Alzheimer - jakie są jego wczesne objawy?

Alzheimer to podstępna choroba zaczynająca od niewinnych zaburzeń pamięci, które stopniowo narastają i dopiero wówczas zwraca na nie uwagę rodzina chorego. I w tym tkwi podstęp, ponieważ w przypadku choroby Alzheimera wczesne rozpoznanie może nawet zahamować jej podstęp. Jakie sygnały powinny być dla Ciebie ostrzeżeniem?Już starożytni Grecy i Rzymianie wiązali starość z zaburzeniami pamięci, jednak zostały one nazwane dopiero w 1901 roku, kiedy to Aloisy Alzheimer opisał tę przypadłość po dokładnej analizie 50-letniej pacjentki, która doświadczała przejawów otępienia. Dzisiaj choroba ta stanowi 60-70% przypadków zaburzeń otępiennych. Częściej rozpoznaje się ją u kobiet. W Polsce cierpi na nią ponad 300 tysięcy osób.

Alzheimer - co to jest?

Alzheimer, choroba Alzheimera czy AD to choroba spowodowana zwyrodnieniem układu nerwowego, która powoduje ogólne otępienie. Chorują zwykle na nią osoby starsze (po 65 roku życia), choć zdarzają się i przypadki wcześniejszych zachorowań. Postęp choroby powoduje uszkodzenia w korze mózgowej, które prowadzą do kłopotów z mówieniem, pamięcią i myśleniem. Choroba Alzheimera rozwija się bardzo długo i powoli, prowadzi do zaniku mózgu, co jest widoczne na tomografii komputerowej.

Zobacz: Deja vu - czym dokładnie jest? Czy jest powodem do zmartwień?

alzheimer przyczyny objawy

Alzheimer - przyczyny

Choć specjaliści sporo dowiedzieli się już na temat Alzheimera, dokładne przyczyny tej choroby ciągle pozostają nieznane. Jednak badacze są zgodni w pewnych kwestiach. Do czynników ryzyka zalicza się starszy wiek, płeć żeńską, cukrzycę, niskie wykształcenie i czynniki genetyczne (prawdopodobieństwo wzrasta, gdy ktoś z rodziny ma AD). Wiele przypadków zachorowań wynika z mutacji genów presenilin 1 i 2 (geny PS-1 i PS-2) oraz genu białka prekursorowego amyloidu (gen APP). Jednak najwięcej zachorowań stanowią te "sporadyczne", czyli takie, których nie można bezpośrednio powiązać z konkretnym źródłem.

Zobacz: Kiedy ciało śpi, a budzi się świadomość. Czym jest paraliż senny?

Choć dokładne przyczyny AD nie zostały poznane, specjaliści odkryli mechanizm, w którym dochodzi do patologicznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Polega on na zmniejszaniu się ilości neuronów i liczby połączeń synaptycznych między poszczególnymi komórkami nerwowymi. U pacjentów widać również deficyt przekaźnictwa choliergicznego. W efekcie dochodzi do obumierania komórek nerwowych.

alzheimer przyczyny objawy

Alzheimer - objawy

Początki choroby Alzheimera są trudne do zaobserwowania. Pojawiają się powoli, aż w końcu prowadzą do poważnych trudności w codziennym życiu.

Objawy zespołu Alzheimera różnią się od tego, na jakim etapie choroby występują.

Otępienie łagodne. Stopniowo pojawiają się problemy z pamięcią (zwłaszcza świeżą), co przejawia się w wielokrotnym pytaniu o to samo, zapominaniu, gdzie położyło się przedmiot oraz czy wykonało się jakoś czynność. Może pojawić się trudność w orientacji przestrzennej (np. problem ze znalezieniem dobrze znanej drogi). Zmienia się także zachowanie chorego, jego nastrój ulega obniżeniu, przestaje interesować się aktywnościami, które jeszcze niedawno sprawiały mu przyjemność. Z czasem jego słownictwo ulega zubożeniu i brakuje mu słów. Może pojawić się depresja, która prowadzi do rezygnacji z kontaktów społecznych. Problematyczne staje się wykonywanie codziennych czynności.

Zobacz: Jak radzić sobie z lunatykiem? Skąd bierze się somnambulizm?

alzheimer przyczyny objawy

Otępienie o średnim nasileniu. Do wyżej wymienionych problemów dochodzą objawy psychotyczne. Chory nie kojarzy miejsc, dlatego może mieć problem z powrotem do domu. Przestaje rozpoznawać członków rodziny i przyjaciół. W jego słownictwie nie tylko brakuje wyrazów, ale i zaczyna je mylić. Może być rozdrażniony, a nawet agresywny. Mogą również wystąpić zaburzenia psychotyczne. Te z kolei powodują kłótnie rodzinne i absurdalne oskarżenia wymierzone w najbliższych. Opieka medyczna staje się koniecznością.

Otępienie zaawansowane. Pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności jak ubranie się, jedzenie, dbałość o higienę. Nie rozpoznaje najbliższych osób, godzin, dni, miesięcy, a nawet nie odróżnia dnia od nocy. Pojawiają się problemy z poruszaniem się i czynnościami fizjologicznymi.

Chorzy na Alzheimera wymagają opieki zespołu specjalistów - neurologa, geriatry i lekarza rodzinnego. O tym, jak wygląda rozpoznanie i leczenie AD napiszemy w następnym artykule.


Zdjęcia:

Photo by Clément Falize on Unsplash

Photo by Steven HWG on Unsplash

Photo by Harli Marten on Unsplash

Photo by Christian Langballe on Unsplashblog
Zobacz również