Kiedy 2+2 =5. Czym jest zespół Gansera, zwany również otępieniem rzekomym

Zespół Gansera zwany również otępieniem rzekomym zaliczany jest do grupy zaburzeń dysocjacyjnych, którego objawem jest niezdolność do wykonywania najprostszych, codziennych czynności. Skąd się bierze i jak go leczyć?W 1898 roku psychiatra Sigbert Ganser zaczął przyglądać się przebywającym w ośrodku Hall więźniom. Badacz zauważył, że wielu z nich zachowuje się w podobny sposób - pytani o prozaiczne sprawy, jak ile jest 2+2 odpowiadali 3 lub 5, mylili dni tygodnia, lata, a proste codzienne czynności sprawiały im trudność. Choć badania nie zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie, Ganser przypisał te objawy nowej jednostce chorobowej, dzisiaj zespół nazwany jego nazwiskiem figuruje w ICD-10 i jest zaliczany do zaburzeń dysocjacyjnych.

Czym jest zespół Gansera?

Zespół Gansera zwany również otępieniem rzekomym, psychozą więzienną czy zespołem przybliżonych odpowiedzi należy do szerokiej grupy zaburzeń dysocjacyjnych, które pojawiają się jako odpowiedź na przebyte traumy, a objawiają się brakiem integracji między ciałem, pamięcią i tożsamością.

Warto nadmienić, że wielu przestępców symuluje objawy zespołu Gansera, by uniknąć kary, dlatego w rozpoznaniu tego zaburzenia tak istotna jest czujność specjalisty wystawiającego diagnozę.

zespół gansera czym jest

Jakie są objawy zespoły Gansera?

Zespół Gansera, podobnie jak inne schorzenia z grupy zaburzeń dysocjacyjnych, może objawiać się fugami, osłupieniem, omamami, zaburzeniami lękowymi i otępieniem, jednak objawami charakterystycznymi dla tego konkretnego syndromu jest problem z wykonywaniem codziennych czynności i udzielaniem odpowiedzi na banalne pytania. Znamienny jest również sposób udzielania na nie odpowiedzi, bowiem są one bardzo zbliżone do tych prawidłowych. Podobnie wygląda to w zachowaniu. Zobrazujmy to przykładami. Osoba chorująca na zespół Gansera może ubierać skarpetki na dłonie, próbować pisać odwrotną stroną długopisu, nakładać pastę na złą stronę szczoteczki do zębów, a pytana o to, jaki mamy rok poda ten, który minął.

zespół gansera przyczyny

Jakie są przyczyny zespołu Gansera?

Choć zespól Gansera figuruje w klasyfikacji ICD-10, specjaliści nie potrafią wskazać jego jednoznacznego źródła. Jednak biorąc pod uwagę, że zaliczany jest do zaburzeń dysocjacyjnych, odpowiedzi można szukać w doświadczaniu traumatycznych przeżyć (zaliczamy do nich pobyt w więzieniu, stąd określenie tego zaburzenia mianem psychozy więziennej).

zespół gansera objawy

Jak leczyć zespół Gensera?

Bywa, że zespół Gansera przechodzi samoistnie - pojawia się nagle i w ten sam sposób odchodzi, jednak nie jest to reguła i w przypadku innego przebiegu choroby konieczna jest konsultacja ze specjalistą. W pierwszej kolejności powinien on wysłać pacjenta na badania, które wykluczą neurologiczne podłoże tego zaburzenia. Jeśli lekarz nie ma wątpliwości, że ma do czynienia z zespołem Gansera, rozpoczyna terapię. W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie farmakoterapii, w innych wystarcza psychoterapia w nurcie behawioralno-poznawczym. W dotarciu do traumy, która najprawdopodobniej wywołała zespół Gansera pomocna może być również hipnoza.

zespół gansera leczenie


Zdjęcia:

Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Photo by David Kovalenko on Unsplash

Photo by Jonas Verstuyft on Unsplash

Photo by Nick Fewings on Unsplashblog
Zobacz również