Jak pracować z dzieckiem chorym na mutyzm wybiórczy?

Dziecko z mutyzmem wybiórczym potrzebuje wsparcia nie tylko od strony specjalisty, ale i rodziców oraz szkolnych wychowawców. Jak powinna wyglądać praca z maluchem cierpiącym na to zaburzenie?Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem mowy o podłożu lękowym, które dotyka dzieci w wieku między 3. a 5. rokiem życia. Jego istotą jest milczenie i zaprzestanie używania mowy w niektórych sytuacjach. Przykładowo, dziecko normalnie rozmawia z członkami rodzin, ale milczy, mówi cicho lub używa gestów i unika kontaktu wzrokowego poza domem np. w szkole. Oczywiście repertuar cierpiących na mutyzm wybiórczy maluchów wykracza daleko poza wymienione objawy, śmiało można do nich zaliczyć zastyganie w miejscu, płacz, agresję, obgryzanie paznokci czy ssanie kciuka. Wymieniać można w nieskończoność, bowiem, co dziecko, to inny obraz choroby.

W każdym razie, mówimy o zaburzeniu, które nie przechodzi, a nasila się z wiekiem, dlatego tak ważne jest, by rodzic szybko podjął działania mające na celu wyleczenie zaburzenia. Osobami, które mogą pomóc są oczywiście psycholog, psychiatra i logopeda, ale na tym nie zawęża się krąg tych, którzy powinni pracować z małym pacjentem. Terapia obejmuje również postawę i zachowanie rodzica oraz szkolnego wychowawcy. Jak powinna wyglądać ich praca z chorym na mutyzm maluchem?

mutyzm wybiórczy praca z dzieckiem

Zasady postępowania z dzieckiem chorym na mutyzm wybiórczy

Zacznijmy od najbliższego środowiska małego pacjenta. Skoro jego bliscy są świadomi zaburzenia mowy, które utrudnia mu mówienie, powinni wprowadzić w swoje zachowanie określone zmiany, które nie będą obniżać samopoczucia dziecka. A z pewnością zrobiłyby to pytania pokroju: "Dlaczego milczysz?" połączone z koncentracją nad tym, dlaczego pociecha ogranicza mowę. Co w zamian? Zrozumienie i akceptacja oraz zapewnienie o tym, że młody może liczyć na najbliższych. Zmuszanie do mówienia nie ma tu najmniejszego sensu. Zamiast niego powinno pojawić się docenienie pracy nad sobą i zapewnienie dziecka, że zaburzenie, które je dotknęło jest chwilowe.

W treningach mówienia nie można poganiać malucha, by udzielił odpowiedzi na pytania, za to należy mu stwarzać możliwości spotkań z rówieśnikami i nieznajomymi (nie zapominając o względach bezpieczeństwa). Z kolei, gdy dziecko zacznie mówić, emocjonalna reakcja rodzica, mogłaby je onieśmielić. Oczywiście pochwały są wskazane i powinny występować po każdym, nawet najmniejszym osiągnięciu, jednak niech nie przyjmują one postaci wylewnej reakcji.

jak pracować z dzieckiem z mutyzmem wybióczym

Jak wychowawca może pracować z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym?

Bywa że dziecko ogranicza lub zaprzestaje używania mowy w szkole, dlatego tak ważne jest, by o jego chorobie wiedział wychowawca i jednocześnie zdrowo motywował ucznia do mówienia. Kładziemy jednak nacisk na słowo "motywował", które nie ma nic wspólnego ze zmuszaniem. To jedynie mogłoby wzmagać zahamowanie przed używaniem języka oraz obniżać samoocenę malucha. Jeśli ten zrozumie, że nikt nie wymaga od niego mówienia, poczuje się swobodniej.

Kolejna sprawa to zmniejszenie wymagań wobec osób z mutyzmem wybiórczym. Drogę do celu można przejść jedynie małymi kroczkami i docenieniem każdego z nich. Dlatego dzieciom z tym zaburzeniem należy stawiać wymagania, dawać wskazówki, ale nie wyręczać.

Istotne są także wszystkie działania wychowawcy, których celem jest ośmielenie dziecka, co można zrobić np. poprzez oddelegowywanie na nie zadań, jak rozdawanie pomocy dydaktycznych.

dziecko z mutyzmem wybiórczym jak pracować


Zdjęcia:

Photo by Hermes Rivera on Unsplash

Photo by Harris Ananiadis on Unsplash

Photo by Rajesh Rajput on Unsplashblog
Zobacz również