Czym jest osobowość chwiejna emocjonalnie?

Osobowość chwiejna emocjonalnie to typ zaburzenia osobowości sklasyfikowany jako choroba. Jak ją rozpoznać i jak leczyć?

Działają zanim pomyślą, są kłótliwi i często tracą nad sobą panowanie. Brakuje im cierpliwości, w zamian korzystają z szerokiego repertuaru marudzenia i zmieniania nastrojów. Osoby z chwiejną osobowością mają problem z kontrolą swojego zachowania i w mig można wyprowadzić je z równowagi.

Czym jest chwiejna emocjonalnie osobowość?

Osobowość chwiejna emocjonalnie jest jednostką chorobową, która figuruje w klasyfikacji ICD-10. Psychiatrzy rozróżniają jej dwa typy - impulsywny, który omówimy oraz borderline, który został już wyjaśniony na łamach naszego portalu. By zostać zdiagnozowanym na to zaburzenie, pacjent musi doznawać co najmniej trzech z niżej wymienionych objawów:

- robi zanim pomyśli,

- w momencie porażki lub krytyki reaguje kłótnią,

- wybucha gniewem lub agresją i nie kontroluje swojego zachowania,

- brak mu cierpliwości i zapału,

- jest niestabilny emocjonalnie i kapryśny.

Skąd bierze się osobowość chwiejna emocjonalnie?

Pierwsze symptomy chwiejnej osobowości ujawniają się w okresie dojrzewania. Przyczyną jej rozwinięcia może być oczywiście środowisko rodzinne. Prawdopodobieństwo wzrasta, jeśli rodzice dopuszczali się zaniedbań, wykorzystywania seksualnego lub stosowania przemocy. Kolejną możliwością są czynniki biologiczne np. przebyte urazy mózgu i głowy oraz zachwiana równowaga hormonalna. W grę wchodzą również czynniki genetyczne.

Czym jest osobowość chwiejna emocjonalnie?

Jak rozpoznać osobowość chwiejną emocjonalnie?

Rozpoznania osobowości chwiejnej emocjonalnie dokonuje lekarz psychiatra na drodze wywiadu z pacjentem i z jego bliskimi, dodatkowo może posiłkować się badaniami neurologicznymi. Następnie następuje rozróżnienie osobowości chwiejnej emocjonalnie na typ impulsywny lub borderline. I to do niego dobierany jest odpowiedni model leczenia.

Skąd bierze się osobowość chwiejna emocjonalnie?

Osobowość chwiejna emocjonalnie - typ impulsywny

Osoby z osobowością chwiejną emocjonalnie typu impulsywnego charakteryzują się nieprzemyślanym i gwałtownym zachowaniem. Nie potrafią znieść krytyki, dlatego ilekroć, ktoś wytyka im błędy, zaczynają się denerwować i wybuchają gniewem oraz agresją. Nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich zachowań, więc ich reakcja bywa nieadekwatna do sytuacji. Są kapryśni, zmieniają nastroje i mają problem ze skupieniem. Nieustannie odczuwają napięcie, które wyzwala jeden mały niewinny bodziec.

Jak leczyć osobowość chwiejną emocjonalnie?

Chwiejne zaburzenia emocjonalnie leczy się na drodze długotrwałej terapii w nucie poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym. Najważniejszym krokiem jest, by między pacjentem, a jego terapeutą pojawiło się zaufanie, które ma istotny wpływ na jej przebieg. W przypadku współwystępowania chorób jak nerwice i depresja można stosować farmakoterapię.

Jak rozpoznać osobowość chwiejną emocjonalnie?


Zdjęcia:

Photo by Cindy Tang on Unsplash

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Photo by Sigmund on Unsplash

Photo by Ryan Tauss on Unsplash

blog
Zobacz również