułości są potrzebami nadrzędnymi, w hierarchii można ustawić je nawet wyżej niż pożywienie, dlatego dzieci, które doznają utraty bliskiej osoby albo są przez nią odrzucone, dorastają w ogromnym strachu przed tym, że zostaną podobnie potraktowani przez inne bliskie osoby w swoim życiu. Porzucenie przez jednego z rodziców, długie okresy, w którym dziecko nie przebywa z opiekunem powodują, że rodzi się w nim lęk separacyjny. Są to klasyczne podwaliny pod schemat opuszczenia i zranienia. Dorastanie w poczuciu osamotnienia sprawia, że dorosły człowiek często rezygnuje z wypowiedzenia swojego zdania, interpretuje dużo wydarzeń, jako odtrącenie i ma niską samoocenę.

czym są emocjonalne rany

Deprywacja emocjonalna

Zaburzenie afektywne jest jedną z najczęstszych emocjonalnych ran. Rozwija się ona, kiedy rodzic nie zapewnia dziecku wystarczająco dużo uwagi i ciepła. Brak uczucia ze strony rodzica rani na całe życie. Powoduje problemy w rozwoju społecznym i psychoseksualnym.

Upokorzenie

Upokorzenie w przedszkolu, przed rodziną czy w grupie znajomych powoduje, że dziecko cierpi. Jeśli jest wyśmiewane w klasie lub rodzice karmią go upokarzającymi komunikatami np. "nie zachowuj się jak pedał, bądź jak facet", powoduje, że człowiek przestaje w siebie wierzyć, a wówczas albo staje się nieśmiałe i zamknięte w sobie, albo próbuje podciągnąć niską samoocenę dewaluując innych i np. samo mści się na słabszych od siebie.

Niesprawiedliwość

Niesłuszne oskarżenie o przewinienie, życie w cieniu rodzeństwa powoduje, że w młodym człowieku nie rozwija się ufność do świata, a na jej miejscu wyrasta schemat nieufności i zranienia, czyli przeświadczenie o tym, że świat i ludzie są źli. Taka rana powoduje, że dorosły człowiek krytykuje wszystkich i wszystko wokół siebie.

jak nie dopuszczać do emocjonalnych ran u dziecka

Brak uczciwości

Jeśli rodzice dają dziecku obietnice i ich nie dotrzymują, sprawiają, że pociecha uczy się, że brak uczciwości jest czymś normalnym. Nie uczy się zaufania, bo od kogo? W przyszłości taki człowiek nie zna wartości prawdomówności oraz sam nie dochowuje danego słowa, nie ma także szacunku dla prawa.

Jak nie dopuszczać do powstawania emocjonalnych ran?

Generalnie każdy człowiek wchodzi w dorosłość z emocjonalnymi ranami. Nie ma rodziców idealnych. Ci, którzy zapewniają dużo ciepła i uczucia dzieciom, często przeginają szalę na drugą stronę i pozbawiają je autonomii. To, co może i powinien zrobić każdy rodzic to:

- dbanie o jakościowe spędzanie czasu z dzieckiem;

- mówienie o swoich uczuciach oraz rozmawianie o tym, co dziecko interesuje;

- proszenie pociechy o prezentowanie swojego punktu widzenia;

- nieporównywanie dziecka z innymi rówieśnikami oraz z rodzeństwem;

- nagradzać i chwalić;

- nie umniejszać problemom dziecka.


Zdjęcia:

Photo by Ben Wicks on Unsplash

Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Photo by Austin Pacheco on Unsplash



blog
Zobacz również