Wojeryzm, czyli inaczej podglądactwo. Skąd bierze się chęć podglądania innych z ukrycia?

Wojeryzm zwany inaczej podglądactwem jest zaburzeniem preferencji seksualnych polegającym na podglądaniu z ukrycia innych osób przy intymnych czynnościach. Jakie są jego objawy, przyczyny i jak go leczyć?Jednym z popularniejszych zaburzeń preferencji seksualnych jest wojeryzm polegający na podglądaniu obcych osób w trakcie czynności intymnych. Dla podglądacza czynność ta jest równoznaczna z osiąganiem przyjemności seksualnej.

Wojeryzm - czym jest podglądactwo?

Wojeryzm, który bywa określany również skoptofilią należy do zaburzeń psychicznych z grupy zaburzeń osobowości i zachowania, a w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych figuruje jako podglądactwo i traktowany jest jako zaburzenie preferencji seksualnych. Definiuje się go jako stałą lub powtarzającą się tendencję do podglądania ludzi bez ich wiedzy, przy czym obserwowani są oni w trakcie intymnych zbliżeń i sytuacji np. rozbieranie się czy seks. Wojerysta w trakcie podglądania może się masturbować. Natomiast należy zaznaczyć, że nie rozładowuje on doświadczanego podniecenia w akcie płciowym.

Jednocześnie pilnuje tego, by nie zostać zauważonym - w takiej sytuacji natychmiast wycofałby się z działania.

Podglądacze nie dążą do zbliżenia czy nawiązania kontaktu z ofiarą, potrzebują jednak jej do osiągnięcia przyjemności seksualnej, przy czym musi być ona niewiadoma faktu, że jest obserwowana. W przeciwnym wypadku przestałaby wywoływać w wojeryście stan podniecenia.

podglądactwo co to jest

Wojeryzm - objawy podglądactwa

O ile skłonność do podglądania innych leży w ludzkiej naturze (stąd popularność programów typu reality show), o tyle ukrywanie jej i czerpanie z niej satysfakcji seksualnej, nie jest tolerowane społecznie. Jakie są objawy podglądactwa? Tutaj wypada odwołać się do kryteriów zaburzeń preferencji seksualnych.

By zdiagnozować wojerystę należy potwierdzić, że doświadcza on silnego i powtarzającego się popędu seksualnego w nietypowych sytuacjach, nie potrafi powstrzymać się od jego realizowania i może doświadczać poczucia winy z nim związanego. Jego nietypowe skłonności upośledzają jego funkcjonowanie w społeczeństwie i bliskich relacjach międzyludzkich. Przy czym skłonności te muszą utrzymywać się co najmniej 6 miesięcy.

Zobacz: Cyberseks, czyli o tym jak seks przez internet może uzależnić

wojeryzm przyczyny

Wojeryzm - jakie są przyczyny podglądactwa?

Jako że podglądacze nieczęsto ujawniają swoje preferencje, badaczom ciężko jest dociec, jakie są przyczyny wojeryzmu. Z dotychczasowych obserwacji specjalistów wynika, że podglądaczami najczęściej są heteroseksualni mężczyźni, dla których podglądanie jest jedyną formą aktywności seksualnej. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy?

Dodajmy, że akty podglądania zwykle towarzyszą osobom w wieku dojrzewania, jednak nie przeradzają się one w patologię i znikają w momencie rozpoczęcia życia seksualnego. Może się zdarzyć, że przekształcą się w podglądactwo. Dzieje się tak zwłaszcza u osób z niskim poczuciem własnej wartości, z problemami w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych oraz u tych, którym wpojono sztywne wartości religijne oraz normy.

Podobnie jak w przypadku innych dewiacji seksualnych, utrwalają się one poprzez powtarzanie czynu i wzmacnianiu go osiągnięciem satysfakcji seksualnej, co prowadzi do tego, że dany bodziec staje się niezbędny do osiągnięcia przyjemności seksualnej.

Zobacz: Kim jest feteszysta? Kiedy należy leczyć fetysz?

podglądactwo leczenie

Wojeryzm - jak leczyć podglądactwo?

Podglądacze rzadko kiedy są świadomi swojego problemu, a to właśnie wola zaburzonej osoby jest niezbędna do podjęcia terapii. Wojeryści wstydzą się mówić o swoich preferencjach i nie łączą ich z zaburzeniami, dlatego nie szukają pomocy. Najczęściej są niej przymusowo poddawani, gdy wejdą w konflikt z prawem.

Jeśli dojdzie do spotkania wojerysty i terapeuty, ich wspólna praca rozpoczyna się od rozpoznania wojeryzmu oraz doboru odpowiedniej metody leczenia dopasowanej do jego nasilenia. Najczęściej stosowana terapia behawioralna ma nauczyć chorego kontroli swoich zachowań seksualnych i zastępowania ich innymi społecznie akceptowanymi formami. Z kolei specjalista stosujący terapię psychodynamiczną doszukuje się przyczyny podglądactwa.


Zdjęcia:

Photo by dylan nolte on Unsplash

Photo by Nourdine Diouane on Unsplash

Photo by Palash Jain on Unsplash

Photo by Lina Silivanova on Unsplashblog
Zobacz również