Adaptacja auodestrukcyjna odpowiedzią na pytanie, dlaczego tkwisz w relacjach, które Cię ranią

Bywa, że tkwisz w raniącej i niezdrowej sytuacji całymi latami, wmawiając sobie, że właśnie tak musi być. To właśnie sedno adaptacji autodestrukcyjnej.Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego związki z alkoholikiem czy przemocowcem są takie trwałe? Albo te, w których ludzie ranią się na wylot i sprawiają wrażenie, jakby w tych ranach chcieli zamieszkać, by sprawiać sobie jeszcze więcej bólu? Albo dlaczego ktoś się samookalecza, popada w uzależnienia, zaburzenia odżywiania i racjonalizuje sobie problemy prostym zdaniem: "Takie jest życie"? Możliwe również, że ktoś tkwi całe dekady w pracy, w której jest poniżany i gnębiony przez szefa, ale jednak z jakiś powodów jej nie zmienia. Gdybyśmy chcieli poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, będzie nią adaptacja autodestrukcyjna.

Czym jest adaptacja autodestrukcyjna?

Czym jest adaptacja autodestrukcyjna?

Zdolność adaptacji ludzkiego organizmu jest niesamowita. W dwa tygodnie potrafimy przyzwyczaić się do sytuacji, która miesiąc temu wydawała się być końcem świata. Jednak, o ile w niektórych przypadkach jest to mechanizm rzeczywiście pozwalający przeżyć i przetrwać, w innych życiowych starciach, będących psychicznym obciążeniem, przybiera postać tłumaczenia sobie własnego położenia usprawiedliwieniami jak "takie jest życie", "trzeba brać, co jest".

Ogólnie adaptacją autodestrukcyjną można nazwać wszelkie sytuacje, które nie są zdrowe, jednak z których nie próbuje się wyjść. Są to zatem uzależnienia, toksyczne związki, samookaleczanie, zaburzenia odżywiania i poddanie się emocjonalnemu ranieniu bez próby jego zwalczenia.

Skąd bierze się adaptacja autodestrukcyjna?

Skąd bierze się adaptacja autodestrukcyjna?

Nie jest tak, że każdy związek jest toksyczny albo że każdy z nas chodzi pocięty czy pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Dlaczego zatem jedna osoba będzie się adaptować autodestrukcyjnie, kiedy inna nie wkroczy ani w niezdrowy związek, ani nie będzie działać szkodliwie na własne zdrowie? Odpowiedzią na to pytanie będzie osobowość człowieka. Istnieje wiele jej typów, które idą w parze z ekspozycją na niepożądane działania. Takie osoby będą również dysponować szeregiem usprawiedliwień takiego stanu rzeczy.

Pierwszy typ osobowości, która idzie w parze z autodestrukcyjną adaptacją to oczywiście osobowość autodestrukcyjna, którą omówiliśmy w osobnym artykule. Teraz zaznaczmy tylko, że jest to takie połączenie cech, które popycha jednostkę do wchodzenia w szkodliwe relacje, przebywanie z ludźmi, którzy ją rozczarują i oszukają, a każde niezdrowe zachowanie potrafi sobie ona wytłumaczyć, byleby tylko w toksycznym związku tkwić.

Osoby z osobowością masochistyczną wykazują podobne tendencje. Jest to zgodne z ich skłonnością do dewaluowania samego siebie, przedkładaniem potrzeb innych osób ponad swoje oraz poświęceniem dla innych oraz normalizowaniem własnego bólu. Dodatkowo nigdy nie proszą o pomoc, ani nie chcą jej przyjmować.

Jak urwać adaptację autodestrukcyjną?

Jak urwać adaptację autodestrukcyjną?

Jeśli przenalizujesz sobie znane Ci przypadki, widzisz, że człowiek jest w stanie przekroczyć granice własnego cierpienia i funkcjonować tak długie lata. Taki stan rzeczy jest skorelowany z jego typem osobowości i doświadczeniami, zapewne traumatycznymi. Ciężko zatem od tak wyleczyć kogoś, kto do bólu jest przyzwyczajony od najmłodszych lat. Poniekąd jest to wyjaśnienie jego ogromnej tolerancji na krzywdzące zachowania i relacje, w których tkwi. Do tego trzeba doliczyć fakt, że takie osoby nie są otwarte na zmiany, bowiem powtarzają toksyczne, aczkolwiek znajome dla siebie schematy. Jedynym wyjściem z tego kręgu cierpienia jest praca nad własną wartością i przyjęcie psychologicznego dystansu, który pozwoli obiektywnie spojrzeć na sytuację, a do tego potrzebna będzie terapia. Tylko profesjonalna praca nad sobą jest w stanie zmienić nasze życie i podejście do niego w taki sposób, że będzie się z niego czerpać garściami, a nie garściami brać na barki cały ból istnienia własnego i cudzego.


Zdjęcia:

Photo by Marie-Michèle Bouchard on Unsplash

Photo by Cristina Gottardi on Unsplash

Photo by Igor Goryachev on Unsplash

Photo by Jen Theodore on Unsplash

 blog
Zobacz również