Zaburzenia orgazmu u kobiet

Fenomenem bliskości w związkach jest poczucie seksualności kobiety i mężczyzny. Z punktu biologii seks jest gwarancją przedłużenia gatunku. Patrząc na sferę psychiczną i emocjonalną, daje nam poczucie spełnienia, oraz podnosi nasze poczucie akceptacji i bezpieczeństwa ze strony partnera. Uwalnia pozytywne emocje względem siebie i oczywiście zaspokaja i rozładowuje napięcie seksualne.  Bo jak wiadomo, udany seks to zdrowie i przyjemność! Ale czasem nie dla wszystkich. Są osoby, które pomimo odczuwania podniecenia i pożądania drugiej osoby, nie doświadczają uczucia rozkoszy podczas zbliżenia. Anorgazmia, bo tak nazywa się to zaburzenie, polegające na braku odczuwania i przeżywania orgazmu, dotyka częściej kobiet, mężczyzn rzadziej, ale także mogą  na nią cierpieć. O co chodzi z tym orgazmem?

Orgazm to subiektywne i bardzo indywidualne przeżycie każdej osoby, doświadczane podczas zbliżenia seksualnego partnerów. Definicje mówią o szczytowym punkcie podniecenia, po którym następuje uczucie ulgi, spełnienia rozładowania napięcia i ogólnego rozluźnienia. Doznania odczuwalne są w całym ciele, towarzyszą mu skurcze pochwy dna macicy i zwieracza odbytu – u kobiet, a u mężczyzn objawia się wytryskiem nasienia i skurczami moszny. Dochodzi także do wzrostu ciśnienia krwi, przyspieszenia akcji serca, pojawiają się miłe odczucia emocjonalne w postaci zaspokojenia seksualnego oraz poczucia spełnienia i akceptacji. I o ile w przypadku mężczyzn, sprawa wydaje się prosta, o czym mówi wrodzona, naturalna  zdolność do przeżywania orgazmu, oraz oczywiście sama funkcja przedłużenia gatunku. To u kobiet jest to zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa. 
Orgazm u kobiet jest zjawiskiem poniekąd nabytym, na które składa się wiele doświadczeń, stanów emocjonalnych, i muszą się go po prostu nauczyć! Niestety jest czasem tak, że nigdy się to nie udaje. Wiele kobiet uzyskuje orgazm poprzez masturbację, same pieszczoty, stosunek płciowy czy w efekcie fantazji. Jak widać pomimo wielu możliwości osiągnięcia rozkoszy jest to często dużym problemem. 

Gdy orgazmu brak

Przyczyn braku odczuwania rozkoszy jest kilka. Anorgazmię rozpoznajemy jako dysfunkcję seksualną polegająca na zaburzeniu braku odczuwania orgazmu, pomimo występowania typowych dla osiągnięcia szczytowania warunków. Czyli, występuje podniecenie i pożądanie, sam stosunek przebiega prawidłowo, co do czasu trwania, oraz samego pobudzenia i pieszczot, a jednak orgazm nie nadchodzi. Może to być spowodowane przyczynami fizycznymi jak i psychicznymi.


Aby zdiagnozować anorgazmię, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

  • kobieta nigdy nie doświadczyła orgazmu w żadnej sytuacji,
  • zaburzenie ujawniło się po wcześniejszym prawidłowym funkcjonowaniu jako:
  • brak orgazmu, w różnych sytuacjach i z każdym z partnerów,
  • brak orgazmu występuje w pewnych tylko sytuacjach np. z pewnymi partnerami.
  • opóźnienie lub brak orgazmu jest wyraźne, satysfakcja nie jest osiągana podczas 75%-100% aktywności seksualnej. Objawy te trwają ok 6 miesięcy, obniżają nastój oraz wywołują istotne cierpienie.

Przyczyny braku orgazmu

Gdzie leży przyczyna braku przeżywania rozkoszy? Jak się okazuje czynników jest wiele i są one różnorodne, jako najczęstsze powodujące brak orgazmu wymienić można:

Czynniki biologiczne 

Wrodzone lub nabyte wady narządów rodnych, brak kurczliwości mięśnia Kegla, choroby  ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia hormonalne , neurologiczne, dysfunkcje tarczycy, zaburzenia odżywiania, depresja, nerwica, stany lękowe, uzależnienia od alkoholu lub innych używek, zażywanie niektórych leków jak i leków przeciwdepresyjnych.

Czynniki psychogenne

Głównie  problemy w relacji z partnerem, wzajemny stosunek do siebie i swoich oczekiwań, a także przekonania religijne, strach przed niechcianą ciążą, przemęczenie, niskie poczucie wartości i nieatrakcyjności, zahamowania wynikające z przekonań na temat współżycia.

Czynniki seksualne

Niewłaściwa symulacja, niedopasowanie z partnerem, brak doświadczenia, negatywne doświadczenia seksualne, występowanie  innych dysfunkcji seksualnych.
U kobiet występuje ogromna różnorodność odnośnie poszczególnych etapów rozwoju jest to między innymi: okres dojrzewania, ciąży, laktacji, menopauzy, które również wpływają na fizjologiczne i psychiczne przeżywanie zbliżenia oraz reakcje organizmu. A stan psychiczny i emocjonalny do partnera ma ogromny wpływ na przeżywanie uniesień.

Konsekwencje braku orgazmu u kobiet

Kobiety wymieniając, co wpływa  na satysfakcję ze zbliżenia mówią o poczuciu bliskości emocjonalnej z partnerem, o istocie zadowolenia partnera, wzajemnego zrozumienia i rozmów na temat seksu a na końcu wymieniają orgazm jako celowość współżycia. Jednak obecnie mocno podkreślane w mediach przekonanie, o istocie nieodzowności orgazmu podczas każdego stosunku, prowadzi do ogromnej frustracji i napięcia związanego z przeżywaniem zbliżenia, może prowadzić do depresji.  A przecież, ono powinno być spontanicznym i pełnym pożądania czasem dla siebie, oraz naturalną potrzebą zaspokojenia bliskości i rozładowania napięcia seksualnego. Dla kobiet zaburzenia związane z brakiem orgazmu, są dotkliwe ze względu na  brak satysfakcji i poczucie utraty czegoś bardzo ważnego. Wzbudzają, także ogromne poczucie winy, gdyż kobiety obwiniają się, że przez nich cierpi partner, który postrzega to jako niemożność zadowolenia i zaspokojenia swojej kobiety, a każdy mężczyzna chce spełniać się w roli kochanka i dla niego jest to istotny element współżycia. Powoduje to brak akceptacji samej siebie i swojego ciała, bo ono nie reaguje „tak jak powinno”, zaczyna się unikanie zbliżeń, spada poczucie własnej wartości, brak aprobaty dla siebie i swojego ciała i koło się zamyka, bo wymienione zachowania nie sprzyjają przeżywaniu satysfakcjonującego seksu, tylko zamykają drogę ku całej radości ze współżycia. Istnieją także somatyczne skutki braku orgazmu to długotrwałe przekrwienie w okolicach narządów miednicy mniejszej co prowadzi do przerostów w mięśniowej części szyjki macicy. Jak widać skutki niepowodzeń w sprawach łóżkowych odbijają się mocno na zdrowiu kobiety.

Leczenie braku orgazmu

Pamiętajmy, nie należy się poddawać i rezygnować z udanego życia seksualnego. Daje ono nam wiele pozytywnych doznań które wpływają na nasze samopoczucie oraz fizyczność. Anorgazmia to faktycznie problem, ale problem który można i należy leczyć,  by cieszyć się udanym życiem seksualnym.
Brak orgazmu, zależnie od podstawy zaburzenia leczy się psychoterapią szczególnie poznawczo-behawioralną koncentrując się na zmianie podejścia i myślenia o samym współżyciu, kontrolą dysfunkcyjnych myśli oraz radzeniem sobie z przekonaniami oraz zniekształceniami poznawczymi dotyczącymi sfery intymnej i samej seksualności. Uczy się także technik relaksacyjnych, ukierunkowanej masturbacji, ćwiczeń mięśni Kegla. Ćwiczenia te powodują wzrost wrażliwości i naukę odczuć i symulacji ciała w kierunku osiągnięcia orgazmu.
Kolejną ważną metodą walki z brakiem orgazmu jest psychoedukacja, obejmująca informacje dotyczącą warunków występowania danego zaburzenia, metod leczenia oraz różnorodności czynników wpływających na wystąpienie dysfunkcji.
W przypadku czynników somatycznych zalecana jest diagnostyka w kierunku danego schorzenia oraz leczenie objawów choroby dla poprawy funkcjonowania w strefie seksualnej.
Często należy przyjrzeć  się także samemu związkowi, gdyż problem z brakiem osiągania satysfakcji seksualnej, może wynikać z problemów w wspólnej relacji. Brak komunikacji, zrozumienia, akceptacji prowadzi do konfliktów i żalu wobec siebie. Rozwiązaniem jest wspólna terapia i poprawienie jakości związku i wzajemnych uczuć, gdyż w dużym stopniu odbija się to w sypialni.

Podsumowując, udane życie seksualne z odczuwaniem rozkoszy daje nam same plusy, wynikające z dysfunkcji seksualnych ograniczenia powinny być leczone. Jest wiele możliwości walki o satysfakcję płynącą ze sfery intymnej i pomimo poczucia wstydu i nadal tematu tabu jakim jest ukazywanie i rozmawianie o dysfunkcjach seksualnych powinnismy dbać o tą sferę swojego życia. Dla siebie i swojego zdrowia.


Zdjęcia:

Photo by Jan Zhukov on Unsplashblog
Zobacz również