Kiedy człowiek zmienia się o 180 stopni - czym jest dezintegracja osobowości?

Dezintegracją osobowości nazywa się stan, w którym rozpadają się umiejętności poznawcze, motywacyjne i emocjonalne, a osoba doświadczająca tego zaburzenia ma problem ze spójnością zachowania.Odczuwanie jednocześnie sprzecznych uczuć oraz nagła utrata umiejętności oceny sytuacji połączone z uczuciem odrealnienia mogą oznaczać zaburzenie osobowości zwane jej dezintegracją. Zaznaczmy na wstępie, że nie jest to konkretna jednostka chorobowa, a termin związany z zaburzeniami osobowości i chorobami psychicznymi, który może uaktywnić się wraz z innymi problemami natury psychicznej.

Czym jest dezintegracja osobowości?

Dezintegracją osobowości nazywa się stan, w którym rozpada się lub osłabia dotychczasowa struktura osobowości. Osoba jej doświadczająca zaczyna mieć problem z codziennym funkcjonowaniem. Istotą zaburzenia jest rozpad umiejętności poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych, co w praktyce przejawia się niedostosowaniem zachowania do sytuacji oraz jej nierealną oceną.

dezintegracja osobowości co to jest

Jak poznać dezintegrację osobowości?

Dezintegracja osobowości może pojawić się jako objaw poważnych chorób psychicznych jak schizofrenia, psychozy lub zaburzenia osobowości (np. borderline). Jak zostało to wyżej nadmienione dezintegracja osobowości nie jest odrębną jednostką chorobową, ale nie ulega wątpliwości, że jest stanem wymagającym konsultacji ze specjalistą. Jak ją poznać?

Do objawów dezintegracji osobowości zaliczamy:

- utratę zdolności korzystania z procesów poznawczych, motywacyjnych i emocjonalnych,

- utratę umiejętności interpretacji i wglądu we własne zachowanie,

- doświadczanie ambiwalentnych uczuć, czyli jednoczesne doświadczanie negatywnych i pozytywnych emocji wobec tej samej osoby czy sytuacji,

- utratę zdolności do rzeczywistej oceny sytuacji,

- poczucie odrealnienia i obcości otaczającej jednostkę rzeczywistości,

- utratę własnej tożsamości i uczucie derealizacji.

dezintegracja osobowości przczyny

Pierwszymi objawami sygnalizującymi dezintegrację osobowości jest chaotyczne i pozbawione sensu zachowanie pacjenta. Osoba, która jeszcze niedawno tętniła życiem nagle może izolować się społecznie, wykazywać się brakiem zrozumienia swojej sytuacji i stopniowo zamyka się we własnym świecie.

Jak leczyć dezintegrację osobowości?

Objawy świadczące o dezintegracji osobowości powinny zostać przeanalizowane przez specjalistę, który odnajdzie również ich przyczyny. Później dobierze do nich odpowiednią metodę leczenia - zwykle jest to psychoterapia, a czasem konieczne jest jej wspomaganie lekami. Spotkania ze specjalistą skupiają się na tym, by pacjent zrozumiał i przepracował swój problem z terapeutą. Ważne jest również wsparcie ze strony bliskich osób, które powinny wykazać się zrozumieniem i zapewniać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa.

dezintegracja osobowości leczenie


Zdjęcia:


blog
Zobacz również