Ukryte kamery i wiecznie zasłonięte okna. Jak wygląda rzeczywistość osoby z urojeniami prześladowczymi?

Strach przed opuszczeniem domu, zasłanianie okien i wrażenie, że ciągle jest się podsłuchiwanym. Oto codzienność osoby z urojeniami prześladowczymi. Jak je rozpoznać i leczyć?Kontynuujemy temat zaburzeń urojeniowych, które charakteryzują się występowaniem usystematyzowanych i spójnych urojeń, którym jednocześnie nie towarzyszą zaburzenia struktury osobowości. Problemy w zakresie myślenia i odbierania rzeczywistości dezintegrują codzienne funkcjonowanie chorego. Dzisiaj pod lupę weźmiemy to, co czuje osoba z urojeniami prześladowczymi.

Zaburzenia prześladowcze - co to?

Jak zaznaczyliśmy to wcześniej, urojenia są zaburzeniem treści myślenia. Ich rodzaje zostały wyodrębnione na podstawie tematyki urojeń. W tym przypadku będą one dotyczyć prześladowania. Osoba z zaburzeniami żywi opinie i przekonania niezgodne z rzeczywistością i nie przyjmuje logicznych argumentów bliskich, którzy chcą jej wyjaśnić, co naprawdę dzieje się wokół niej. Chory przyjmuje jedynie błędną interpretacją swojego otoczenia.

Urojenia prześladowcze to zaburzenie myślenia polegające na przekonaniu, że całe otoczenie chorego - zarówno osoby mu znane, nieznane, fikcyjne oraz organizacje mają wobec niego wrogi charakter. Chcą go wykorzystać, śledzą jego każdy krok, oszukują go, chcą skompromitować, zaszkodzić i pozbawić dóbr materialnych, a nieraz i zdrowia.

Zobacz: Czuję wewnętrzny przymus do bycia najlepszym. Osobowość anankastyczna - objawy, przyczyny, leczenie

Zaburzenia prześladowcze - objawy

Jak rozpoznać, że chory cierpi na zaburzenia prześladowcze? Zaburzeniom myślenia towarzyszą stany lękowe i przede wszystkim poczucie braku bezpieczeństwa w domu i ciągły stan zagrożenia. Z urojeniami występują zachowania ściśle z nich wynikające np. poczucie zagrożenia zmusza chorego, by zerwał z dotychczasowymi aktywnościami, nie opuszczał domu czy zasłaniał w nim okna. Przekonanie o tym, że jest się ciągle podsłuchiwanym skłania chorego do sprawdzania, czy drzwi są zamknięte oraz do poszukiwania ukrytych kamer. Ogarnięty paranoją pacjent może usuwać ze swojego domu urządzenia elektroniczne, bowiem obawia się, że jest w nich zamontowany sprzęt szpiegowski. Wszelkim zachowaniom chorego może towarzyszyć agresja wynikająca z przekonania, że otoczenie chce go skrzywdzić. W skrajnych przypadkach może dojść do prób samobójczych.

urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze - przyczyny

Urojenia prześladowcze nie mają odrębnej jednostki chorobowej, jednak posiadają ją same zaburzenia urojeniowe. Natomiast ich występowanie może być związane z innymi problemami psychicznymi, których rozpoznanie i ewentualne wyeliminowanie jest konieczne w przebiegu leczenia. Mogą to być problemy związane ze schizofrenią, psychozą, stanami paranoicznymi. Na wystąpienie zaburzeń prześladowczych wpływ może mieć także zaburzona osobowość np. paranoiczna.

Gdzie jeszcze szukać przyczyn urojeń prześladowczych? Do wystąpienia choroby mogą przyczynić się zaburzenia mózgu, problemy hormonalne, nadużywanie alkoholu i środków psychoaktywnych.

urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze - leczenie

Jak wygląda leczenie urojeń prześladowczych? Po diagnozie, która pomaga wyłonić przyczyny zaburzenia, lekarz decyduje o zastosowaniu lub nie farmakoterapii oraz rozpoczyna psychoterapię, której celem jest obniżenie nasilenia urojeń i nabycie umiejętności ich rozpoznania oraz dystansowania się od nich.


Zdjęcia:

Photo by Yuan Thirdy on Unsplash

Photo by Alex Plesovskich on Unsplash

Photo by DJ Paine on Unsplash

Photo by Nathan Anderson on Unsplashblog
Zobacz również