Jak odróżnić autyzm atypowy od wczesnodziecięcego?

Autyzm atypowy jest jedną z odmian autyzmu, którą diagnozuje się nieco później niż autyzm dziecięcy. Jakie są jego objawy, przyczyny i jak wygląda leczenie?Omawiając szczegółowo zagadnienie zaburzeń ze spectrum autyzmu, nie można opuścić tematu, którym jest posiadający odrębną jednostkę w klasyfikacji ICD-10 autyzm atypowy. Jednak zaznaczmy, że powstała ona głównie po to, by móc diagnozować pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów autyzmu dziecięcego.

Autyzm atypowy, a autyzm wczesnodziecięcy

Czym różni się autyzm atypowy od wczesnodziecięcego? Przede wszystkim późnym pojawieniem się objawów (po 3. roku życia), co więcej w ogóle nie występują w nim symptomy charakterystyczne dla drugiego z zaburzeń. Natomiast trudności w odbiorze wrażeń zmysłowych, komunikowaniem się i identyfikacją oraz wyrażeniem własnych stanów emocjonalnych i rozpoznawaniem ich u innych utrzymują się w mniejszym lub większym stopniu do końca życia.

autyzm wczesnodziecięcy

Autyzm atypowy - objawy

Przypomnijmy, autyzm jest zaburzeniem funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, co nie zmienia się w zależności od tego, czy mówimy o wczesnodziecięcym czy atypowym. Można powiedzieć, że objawy w obydwu przypadkach są takie same, natomiast w rozróżnieniu typów dolegliwości pomaga wiek, w którym pojawiły się one po raz pierwszy.

Do symptomów autyzmu atypowego można zaliczyć: późniejszy w stosunku do rówieśników rozwój mowy, większe zainteresowanie przedmiotami niż kontaktami interpersonalnymi (w tym z rodzicami) oraz nienawiązywanie kontaktu wzrokowego, brak śledzenia wzrokiem przesuwającego się przedmiotu, a czasem i brak wrażliwości na ból. Dzieci z autyzmem atypowym źle reagują na zmiany - począwszy od tych w otoczeniu po modyfikację ustalonego planu dnia. Do objawów należy również zaliczyć zachowania stereotypowe, powtarzanie w kółko tych samych słów, unikanie dotykania przez inne osoby oraz napady złości.

autyzm atypowy

Autyzm atypowy - przyczyny

Przyczyny autyzmu atypowego, jak w ogóle zaburzeń ze spektrum autyzmu, nie są dokładnie poznane przez specjalistów. Mówi się, że prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę wzrasta, jeśli dziecko jest wcześniakiem, jego rodzice są w podeszłym wieku oraz jeśli w ciąży czy podczas porodu zaszły komplikacje (toksoplazmoza, dziecięce porażenie mózgowe i urazy okołoporodowe). Ryzyko podnoszą także czynniki genetyczne jak mutacje chromosomów X, 2 i 7, genu ADA2 czy stwardnienie guzkowate. I tutaj należy zaznaczyć, że szczepionki nie należą do źródeł zachorowania na autyzm.

Zobacz: Jakie są rodzaje autyzmu?

autyzm atypowy

Autyzm atypowy - leczenie

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są nieuleczalne, jednak można złagodzić ich objawy, a diagnoza nie przekreśla osiągania przez pacjenta życiowych sukcesów na stopie zawodowej i prywatnej. Oczywiście na powodzenie leczenia wpływ ma wczesne rozpoznanie schorzenia. Wówczas szybko można wdrożyć adekwatną do danego przypadku terapię. Jeśli chodzi o autyzm atypowy, istotne jest rozwijanie przez dziecko zainteresowania otoczeniem i budowanie z nim relacji, wyrażanie własnych emocji oraz rozpoznawanie ich u innych. Oddziaływania terapeutyczne mają także na celu poprawny rozwój mowy.


Zdjęcia:

Photo by Mike Fox on Unsplash

Photo by Tina Floersch on Unsplash

Photo by Scott Webb on Unsplash

Photo by michael podger on Unsplashblog
Zobacz również