Czy można zapobiec nawrotom depresji?

Depresja zwana chorobą duszy i ciała często paraliżuje życie zarówno chorego jak i jego otoczenia. Walka z nią jest ciężka i nierówna a często mimo wygranej, choroba wraca. Czy istnieją metody, by ustrzec się przed kolejnym epizodem depresyjnym? Jak i czy możemy zapobiegać nawrotom depresji?Podstawa - leczenie depresji

Ostatnie statystyki wskazują, że już co piąta osoba zgłaszająca się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, obok zgłaszanych problemów zdrowotnych ma objawy depresji. Depresja to podstępna choroba. Czasem rozwija się przez określony czas, lub uderza znienacka w wyniku nieszczęśliwych i dramatycznych zdarzeń w naszym życiu. Osoby chore nim podejmą walkę o zdrowie często czują się zagubieni i niezrozumiani przez bliskich jak i społeczeństwo. Ciągła łatka jako osoby słabe i niezaradne życiowo, dodawana osobom z zaburzeniami psychicznymi, nie pozwala na swobodne i niezakłócone poszukiwanie pomocy. Wręcz odwrotnie prowadzi do większej izolacji. Aktualnie wzrasta świadomość społeczeństwa, chorych i ich bliskich na temat leczenia, pomocy czy zapobieganiu chorobom związanych z zaburzeniami psychicznymi jak i depresji. Kampanie informacyjne oraz nagłaśnianie sytuacji zdrowotnej osób chorych na depresję, daje szansę na poszukiwanie fachowej pomocy, leczenia i życia bez cienia cierpienia, jaki niesie ze sobą depresja. Czemu o tym wspominam, bo najważniejsze w tym, by pokonać depresję jest jej leczenie. Niestety depresja często wraca, pojawia się i czasem ze zdwojoną siłą i burzy cały świat.

O sposobach leczenia depresji piszemy:Co zrobić kiedy podejrzewam depresję? Pierwsze kroki w leczeniu depresji. Depresja

depresja co po terapii

Gdy kończymy terapię, co dalej?

Gdy zamykamy drzwi po ostatniej sesji terapeutycznej czujemy ulgę i strach jednocześnie. Radość z uznania, że jest brak objawów depresji, miesza się z niepokojem, że może powrócić. Strach przed radzeniem sobie samemu oraz przeciwstawianie się przeciwnościom losu samodzielnie budzi niepokój. Czy możemy spokojnie i radośnie podejść do życia bez takich myśli piszących negatywne scenariusze? Z pewnością świadomość powrotu choroby daje nam większą wrażliwość na pierwsze jej symptomy, poniekąd to już nam znany wróg. Pracując na terapii z pewnością temat ten był omawiany. Mamy już kompetencje, by wiedzieć jak sobie radzić z pierwszymi objawami jak obniżenie nastoju czy w jaki sposób radzić sobie e stresem. Z tego wniosek że najlepsza droga dla zachowania zdrowia i uniknięcie nawrotu depresji jest regularne praktykowanie umiejętności, których nauczyliśmy się podczas terapii. Dbanie o siebie oraz wzmacnianie swojego poczucia wartości powinno być kluczowym elementem opieki nad sobą, dla lepszego funkcjonowania w świecie i radzenia sobie ze zdarzeniami, które nas dotykają.

W jaki sposób możemy skutecznie wprowadzić w życie umiejętności nabyte w terapii. Z pewnością da nam to obserwacja swoich myśli i zachowań. Mamy stać się dla siebie trochę terapeutą, który wyłapuje nasze działania w obszarach takich jak:

  • rozpoznawanie niebezpiecznych symptomów wprowadzających nas w negatywny nastrój i emocje,
  • przeznaczanie czasu na ich analizę i przemyślenie zgodnie z pracą poznana na terapii jak np. praca z automatycznymi myślami, regulacja nastroju,
  • opracowanie przez siebie planu w jaki sposób radzić sobie z występującymi komplikacjami i problemami,
  • a przede wszystkim, wzmacnianie swoich dobrych cech, podnoszenie kompetencji, pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Jakie korzyści przyniesie nam działanie zgodne z powyższymi wskazaniami? Z pewnością da nam poczucie kontroli i sprawczości wzmacniając naszą pewność siebie, której często brakuje osobom chorującym na depresję. Wczesne rozpoznanie i radzenie sobie z pojawiającymi się problemami, daje możliwość stłumienia pierwszych symptomów depresji. A szybka reakcja zapobiega nawrotom choroby. Sygnałami ostrzegawczymi na pewno będzie spadek nastroju, uczucie przygnębienia, pojawiające się problemy ze snem czy różnice w apetycie lub powolne wycofywanie i izolacja od towarzystwa. To dobrze znane symptomy wskazujące na mogący zbliżać się nawrót depresji. Oczywiście, spadki humoru, czy przejściowe problemy dotykają każdego z nas w życiu i są nieuniknione, nie oznacza to że popadamy w otchłań depresji na nowo. Z pewnością osoby, które już chorowały na depresję, poznają kiedy te sygnały są znakiem ostrzegawczym.

O ryzyku nawrotu depresji piszemy: Dlaczego depresja wraca? Przyczyny nawrotów epizodów depresji

Gdy jednak depresja wróciła

Czasem pomimo wielu starań choroba wygrywa i wraca. Potrzebujemy na nowo pomocy specjalisty, by wrócić do zdrowia. Na nowo rozpoczynamy psychoterapię, często wspomaganą farmakologicznie. I tu stosujemy się do zaleceń lekarza, terapeuty nie przerywając brania leków i sesji terapeutycznych w momencie lepszego samopoczucia czy poprawy w funkcjonowaniu. Bardzo dobre wyniki w leczeniu epizodów depresji jest korzystanie z terapii poznawczej opartej na uważności. Badania naukowe przeprowadzone na Uniwersytecie Oksfordzkim przez dr. Johna D. Teasdale, wskazują o skuteczności walki z depresją poprzez praktykowanie zasad mindfulness. Praktyka uważności zdecydowanie wpływa na wzrost kompetencji w radzeniu sobie z problemami, zagłuszanie negatywnego, wewnętrznego krytycznego dialogu oraz uczy koncentracji na „tu i teraz” oddalając przykre myśli o przyszłości, czy rozpamiętywanie. Systematyczność wzmacnia pozytywne nawyki i kontrolę wzorców i przekonań myślowych.

Więcej o terapii Mindfulness: Moda czy pomoc w psychoterapii - o co chodzi w mindfulness?

mindfulness zapobiega nawrotom depresji

Osoby, które zakończyły leczenie depresji, gdy główne symptomy choroby znikły nie zawsze czują się ze sobą dobrze. Wpływa na to z pewnością ogólny brak pewności siebie, uczucie niepełnowartościowości, czy niskie poczucie sprawczości. Zadbanie o tę sferę i rozwój w swoim życiu z pewnością przełoży się pozytywnie na walkę z chorobą. Wsparcie otoczenia i jego świadomość istnienia choroby jako realnej i poważnej wymagającej leczenia jest dodatkowym wsparciem dla chorych, którzy nie czują się osamotnieni w dążeniu do zdrowia. A podejmowane działanie w leczeniu, niejednokrotnie długotrwałe i wymagające daje nadzieję na zdrowie i zabezpiecza przed nawrotem choroby.


Zdjęcia:

Photo by Paola Chaaya on Unsplash

Photo by Anthony Tran on Unsplash

Photo by Lina Trochez on Unsplashblog
Zobacz również