Ergofobia, czyli lęk przed pracą - skąd się bierze i jak go leczyć?
Redakcja Lumine

Lęk przed pracą? Z pozoru mogłaby być to wspaniała wymówka, by stawiać się rzadziej w miejscu pracy. Niestety, w rzeczywistości ergofobia, bo o niej mowa, jest poważną przeszkodą w normalnym funkcjonowaniu. Czym jest, jakie są jej objawy i jak można pomóc cierpiącej na nią osobie?

 

Żeby dobrze zrozumieć istotę lęku przed pracą, należy odświeżyć informacje o fobiach specyficznych, czyli grupie zaburzeń lękowych. Dotknięte nimi osoby odczuwają silny lęk i strach pojawiające się w określonym momencie lub sytuacji. Przykładowo, ktoś cierpiący na arachnofobię, panicznie boi się pająków. Osoba z klaustrofobią dostaje duszności w zamkniętych pomieszczeniach. W grupie lęków specyficznych znajdzie się również akrofobia, czyli lęk wysokości czy interesujące zaburzenia jak filofobia (strach przed zakochaniem) i androfobia (lęk przed mężczyznami), którym poświecimy inne artykuły.

Zobacz: Jak pokonać lęk przed ślubem? Gamofobia czyli ucieczka sprzed ołtarza

Ergofobia - co to jest?

Termin "ergofobia" pochodzi z języka greckiego i powstał w wyniku połączenia "ergos" oznaczającego pracę z "phobos" odnoszącym się do fobii. Zatem w tym przypadku pacjent odczuwa lęk i strach przed aktywnością zawodową, przy czym zaznaczmy od razu, że nie chodzi jedynie o strach przed samym miejscem pracy, ale i o lęki związane z przebywaniem z pracownikami lub z sytuacjami dotyczącymi pracy np. jej szukanie.

Zobacz: Nomofobia, czyli paniczny strach przed utratą telefonu komórkowego. Jak go pokonać?

Ergofobia - przyczyny

Skąd biorą się fobie specyficzne? Niestety, temat ten do dzisiaj nie został w pełni poznany przez specjalistów. Nie bez znaczenia są czynniki środowiskowe oraz te natury biologicznej.

Wydaje się, że narażenie na wystąpienie zaburzeń lękowych rośnie wraz z pojawieniem się w życiu pacjenta traumatycznych i ciężkich dla psychiki sytuacji np. niedostatecznej troski rodziców lub nadmiernego ich zainteresowanie dzieckiem.

Do drugiej grupy wpływającej na wystąpienie problemu, czyli czynników biologicznych, zaliczymy geny. Prawdopodobieństwo, że u dziecka wystąpi fobia wzrasta, jeśli cierpiał na nią któryś z jego rodziców. Jednak mówimy o dziedziczeniu zaburzeń z całego fobicznego spectrum. Niekoniecznie musimy dziedziczyć dokładnie tę samą, konkretną fobię specyficzną.

W przypadku ergofobi, w grupie zwiększonego ryzyka są osoby doświadczające prześladowania ze strony rówieśników. Lęk przed pracą może pojawić się u osób czynnych zawodowo wskutek negatywnych doświadczeń związanych z życiem zawodowym np. z mobbingiem.

Zobacz: Jestem zazdrośnikiem! Czym jest obsesyjna zazdrość, skąd się bierze i jak się jej pozbyć?

Ergofobia - objawy

Cechą charakterystyczną fobii jest odczuwanie strachu i lęku w sytuacji, w których nie powinny się one pojawiać. Zatem w przypadku ergofobii będą one występować w momentach związanych z pracą. Osoba z tym problem może odczuwać paniczny strach w zetknięciu z wypełnianiem obowiązków zawodowych np. podczas prezentacji oferty lub w ogóle znalezienia nowego miejsca zatrudnienia. Przerażające mogą być dla niej szukanie ofert i rozmowy aplikacyjne.

Objawy są podobne jak w przypadku innych zaburzeń lękowych - duszności, zawroty głowy, nadmierna potliwość, przyśpieszenie akcji serca oraz drżenie dłoni. Oczywiście towarzyszą im trudności natury psychicznej.

Ergofobia - leczenie

Nietrudno sobie wyobrazić, jak uciążliwa może być ergofobia dla dorosłego człowieka, który musi utrzymywać siebie i bliskich. W skrajnych przypadkach, zaburzenie jest na tyle silne, że uniemożliwia wyjście do pracy, co pociąga za sobą problemy związane z nieobecnością. Co więcej, strach przed aktywnością zawodową, może wydawać się dla przełożonych wymówką czy niedojrzałym usprawiedliwieniem.

Konieczna jest wizyta u specjalisty, który zdiagnozuje zaburzenie. Problematyczny jest fakt, że ergofobia nie widnieje w oficjalnych klasyfikacjach zaburzeń lękowych, zatem nie ma określonych kryteriów jej rozpoznania. Jest ono możliwe jedynie wówczas, gdy u pacjenta silny niepokój występuje bezpośrednio w sytuacjach powiązanych z pracą. Konieczne jest znalezienie źródła lęku, dlatego przeprowadzane są także badania wykluczające inne zaburzenia psychiczne np. depresję czy zespół lęku uogólnionego (GAD).

Gdy specjalista odnajdzie przyczynę erogfobii, skupi się na pracy z pacjentem i wypracowaniu w nim postawy, która pozwoli mu zwalczyć problem i stać się normalnie funkcjonującym pracownikiem.


Zdjęcia:

Photo by Tim Trad on Unsplash

Photo by Marina Vitale on Unsplash

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Photo by Nik MacMillan on Unsplash

Photo by Floriane Vita on Unsplash


Zobacz również:

Dieta w nerwicy. Co warto jeść, a czego unikać?

Słowa Hipokratesa odegrały zasadniczą rolę dzisiejszej medycyny: Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem– od dawna zatem wiadomo, że dieta i żywienie zbilansowane w odpowiednie składniki i witaminy, jest jednym z najważnie...

Czytaj więcej

6 naturalnych metod leczenia stanów lękowych.

Nerwica dotyka coraz więcej ludzi. Stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, powoduje objawy lękowe, przybierające różne postacie, takie jak: niepokój, zaburzenia snu, bóle somatyczne. Sposób leczenia stanów lęk...

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z atakiem lęku?

Jeśli raz w życiu doświadczyło się ataku paniki, uczucia tego nie można porównać do żadnego innego. A jak tym, którzy takie sytuacje znają ze słyszenia, przybliżyć ten stan?

Czytaj więcej