Czym psychoza poporodowa różni się od depresji poporodowej? Jakie są jej przyczyny, objawy i jak wygląda leczenie?

Psychoza poporodowa to niebezpieczne zaburzenie psychotyczne dotykające młode matki. Jakie są jego przyczyny, objawy i jak wygląda leczenie?Przyjście na świat potomka to rewolucja w życiu rodziców. Pojawienie się małego człowieka pociąga za sobą wiele zmian. Może zdarzyć się, że kobieta nie jest na nie gotowa i nowe wyzwania zaczynają ją przerastać i pojawiają się zaburzenia jak depresja poporodowa, syndrom baby blues czy psychoza poporodowa, której istotę postaramy się dzisiaj przybliżyć.

Psychoza poporodowa - co to jest?

Psychoza poporodowa jest silnym zaburzeniem psychicznym, które może być zagrożeniem dla zdrowia matki i dziecka. Chorująca na nią kobieta cierpi na różne zaburzenia psychotyczne, które nie tylko utrudniają jej codzienne funkcjonowanie, ale i wywiązywanie z obowiązków rodzica. Chora wymaga natychmiastowej pomocy specjalistów. Problem ten dotyka 1-2 na 1000 młodych mam, a jego pierwsze objawy pojawiają się kilka miesięcy po porodzie.

Zobacz: Skąd bierze się choroba afektywna dwubiegunowa? Gdzie szukać jej przyczyn i czy można się z niej wyleczyć?

psychoza poporodowa

Psychoza poporodowa a depresja poporodowa

Terminy psychoza poporodowa, depresja poporodowa i syndrom baby blues często są ze sobą mylone, jest to błąd, bowiem każdy z nich dotyczy innego schorzenia.

Depresja poporodowa to zaburzenie afektywne objawiające się spadkiem samopoczucia, zmęczeniem, rozdrażnieniem, lękiem i poczuciem winy. Baby blues to spowodowane wahaniami hormonów zmiany nastroju młodej matki. Z kolei psychoza poporodowa jest zaburzeniem psychotycznym, które wymaga leczenia.

psychoza poporodowa

Psychoza poporodowa - objawy

Psychoza poporodowa najczęściej rozpoczyna się od bezsenności i problemów ze snem, do których z czasem dochodzą poczucie niepokoju i zagubienia oraz nieuzasadniona podejrzliwość wobec innych osób. Zachowanie młodej matki zaczyna różnić się od tego, z którym kojarzą ją jej bliscy. Nie potrafi realnie ocenić siebie i sytuacji, w której się znalazła. Zaczyna odrzucać dziecko, a nawet zaprzecza, że je urodziła. Pojawiają się problemy emocjonalne, ataki paniki i pobudzenie psychoruchowe. Chora doznaje także omamów, urojeń i natrętnych myśli, które mogą dotyczyć wyrządzenia dziecku krzywdy.

Zobacz: Jak traktować osobę z psychozą? Czym są zaburzenia psychotyczne?

psychoza poporodowa

Psychoza poporodowa - przyczyny

Skąd bierze się psychoza poporodowa? Do czynników, które mogą ją wywołać zalicza się chorobę afektywną dwubiegunową, schizofrenię oraz ich występowanie w rodzinie, niedobór snu i wahania hormonalne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzenia wzrasta w przypadku, kiedy wystąpiło ono przy poprzednich porodach.

Psychoza poporodowa - leczenie

Psychoza poporodowa jest niebezpiecznym zaburzeniem, które wymaga specjalistycznego leczenia. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia matki i dziecka nie można jej bagatelizować. Diagnozę choroby wydaje psychiatra. Zalecane są również dodatkowe badania jak morfologia, stężenie elektrolitów, badania tarczycy i wątroby. Następnie rozpoczyna się leczenie, które jest dostosowane do objawów występujących u pacjentki. Zwykle odbywa się ono w szpitalu. W przypadku objawów jak myśli samobójcze i chęć wyrządzenia dziecku krzywdy jest to jedyne rozwiązanie. Podstawą leczenia psychozy poporodowej jest farmakoterapia z zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych, uspokajających i stabilizujących nastrój. Konieczne może stać się zaprzestanie karmienia piersią. Lekarz może również skierować pacjentkę na elektrowstrząsy.

Psychoza poporodowa to poważne zaburzenie, które może narazić na niebezpieczeństwo matkę i dziecko, dlatego jak najszybciej należy rozpocząć terapię. Dodajmy jednocześnie, że choroba ta jest możliwa do wyleczenia, a terapia sprawi, że zarówno matka jak i dziecko będą mogli normalnie funkcjonować.

psychoza poporodowa


Zdjęcia:

Photo by Bastien Jaillot on Unsplash

Photo by Jens Johnsson on Unsplash

Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

Photo by Picsea on Unsplashblog
Zobacz również