DSM-5, czyli aktualna klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Co powinieneś o niej wiedzieć?

DSM-5 jest kolejną już edycją klasyfikacji zburzeń psychicznych opracowaną przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Co musisz o niej wiedzieć?We wcześniejszym artykule omówiliśmy, czym jest ICD-10, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób, na dzisiaj zostaje nam DSM-5, czyli klasyfikacja poświęcona zaburzeniom psychicznym.

APA, czyli Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

Zanim scharakteryzujemy DSM-5, czyli piątą wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych, poświećmy chwilę jej twórcom, czyli Amerykańskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu, którego początki datuje się na rok 1844. Wówczas organizację tworzyli dyrektorzy amerykańskich szpitali psychiatrycznych. Dzisiaj APA to główne stowarzyszenie psychiatrów, studentów psychiatrii ze Stanów Zjednoczonych oraz całego świata, w którego skład wchodzi ponad 38 tysięcy osób. Od 1952 w działalność stowarzyszenia wpisane jest opracowywanie i aktualizowanie podręcznika statystyczno-diagnostycznego zburzeń psychicznych, czyli właśnie DSM, a także opiniowanie zaburzeń psychicznych, wydawanie sądowych ekspertyz oraz naukowych poradników.

dsm-5-co-to

Czym jest DSM-5?

DSM-5 jest piątą wersją wspomnianej klasyfikacji APA, która obowiązuje od roku 2013. To o czym należy wspomnieć, to fakt, że klasyfikacje zaburzeń psychicznych wciąż budzą wiele kontrowersji, co związane jest z aktualnymi, globalnymi nastrojami. Przykładowo w 1952 i 1968 roku homoseksualizm klasyfikowany był jako dewiacja seksualna, a usunięciu go z tego zestawienia towarzyszył konflikt między starymi, ortodoksyjnymi przedstawicielami APA hołdującymi psychoanalizie, a zwolennikami nurtu poznawczo-behawioralnego.

amerykańskie towarzystwo psychologiczne

I tak z edycji na edycję w Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych zachodzą zmiany będące odzwierciedleniem dorobku nauki i rozwoju myśli psychiatrycznej. Np. najnowsza, piata wersja uwzględnia aspekty rozwojowe, płeć oraz środowisko kulturowe jako czynniki mające wpływ na kliniczny obraz problemów psychicznych. Uściśleniu uległy także kryteria klasyfikowania schorzeń. I tak np. autyzm, zespół Aspergera i inne niespecyficzne zaburzenia rozwoju zostały zaliczone do grupy autystycznego spektrum schorzeń. Zaburzenia odżywiania z kompulsywnym objadaniem się również dostały swoją jednostkę, a dzieci z zaburzeniami regulacji nastroju oddzielono od maluchów z chorobą dwubiegunową. Doprecyzowaniu uległy także zaburzenia związane z depresją i schizofrenią. Poczyniono również zmiany w nomenklaturze i tak opóźnienie umysłowe zostało zastąpione niepełnosprawnością intelektualną. Spore zmiany zaszły także w kategorii zaburzeń lękowych.

Niedługo czeka nas kolejna wersja DSM, klasyfikacja stanie się jeszcze bardziej użyteczna i pomoże pracownikom służby zdrowia w stawianiu jak najlepszych diagnoz zaburzeń psychicznych.

dsm-5


Zdjęcia:

Photo by Dan Meyers on Unsplash

Photo by Emma Simpson on Unsplash

Photo by Anthony Tran on Unsplash

Photo by Jude Beck on Unsplashblog
Zobacz również