Panseksualizm – co to jest i na czym polega?

Panseksualizm jest jedną z orientacji psychoseksualnych. Panseksualista odczuwa pociąg do człowieka niezależnie od jego płci biologicznej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Na czym dokładnie polega?Orientacji seksualnej od dawna nie zawęża się do hetero i homoseksualizmu. Prócz nich wymienia się również biseksualizm, aseksualizm oraz panseksualizm. O tym ostatnim stało się głośno stosunkowo niedawno. Niewątpliwie termin spopularyzowała znana amerykańska piosenkarka, Miley Cyrus. Co dokładnie kryje się pod tym określeniem?

Panseksualizm - co to jest?

Termin panseksualizm wywodzi się z greckiego "pan" oznaczającego "wszystko" i "sexus" dotyczącego płci. Jak zostało to już wcześniej podkreślone, panseksualizm jest kolejną orientacją psychoseksualną. Sprowadza się do odczuwania pociągu do osób niezależnie od ich płci, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.

Panseksualiści zaznaczają, że nie chodzi im o zaspokajanie libido, ale o tworzenie relacji z drugim człowiekiem ze względu na to, jaki on jest, czyli biorą pod uwagę jego charakter, osobowość, pasję, a nie jedynie preferencje seksualne. Dlatego w szerszym znaczeniu tego słowa interpretuje się je jako odczuwanie więzi emocjonalnej, psychologicznej, intelektualnej i seksualnej ze wszystkimi żywymi istotami, ale i przedmiotami. Jednak od takiego wyjaśniania terminu odcinają się sami panseksualiści i nietrudno się im dziwić, bo tak przedstawiony panseksualizm może kojarzyć się z dewiacjami jak pedofilia, zoofilia czy nekrofilia.

Zobacz: Wojeryzm, czyli inaczej podglądactwo. Skąd bierze się chęć podglądania innych z ukrycia?

Z kolei GLAAD, amerykańska organizacja osób LGBT, proponuje, by panseksualistą nazywać "osobę, która jest zdolna do tworzenia trwałych, fizycznych, romantycznych i/lub emocjonalnych relacji z osobami jakiejkolwiek płci kulturowej". Przy czym jej pożądanie jest kierowane wyłącznie na osoby dorosłe.

Miłość panseksualna ma oznaczać całkowitą akceptację drugiego człowieka.

panseksualizm co to

Panseksualizm a biseksualizm

Tutaj pojawia się pewna wątpliwość - jak rozdzielić i czy w ogóle rozdzielić panseksualizm od biseksualizmu? Choć różnica między tymi orientacjami seksualnymi nie jest duża, nie można jej pomijać. Panseksualista przejawia uczucia do drugiego człowieka niezależnie od jego płci i preferencji seksualnej, czyli również do transseksualisty czy kogoś mającego problem ze zidentyfikowaniem swojej seksualności. Panseksualista może zatem związać się zarówno z homoseksualistą, jak i heteroseksualistą, biseksualistą czy aseksualistą. Nie odczuwa żadnych granic w kwestii fizycznego i intelektualnego pociągu do drugiego człowieka. Można powiedzieć, że nie rozdziela istot na kobiety i mężczyzn, tylko po prostu ocenia je jako ludzi. Dlatego o panseksualizmie można mówić w kategoriach otwartości światopoglądowej. Szacuje się, że 1% globalnego społeczeństwa jest właśnie tej orientacji seksualnej.

Zobacz: Ocieranie w autobusie, czyli czym jest froteryzm

panseksualista kim jest

Panseksualizm flaga

Paneksualizm stawia w centrum człowieka i jego wnętrze, proponuje, by akceptować każdego i nie wykluczać nikogo ze względu na jego fizyczność i seksualne upodobania czy tożsamość płciową. Terminem tym posługują się zwolennicy wyzwolenia seksualnego, a jako swój symbol obrali flagę, którą tworzą trzy poziome pasy w ułożone od góry w kolorach: różowym, żółtym i błękitnym.

Sławni panseksualiści

Panseksualizm to nowy termin, który zaczął pojawić się w mediach dopiero w XXI wieku i niewątpliwie przyczyniły się do tego osoby sławne. Prócz wspomnianej zaraz na wstępie Miley Cyrus, panseksualizm deklarują Kristen Stewart, Sia, Lady Gaga czy Angel Haze.

sławni panseksualiści


Zdjęcia:

Obraz Andrew Martin z Pixabay

Obraz StockSnap z Pixabay 

Obraz Виктория Бородинова z Pixabay 

 blog
Zobacz również