Gynofobia, czyli skąd bierze się lęk przed kobietami?

Gynofobia to określenie stosowane w stosunku do patologicznego lęku przed kobietami. Jakie są przyczyny i objawy tej fobii specyficznej oraz, jak można ją leczyć?

Fobie specyficzne to szeroka grupa zaburzeń lękowych, w których strach i lęk pojawiają się jako odpowiedź na konkretny bodziec. W przypadku gynofobii są nim kobiety. Jak nietrudno sobie wyobrazić, schorzenie to poważnie utrudnia codzienne funkcjonowanie, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Skąd bierze się lęk przed kobietami i jak można się z niego wyleczyć?

Gynofobia - co to jest?

"Gyne" w języku greckim oznacza kobietę, z kolei "phobos" to lęk i strach. Z połączenia tych dwóch słów wychodzi gynofobia, czyli lęk przed kobietami. Choć automatycznie zaburzenie to przypisuje się panom, może ono również dotykać kobiety. Zaznaczmy tutaj jednak od razu, że gynofobii w żaden sposób nie można mylić z mizoginią, czyli niechęcią lub nienawiścią wobec płci pięknej. Są to dwa odmienne terminy.

Zobacz: Nyktofobia - jak pokonać lęk przed ciemnością?

gynofobia co to jest

Gynofobia - przyczyny

Gynofobia jest skomplikowaną fobią specyficzną, a jej przyczyn dopatruje się głównie w wydarzeniach z przeszłości pacjenta. Strach przed płcią piękną może być związany z byciem przez nią ośmieszonym czy to w sytuacji intymnej, zawodowej czy jeszcze innej.

Kolejną możliwością może być odkrywany przez mężczyznę homoseksualizm. Jeśli jego rodzina nalegała na związek z kobietą, a on się do niego zmusił wbrew odczuwanemu do innych mężczyzn popędu, trauma gotowa.

Mamy jeszcze czynniki środowiskowe, które mogą wpłynąć na wykształcenie się gynofobii. Zalicza się do nich despotyczną matkę, która podporządkowała sobie resztę rodziny. W takiej sytuacji, dziecko może uogólnić obraz wszystkich kobiet przypisując im cechy swojej despotycznej matki. Do zaburzenia może również dojść, gdy potomka wychowywał sam ojciec, bo jego matka porzuciła rodzinę. Jeśli opiekun nastawiał syna lub córkę przeciwko kobietom, mogą oni odczuć konsekwencje takiego zachowania w postaci lęku przed paniami.

Gynofobia może towarzyszyć również innym zaburzeniom psychicznym jak zespół lęku uogólnionego, dystymia czy osobowość unikająca.

Zobacz: Amaksofobia, czyli lęk przed prowadzeniem samochodu. Skąd się bierze i jak go pokonać?

gynofobia

Gynofobia - objawy

Gynofobia to silny strach przed kobietami, którego nie należy utożsamiać ani z niechęcią wobec nich, ani z nieśmiałością, z którą borykają się dorastający chłopcy. Jeśli mówmy o fobii, charakterystyczny dla niej jest lęk, który utrudnia normalne funkcjonowanie. W zetknięciu z płcią piękną, pacjent doznaje objawów somatycznych jak nadmierne pocenie, ból brzucha, zawroty głowy, przyspieszenie oddechu.

Lęk przed kobietami utrudnia codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie, którego są one integralną częścią. Chory przez swoją przypadłość unika spotkań, a czasem i wychodzenia z domu. Taki stan rzeczy utrudnia znalezienie pracy i założenie rodziny.

Zobacz: Odczuwasz niepokój, gdy widzisz wiele ułożonych obok siebie dziurek? Możesz mieć trypofobię

gynofobia przyczyny

Gynofobia - leczenie

Fobie społeczne można wyleczyć, co jest bardzo dobrą informacją dla pacjentów. Pierwszym krokiem ku zwalczeniu panicznego strachu przed kobietami jest spotkanie ze specjalistą, który zaproponuje odpowiednią formę leczenia. Terapeuci ze względu na szybkie rezultaty proponują terapię poznawczo-behawirolaną z wykorzystaniem ekspozycji. Chory w kontrolowanych warunkach zaczyna obcować z kobietą i powoli przyzwyczaja się do jej towarzystwa.

Z kolei dzięki psychoedukacji nabywa wiedzę na temat mechanizmów kierujących fobią i staje się ona dla niego zrozumiała. To pozwala na rozpoznawanie lękowych zachowań i ich powstrzymywanie.

Istotnym elementem jest również odnalezienie źródła strachu, a to jak już wiesz, zwykle leży w przeszłości pacjenta.

W niektórych przypadkach lekarz może zaproponować farmakoterapię.

gynofobia leczenie


Zdjęcia:

Photo by KAL VISUALS on Unsplash

Photo by Jeryd Gillum on Unsplash

Photo by averie woodard on Unsplash

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Photo by Diana Simumpande on Unsplash

Photo by Atikh Bana on Unsplash

blog
Zobacz również