DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych - jak im pomóc?
Redakcja Lumine

DDD to skrót od Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej. Na czym polega ten syndrom, jakie są jego objawy, przyczyny i gdzie odczuwająca go osoba może szukać pomocy?

W poprzednich artykułach przybliżyliśmy Ci postać DDA, czyli syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika, dzisiaj skupimy się na trudnościach, jakie może odczuwać dorosła osoba, która wychowała się w dysfunkcyjnej rodzinie.

DDD - co to jest?

Czym dokładnie jest syndrom DDD? Tak, jak zdradziliśmy to na wstępie, pod tym skrótem kryje się Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej. Chodzi o osoby, które wychowywały się w rodzinach, które nie spełniały swoich podstawowych funkcji. Mówimy zatem o sytuacjach, w których w domu rodzinnym dochodziło do przemocy fizycznej i/lub psychicznej, dziecko nie otrzymywało wsparcia od rodziców, brakowało mu poczucia bezpieczeństwa i mogło brać na siebie obowiązki dorosłych opiekunów.

Dodajmy, że podobnie jak w przypadku DDA, nazwa DDD nie pojawia się w oficjalnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Jest terminem, który powstał w odpowiedzi na DDA i potrzeby osób, które wychowały się w dysfunkcyjnych domach, a w swoim dorosłym życiu odczuły potrzebę pójścia na terapię. Wielu specjalistów uważa to zagadnienie za zbyt ogólne i nie widzi potrzeby wprowadzania go na oficjalną drogę.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - przyczyny

W terapii systemowej rodzina funkcjonuje jako system, w którym każdy element oddziałuje na pozostałe. W zdrowej familii role są z góry określone. Rodzice są odpowiedzialni i wychowują potomstwo. Dzieci pod wpływem przekazywanych przez rodziców wzorców nabywają ich wartości, przyswajają normy społeczne i uczą się relacji z innymi. W rodzinach dysfunkcyjnych, jeden lub więcej elementów w tym układzie zawodzi - rodzice nie zaspokajają potrzeb dzieci i nie przekazują im wzorców. W takiej sytuacji dochodzi do przemieszania ról, które pozwala na podtrzymanie dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego. Dzieci jednak nigdy z nich nie wychodzą i tak właśnie powstaje syndrom DDD.

Role, w które wchodzą dzieci w dysfunkcyjnych środowiskach opisaliśmy w artykule o DDA. Na potrzeby niniejszego przypomnijmy:

Kozioł ofiarny - obwiniany przez rodzinę o wszystkie problemy, tłumi w sobie negatywne emocje.

Bohater rodziny - dziecko, które przejmuje na siebie obowiązki rodziców (opiekuje się młodszym rodzeństwem, dba o dom). Często dobrze się uczy i robi wszystko, by tworzyć iluzję zdrowej rodziny.

Dziecko w mgle - ucieka od problemów w świat fikcyjny (muzyka, książki, gry).

Powiernik - dziecko, któremu rodzic zwierza się ze swoich problemów.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

Zobacz: Zespół Otella, czyli obłęd zazdrości. Czym jest, jakie są jego przyczyny i czy da się go wyleczyć?

Rodziny dysfunkcyjne - przykłady

Jak rodziny dysfunkcyjne wyglądają w praktyce? Mówimy o najmniejszych grupach społecznych, w których pojawiają się problemy jak: uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard); zaburzenia psychiczne lub przewlekłe choroby; przemoc w każdym znaczeniu tego słowa. Rodzinami dysfunkcyjnymi nazywamy także te, które rozpadły się wskutek rozwodu rodziców, śmierci lub emigracji jednego z nich.

Wraz z pojawieniem się w rodzinie którejś z wymienionych sytuacji w parze idzie brak zaufania, nieprawidłowa komunikacja, nadmierna kontrola, nieadekwatne wymagania i zaprzeczanie istnieniu problemu.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - objawy

Jako że DDD nie figuruje w oficjalnej klasyfikacji zaburzeń, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy problemy dorosłego człowieka są wspomnianym syndromem, czy może ich źródeł należałoby szukać w innym miejscu. W przypadku rozpoznania DDD kluczowy jest wywiad środowiskowy i odkrycie, na jakim etapie rozwoju człowieka wystąpiły zaburzenia.

Objawami DDD są:

- niskie poczucie własnej wartości przejawiające się w braku umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

- nadmierny lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa,

- problemy w sferze seksualnej,

- trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji z osobami płci przeciwnej,

- przewlekłe napięcie emocjonalne i obniżony nastrój,

- martwienie się o przyszłość,

- brak umiejętności wyrażania emocji,

- problem z odnalezieniem się w roli rodzica.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - leczenie

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych najczęściej trafiają do specjalisty, gdy uświadamiają sobie problem w postaci niemożności stworzenia zdrowego związku. Boją się zaangażowania i ustatkowania lub postawiły kolejny krok i przerasta je bycie rodzicem. Ciągle pozostają w wyuczonej roli, co nie pozwala im na czerpanie radości z życia.

Celem terapii jest przepracowanie problemów z dzieciństwa, uporządkowanie relacji z rodzicami i pokonanie poczucia winy. Jeśli syndromowi DDD towarzyszy nerwica lub depresja, podejmowane są także kroki mające na celu wyleczenie tych zaburzeń.


Zdjęcia:

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Photo by Mikail Duran on Unsplash

Photo by kychan on Unsplash

Photo by James Sutton on Unsplash

Photo by Sandra Molina on Unsplash


Zobacz również:

Jak odróżnić nerwicę od zwykłego strachu?

Każdy człowiek na pewno nie raz znalazł się w trudnej sytuacji, która wyzwoliła w nim przemijającą emocję, jaką jest strach. Trudny egzamin, rozmowa o pracę, pisk opon hamującego samochodu lub po prostu burza, to tylko namiastka powodów...

Czytaj więcej

Nerwica czy depresja? Poznaj różnice i podobieństwa.

Obie podstępnie wkraczają w życie, powoli, a jak już się rozgoszczą sieją spustoszenie. Tak! Depresja i nerwica potrafią zniszczyć marzenia i cele człowieka. Wyeliminować z życia społecznego, zabrać siły do działania. Utrudnią najprostsze czynnośc...

Czytaj więcej

Chcę mieć dziecko, a nie mogę - depresja w niepłodności

Niepłodność dotyka wielu aspektów życia człowieka. Godzi w poczucie własnej wartości, podważa kobiecość i męskość. Nie  spełnia oczekiwań otoczenia, psuje relacje w związku, budzi lęki dotyczące własnej osoby, partnera czy wspólnej...

Czytaj więcej