Zespół stresu pourazowego. Czym jest PTSD?

Chroniczny napięcie i stres związany z pracą, stylem życia i kłopotami dnia codziennego często odbija się na naszym zdrowiu. Niekiedy nie jesteśmy na tyle silni, by odeprzeć problemy i popadamy w melancholię, chandrę i przygnębienie. Poddajemy się aktualnemu stanu rzeczy, by w ciszy przeczekać ciężki okres z nadzieją, że kiedyś przecież się kończy. Potem wszystko wraca do normy, a my z powrotem cieszymy się życiem, z większym dystansem, będąc mocniejsi psychicznie i bardziej odporni na stres.Negatywne skutki traum.

Traumatyczne przeżycia uruchamiają w naszej psychice funkcje poznawcze, które są odpowiedzialne za przekształcanie, modyfikowanie i oswajanie informacji, takich jak np. postrzeganie, zdolność podejmowania decyzji, czy po prostu uczucia – radość, złość, smutek i lęk. Ich braki, wynikające ze zbyt trudnych do przyswojenia przez nasz mózg doznań, znacznie obniżają jakość życia i burzą integralność psychiczną oraz fizyczną, prowadząc z czasem do powstawania nawracających, bolesnych wspomnień, powodujących choroby, jakimi są wszechobecny lęk i przewlekła depresja.

W ten sam sposób możemy także określić zaburzenie psychiczne, jakim jest Zespół stresu pourazowego PTSD (ang. posttraumatic stress disorder). Mówiąc w skrócie: jest to wydłużająca się, bądź pojawiająca z opóźnieniem reakcja organizmu na traumy i wstrząsy psychiczne. Zespół PTSD może być następstwem urazów, na które czasem nie mamy wpływu. Mogą to być traumy związane z byciem ofiarą przemocy domowej, czy przestępstwami na tle seksualnym. Są to także przeżycia wojenne, wypadki i przebyte kataklizmy, a także szok z powodu śmierci bliskiej osoby. Na występowanie zaburzenia narażeni są także pracownicy służb ratowniczych, np. strażacy, czy lekarze.

Osoby cierpiące na PTSD są słabsi psychicznie i podatni na uzależnienia. Często szukają ukojenia w alkoholu, narkotykach, czy innych używkach, dlatego istotne jest wsparcie i opieka najbliższych.

Jak rozpoznać PTSD? Objawy stresu pourazowego.

Negatywne doświadczenia z przeszłości odciskają piętno na zdrowiu psychicznym i fizycznym, powodując szereg objawów, do których zaliczamy m.in.:

  • uporczywe, wręcz prześladujące obrazy (tzw. flashbacki), koszmary związane z sytuacją, jaka wywołała u nas traumę,
  • nawracające myśli i emocje związane z negatywnym przeżyciem, przeżywanie traumy w kółko na nowo,
  • izolowanie się, wycofanie z życia codziennego, unikanie miejsc i osób mogących przywołać traumatyczne wspomnienia,
  • zaniżone poczucie własnej wartości i obwinianie się,
  • problemy z koncentracją, poczucie zagubienia i oderwania od rzeczywistości, omamy,
  • problemy ze snem, niepokój i ciągły lęk, odrętwienie,
  • nadmierna i nieustanna czujność, przewrażliwienie i zniecierpliwienie.

Leczenie chorego na PTSD – gdzie szukać pomocy?

Konsekwencje poniesionych traum i urazów są bardzo duże, a pozostawiony po nich ślad może towarzyszyć przez lata, a nawet do końca życia. Przykre i nawracające wspomnienia są przeżywanym na nowo horrorem, dlatego pacjenta cierpiącego na Zespół stresu pourazowego należy otoczyć nie tylko wyjątkową opieką rodziny, ale także odpowiedniego specjalisty.

Psychoterapia głęboko skoncentrowana na przeżywanej traumie i odpowiednie leczenie farmakologiczne w przypadku PTSD, są podstawowymi elementami w pokonaniu choroby. Podawanie leków przeciwdepresyjnych znacząco zmniejsza lęk, a ćwiczenia pomagające przepracować doznane w przeszłości wstrząsy pozwalają wrócić do życia. Bardzo istotna jest także praca nad samym sobą poza gabinetem psychoterapeuty, dążąca do ukojenia niespokojnych myśli i umocnienia poczucia własnego. Znalezienie drogi do osiągnięcia zdrowia psychicznego to priorytet, a niekiedy droga ta bywa długa i kręta, więc podstawą jest, by się nie poddawać i nie wątpić w lepsze jutro.


Zdjęcia:

Photo by Raj Eiamworakul on Unsplashblog
Zobacz również