Emocje. W jakim stopniu kierują naszym życiem?

Nasze uczucia ujawniają się częściej szybciej niż rozsądek i czasem one decydują o tym co w danej chwili robimy. Nie zawsze jest to mądre, ale spróbujmy tłumaczyć osobie zakochanej to tylko emocje zachowuj się rozsądnie. Kiedy dana osoba całkowicie zawładnięta jest emocjami związanymi z kochaną osobą. Ale co jest ważniejsze - emocje czy rozum? W tym pojedynku nie ma wygranych. Emocje i myśli powinny tworzyć pewna spójną kombinację, tak by emocje dawały myślom siłę do podejmowania działań, a myśli kierowały naszymi działaniami by odbierać świat w sposób rozsądny.        
Mówi się wtedy o inteligencji emocjonalnej gdzie zachowana jest równowaga. Ludzie z wysoką inteligencją emocjonalna potrafią nie tylko nazywać swoje emocje, ale również odczytywać emocje innych osób. Potrafią panować nad negatywnymi uczuciami i ograniczać niepotrzebna ekspresję wyrażania emocji.

 Czym jest emocja?


Wszyscy wiemy czym są emocje. Towarzyszą nam każdego dnia, a określić  je można jako pewien stan umysłu, którego efektem są konkretne odczucia i zauważalne reakcje organizmu. Np. jestem szczęśliwy - uśmiecham się, czuję smutek - płaczę. Dzięki emocjom przeżywamy dobre i złe uczucia, reagujemy na zdarzenia, mobilizują one nas do działania. Emocja jest skutkiem nieświadomego lub świadomego odbioru jakiegoś zdarzenia, osoby czy zachowania, które są dla nas ważne. Wywodzi się to od naszego indywidualnego postrzegania ludzi, wydarzeń czy zachowań, według naszych pragnień i przekonań. Jestem na  ciebie zły, bo według moich przekonań zachowałeś się źle i zraniłeś moje uczucia. Jestem szczęśliwy, bo dziś spędzimy razem czas. Te emocje wywołują reakcje w naszych organizmach i w zależności czy są dobre to przyjemne, czy są dla nas złe, wtedy pogarszają nastrój i czujemy się gorzej. 


Rodzaje emocji

Rozróżniamy wiele rodzajów emocji. Podzielić je można na emocje podstawowe (strach, gniew, smutek, radość, wstręt), takie z którymi się rodzimy, oraz emocje wtórne, będące skrzyżowaniem emocji podstawowych i takich, których uczymy się przez całe życie. Są one podyktowane przeżyciami, zebranymi doświadczeniami oraz formowane przez wzorce kulturowe. Najsilniejsze emocje towarzysza nam zaraz po urodzeniu, niemowlę nie umie powiedzieć czego chce, wiec sygnalizuje smutek/niezadowolenie -  płaczem, a radość - uśmiechem. W trakcie rozwoju procesów fizycznych i poznawczych rozum przejmuje kontrolę nad emocjami  i małe dziecko już uczy się zarządzania emocjami. Obserwuje otoczenie, zachowania bliskich i poznaje, które z emocji są postrzegane jako dobre a które jako negatywne. To na tych obserwacjach i własnych doświadczeniach buduje obraz swoich odczuć i z tym bagażem wędruje w świat.


Po co nam emocje?

Emocje to bardzo ważny czynnik, dzięki nim możemy zmieniać nasze życie a czasem też wpływać na innych. Jako istoty ludzkie wartościujemy wiele rzeczy, wyznajemy pewne wartości. To dzięki emocjom budujemy relacje z bliskimi, kochamy, nienawidzimy, tęsknimy, oraz unikamy rzeczy, zdarzeń czy sytuacji dla nas złych. Emocje pomagają nam w dążeniu do realizacji naszych pragnień i strzegą przed niechcianymi zdarzeniami wzbudzając wstręt czy strach. Jednak te same emocje mogą być dla nas kreatywne lub destruktywne. Powinniśmy do nich podchodzić z dystansem, umieć je nazwać i przyznać się do nich. Często jest to ogromnym problemem. Emocje opierają się na porywczości i popędzie, często nie chcemy się do nich przyznać. Strach, złość i agresja są żle postrzegane traktujemy je jak wrogów. A skrywane zatruwają nam życie przez czasem długi czas, zabierając nam pozytywne aspekty życia. Należy uczyć się sobie radzić z emocjami, nazywać je wyrzucać z siebie, ale w taki sposób by nie ranić innych. A często jest tak, że albo zamykamy się w sobie na świat i budujemy dookoła siebie mur, lub reagujemy niekontrolowanymi wybuchami, które dodatkowo później nam dostarczają kolejnych negatywnych odczuć. Powinniśmy szukać równowagi w odbieraniu i okazywaniu emocji, by nie stać się osobą bez uczuć, ale też nie możemy pozwolić sobie na przeżywanie wszystkiego sposób bardzo impulsywny, bo z reguły takie zachowania oddalają nas od istotnego dla nas celu.


Kontrola emocji

Dopóki emocje nam nie przeszkadzają, nie ranią innych to można powiedzieć, że problemu nie ma. Nawet można dodać, że to ogromny plus, bo emocje odgrywają ważne role w naszym życiu. Pomagają nam ocenić sytuację i prowadzić do adekwatnego zachowania. Jednak gdy nasza emocjonalność jest nieokiełznana, a do tego mamy impulsywny temperament jest to mieszanka raczej utrudniająca funkcjonowanie. Należy też zwrócić uwagę, że kontrola emocji w wykonywaniu pewnych zawodów jest wręcz nieodzowna. Radzenie sobie w sytuacjach emocjonujących dla pielęgniarki, lekarza czy strażaka jest podstawą w pracy, by umieć zachować „profesjonalny dystans”. Niekiedy zachowanie „pokerowej twarzy” da nam więcej korzyści niż ujawnienie emocji jakie nami targają. Kontrola emocji jest niezbędna do współżycia z innymi ludźmi, gdyż każdy z nas postrzega w różny sposób te same zdarzenia czy sytuacje.  Nie ma jednakowego sposobu na kontrolę emocji, ale podstawowa zasadą powinno być złapanie oddechu i przeczekanie pierwszej fali, pozostawienie sobie odrobine przestrzeni na przemyślenie, na pomysł i właściwą reakcję. Nie powinno się też tłumić emocji, skutkuje to gwałtownym wybuchem przy kolejnych podobnych odczuciach. Powinnismy nazywać emocje, oswajać się z nimi i przyznawać do nich. Ponosić wszelkie konsekwencje związane z nimi. Świadomie reagować i zrozumieć dlaczego tak a nie inaczej postępujemy gdy czujemy określone uczucie.

Pamietajmy, każde uczucie jest ważne, a zwłaszcza te najtrudniejsze. Z nimi musimy się zmierzy - zapewni nam to wewnętrzny spokój i nauczy jak radzić sobie z kolejnymi. Emocje są ważnym elementem życia, można rzec, że ubarwiają nasze życie, starajmy się pielęgnować te dobre wzmacniamy je. A te które są negatywne, cóż popatrzmy na nie z boku, zastanówmy się skąd się biorą ? Czy możemy je zmniejszyć lub jak powinniśmy sobie z nimi radzić. Nie raz będziemy mieć zapewne z nimi jeszcze do czynienia, bo życie przynosi nam wiele różnych zdarzeń.


Zdjęcia:

Photo by Fausto García on Unsplashblog
Zobacz również