Co się dzieje z dzieckiem, które rodzice traktują jak swojego równolatka?

O symetrii między dziećmi a rodzicami mówi się, kiedy pociechy traktowane są na równi z dorosłymi w tzw. przyjacielskich relacjach. Jakie są wady tego układu?

Bezstresowe wychowanie, traktowanie dzieci na równi z rodzicami - nowoczesny styl wychowania ma wiele twarzy, a niektóre z nich zobaczymy za kilka lat, kiedy wychowankowie współczesnych rodziców osiągną dorosłość i będą stawiały czoła samodzielności. W tym przypadku, możliwe, że nieudolnie. O rodzicach od dawna mówi się z przymrużeniem oka, że są pierwszymi oprawcami dzieci, bowiem poprzez swoje zachowanie i styl wychowawczy kształtują osobowość dziecka i co za tym idzie jego poczucie obowiązku, odpowiedzialności, pewności lub niepewności siebie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się z dziećmi wychowanymi w sposób partnerski.

traktowanie dzieci jako równolatków

Czym jest symetria między dziećmi i rodzicami?

Autorką terminu "Symetria między rodzicami a dziećmi" jest psycholożka z Argentyny, Claudia Messing, która opisała zjawisko w książce o tym samym tytule. Dotyczy ono sytuacji, w której pociecha jest traktowana jak rówieśnik dorosłych, co powoduje że mama i tato nie mają nad nią władzy. Oczywiście w przyrodzie nic nie ginie i wychowane w ten sposób dziecko ma problemy z przyswojeniem właściwych wzorców i co za tym idzie, pojawia się trudność z kształtowaniem własnej tożsamości.

Nowoczesny styl wychowania, który wywodzi się z podejścia, że dzieci i dorośli powinni traktować się jak rówieśnicy sprawia, że wychowawcy nie działają spójnie, a ich role nie są zaznaczone. Powoduje to, że dziecko się z nimi nie utożsamia, nie ma hierarchii ważności - stąd też ta nomenklatura - symetria. Teraz zastanówmy się, co dzieje się w takiej rodzinie zważając na to, że dzieci uczą się poprzez naśladownictwo. Wzorują się na dorosłych, którzy - nie ukrywajmy - wychodzą z założenia, że zawsze mają rację. Zatem taki mały człowieczek zaczyna narzucać innym swoją wolę, nie okazuje szacunku dorosłym, bo nikt tego od niego nie wymagał. Z kolei w późniejszych latach takie dziecko nie staje się odpowiedzialne, a jest zależne od rodziców.

symetria między dziećmi i rodzicami

Cztery wymiary symetrii między dziećmi a rodzicami

Autorka tego zjawiska w swojej książce zwraca także uwagę na cztery wymiary symetrycznego dziecka. Oto one:

  • Naśladownictwo, czyli powielanie zachowania rodziców bez żadnej refleksji, bowiem mama i tato wychodzący z założenia, że dziecko jest ich partnerem, nie będą korygować jego zachowań. Co więcej dziecko przejmuje także traumy, lęki i problemy dorosłych.
  • Parzystość, czyli postrzeganie dorosłych przez dziecko jako równych sobie, co pozbawia rodzica kontroli nad pociechą. Nie ma między nimi dystansu.
  • Fantazja na temat własnej samodzielności i samowystarczalności, która sprowadza się do pewnego zarozumialstwa. Dziecko może rozstawiać innych po kątach.
  • Brak indywidualizmu związany jest z problemem z identyfikacją własnej roli w rodzinie. Skoro wszyscy są równi, to nie ma tutaj miejsca na rozwijanie wyjątkowości.

Nie ulega wątpliwości, jak ważne w kształtowaniu osobowości człowieka jest jego dzieciństwo i kontakty z rodzicami. Choć współcześni rodzice często próbują iść z duchem czasu i stawiają na partnerstwo i równość, nie mogą zapominać, że ich rola w życiu malucha sprowadza się do bycia mentorem i nauczycielem, wzorem, który dziecko chce naśladować. W przypadku zatarcia granic między tym, kto jest wychowawcą, a kto dzieckiem, istnieje spore prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych konfliktów, które dadzą o sobie znać w dorosłym życiu.

czym jest symetria między dziećmi i rodzicami


Zdjęcia:

Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

Photo by Alexander Dummer on Unsplash

Photo by Jon Flobrant on Unsplash

Photo by Ksenia Makagonova on Unsplash

blog
Zobacz również